Kaj lahko decembra naredite, da bodo bilance točne in boste plačali ravno toliko davka, kot ga morate.

Uredite bilance

Resno se lotite popisa oziroma inventure, ki je tudi zakonska obveznost in nikakor ni sama sebi namen. Prešteto oziroma dejansko stanje sredstev primerjajte s stanjem v knjigah. Proučite bilance in poiščite rezerve. To je podlaga za nadaljnje odločitve ob koncu leta.

Kaj storiti z zalogami

Če vrednost zalog konec leta ne ustreza več dejanskim razmeram, znižajte njihovo bilančno vrednost in takoj bo nižja tudi davčna osnova. Družba iz slabitve zalog lahko zniža davčno osnovo v celotnem znesku, medtem ko so slabitve terjatev le pogojno davčno priznane. Z upadom vrednosti zalog se lahko opravi bilančni popravek vrednosti, kar znižuje davčno osnovo v celotnem znesku. Treba pa se je zavedati, da je strošek financiranja zalog enak strošku vira finančnih sredstev (kapitala), s katerim se financirajo. Strošek zalog je odvisen od tega, kako hitro se te obračajo. Če so zaloge že stare, se odločite za razprodajo. Bolje je zanje iztržiti zelo malo kot nič.

Oslabitev finančnih naložb

Če so oslabljene finančne naložbe uvrščene v prvo skupino (finančna sredstva, izmerjena po pošteni vrednosti prek poslovnega rezultata), bo slabitev vplivala na davčno osnovo v tekočem letu. Če pa so razvrščene v četrto skupino (za prodajo razpoložljiva finančna sredstva), bo slabitev vplivala na davčno osnovo šele v letu prodaje finančne naložbe.

Oblikovanje rezervacij

Če načrtujete dogodke, ki se bodo šele zgodili in bodo pomenili breme, preverite možnost oblikovanja rezervacij. Pravila za njihovo oblikovanje določajo računovodski standardi. Če vaš načrtovani dogodek ustreza pogojem, ki jih standardi določajo za oblikovanje rezervacij, te oblikujte, polovica oblikovanega zneska bo učinkovala na znižanje davčne osnove že letos, čeprav se dogodek sploh še ni zgodil.

Za dodatna vprašanja nas lahko pokličete na 040 974 403 ali pišete na info@vizaris.si