Vsi razumemo, da mora podjetje, ki je zavezanec za DDV, na svojem izstavljenem računu obračunati tudi DDV. Ker pa je v določenih panogah možnost zlorab oziroma utaj davka na dodano vrednost velika, je država v 76.a členu Zakona o davku na dodano vrednost te rizične panoge zavezala k drugačnemu načinu obračunavanja DDV. Obveznost obračuna DDV je preprosto prevalila iz prodajalca na kupca.

Za kaj točno gre? Pojdimo po korakih.

  1. Prodajalec mora biti podjetje, ki deluje na področju rizičnih dejavnosti (dejavnosti so opredeljene nižje) in je hkrati v Republiki Sloveniji zavezanec za DDV.
  2. Kupec je lahko katero koli podjetje, ki je v Republiki Sloveniji zavezanec za DDV.
  3. Prodajalec proda kupcu blago in /ali storitev iz nabora rizičnih dejavnosti (dejavnosti so opredeljene nižje).
  4. Prodajalec na izstavljenem računu ne obračuna DDV. Na računu navede, da gre za obrnjeno davčno obveznost.
  5. Kupec prejme račun, od vrednosti računa samostojno obračuna in plača DDV.

Rizične panoge (76.a člen ZDDV-1, UPB3), za katere se obvezno uporablja mehanizem obrnjene davčne obveznosti:

  • gradbena dela, vključno s popravili, čiščenjem, vzdrževanjem, rekonstrukcijo in rušenjem v zvezi z nepremičninami;
  • posredovanje osebja, vključenega v dejavnosti iz prejšnje točke;
  • dobava nepremičnin iz 7. in 8. točke 44. člena tega zakona, če se je dobavitelj odločil za obdavčenje v skladu s 45. členom tega zakona;
  • dobava odpadkov, ostankov in rabljenega materiala ter storitev iz Priloge III a tega zakona in
  • prenos pravic do emisije toplogrednih plinov, kakor so opredeljene v zakonu, ki ureja varstvo okolja.

Mehanizem obrnjene davčne obveznosti je opredeljen v 76.a členu Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1, UPB3).