»Prodamo veliko darilnih bonov za naše storitve, za vsakega takoj izdamo račun in ga tudi davčno potrdimo. Ali moramo takrat, ko stranka bon unovči, še enkrat izdati račun? Bojimo se, da bomo zdaj imeli še veliko več administrativnega dela,« so pogosta vprašanja trgovcev.

Kdaj pri prodaji darilnega bona davčno potrditi račun? Kaj narediti, da bo čim manj papirologije in čim manj možnosti, da gre kaj narobe? Pojasnila finančne uprave, ki sledijo v nadaljevanju, se sicer zdijo preprosta, a težava je v tem, da v praksi stvari niso tako enostavne, ravno nasprotno. Primer: »Ko prodamo bon, zanj izdamo račun in ga tudi davčno potrdimo. Prav tako tudi takoj obračunamo davek. Zanima nas, ali moramo takrat, ko stranka unovči bon, kar se lahko zgodi tudi leto dni pozneje, prav tako izdati račun in da davčno potrditi? Tak način, kot ga imamo zdaj, je za nas administrativno najmanj obremenjujoč. Boni veljajo leto dni in prodamo jih veliko na štirih lokacijah. Kadar nekdo kupi več bonov, mu damo količinski popust. Kar pomeni, da bi morali ta popust upoštevati tudi ob unovčenju bona, če moramo takrat izdati račun. To pomeni ogromno dela z evidencami.«

Fizični osebi računa za bon ni treba izdati

Na Fursu pojasnjujejo, da je pri bonih z vidika DDV-zakonodaje razlika. Eno so boni, pri katerih je določena vrednost, dobitnik bona pa si lahko sam izbere storitev oziroma blago, za katero bo porabil bon – denimo bon za 50 evrov. Drugo pa so boni, pri katerih je že vnaprej določeno, katero storitev dobitnik bona prejme – denimo bon za masažo hrbta. V obeh primerih sicer velja, da če bon kupi fizična oseba, ji ob plačilu ni treba izdati računa, torej tudi ni davčnega potrjevanja. A na ta del se »naloži« kup drugih podrobnosti.

Lahko davčno potrdite

Vzemimo konkreten primer. Če podjetje izda račun za darilni bon za 50 evrov, gre za transakcijo, ki se šteje kot zamenjava enega plačilnega sredstva za drugo, pojasnjujejo na Fursu. V tem primeru se izdani račun za darilni bon za 50 evrov ne šteje za račun za opravljeno dobavo blaga ali storitev po DDV-zakonodaji, pojasnjujejo na finančni upravi. Takega računa ni treba davčno potrditi, lahko pa ga. V tem primeru o vrednosti za vrednostni bon, torej 50 evrov, poročate pod »neobdavčljivo«. Račun morate izdati in ga davčno potrditi takrat, ko opravite storitev, ki jo kupec plača z darilnim bonom.

Kar se obračuna DDV tiče, pa na Fursu pojasnjujejo, da nastane obveznost obračuna DDV šele takrat, ko izdajatelj darilnega bona opravi dobavo blaga ali storitev. Ko torej imetnik darilnega bona ta bon unovči.

Račun morate potrditi ob unovčenju bona

Potem je tu bon za masažo hrbta. Nakup takega bona se šteje kot predplačilo za določeno storitev oziroma blago. Če tak bon kupi fizična oseba, ji ni treba izdati računa. Lahko pa ga izdate in tudi davčno potrdite, ob tem da vrednost bona označite kot »neobdavčljivo«, pravijo na Fursu. Račun morate izdati in ga davčno potrditi takrat, ko ga imetnik unovči za masažo hrbta. Ko torej prejmete plačilo z gotovino, v tem primeru je to bon.

Z vidika obračuna DDV pa se šteje, da je kupec darilnega bona neko storitev ali blago plačal vnaprej, torej pred masažo hrbta, zato mora podjetje obračunati DDV na dan, ko prejme plačilo za bon.

Ko izdajatelj bona dejansko opravi masažo hrbta in je ta plačana z bonom, v računu, v katerem obračuna storitev, mora od obračunanega DDV odšteti DDV, ki ga je obračunal, ko je prodal bon.

Predplačilo davčnega zavezanca davčno potrdite

Če pa bon za masažo hrbta kupi davčni zavezanec, mu mora prodajalec bona za to predplačilo izdati račun in ga tudi davčno potrditi. Ko imetnik bona unovči bon, mu je treba za opravljeno storitev izdati končni račun in ga davčno potrditi. Potrjuje se razlika v vrednosti končnega računa in računa za predplačilo, kar je v tem primeru nič.

Ni preproste rešitve

Kaj ta pojasnila pomenijo za vse, ki ponujajo darilne bone? Pravzaprav ni načina, da bi si olajšali poslovanje. V vsakem primeru morate izdati račun in ga davčno potrditi takrat, ko stranka bon unovči. Ko vam torej za opravljeno storitev ali prodano blago plača z bonom. Torej vam brskanje po evidencah ne uide.

Kdaj se bon šteje kot prihodek

Na Fursu še dodajajo, da zgolj zamenjava ene vrste plačilnega sredstva za drugo ne vpliva na izkazovanje prihodkov in odhodkov podjetja. Do prihodkov oziroma odhodkov pride šele, ko nekdo dejansko kupi blago oziroma prejme storitev, ko unovči darilni bon oziroma ko izdajatelj bona izpolni svojo obveznost oziroma poteče veljavnost bona. Kar pomeni, da pride do prihodkov tudi v primeru, ko imetnik darilnega bona tega ne unovči do poteka roka.