Ime podjetja

Ime podjetja se mora jasno razlikovati od imen drugih podjetij

Če temu ni tako, lahko:

  • registrski organ zavrne predlog za vpis firme v register ter / ali
  • podjetje, ki je že registrirano s podobnim imenom, lahko zahteva od vas opustitev firme, njen izbris in odškodnino.

Pred registracijo preverite ime (firmo) v poslovnem registru.

Razlaga imena firme z izjemami:

  • Ime podjetja ne sme vsebovati imen ali znakov tujih držav ali mednarodnih organizacij.
  • Če je družbenik podjetja oseba (pravna ali fizična), ki ima v imenu tuje črke, ki vsebuje besede v tujem jeziku, je dovoljena uporaba takega imena.
  • Če ima podjetje registrirano blagovno znamko, ki vsebuje besede v tujem jeziku, je dovoljena uporaba takega imena.
  • Besedo Slovenija ali njene izpeljanke (Slo, .si) in kratice ter zastavo in grb Republike Slovenije je dovoljeno vnesti v firmo le z dovoljenjem Vlade Republike Slovenije. Dovoljenje vlade ali pristojnega organa samoupravne lokalne skupnosti je potrebno tudi zato, da se v firmi uporabijo besede, ki označujejo državo ali samoupravno lokalno skupnost (npr. državni, republiški, občinski).
  • Ime in priimek oziroma psevdonim zgodovinske ali druge znamenite osebe je dovoljeno vnesti v firmo le z njenim dovoljenjem; če je že umrla, pa z dovoljenjem njenega zakonca in sorodnikov do tretjega kolena v ravni vrsti ter staršev, če so še živi, ter z dovoljenjem ministra ali ministrice, pristojnega za javno upravo.
  • Firma ne sme vsebovati besed ali znakov, ki nasprotujejo zakonu ali morali, vsebujejo znane blagovne in storitvene znake drugega upravičenca, ali vsebujejo ali posnemajo uradne znake.

Družba mora pri svojem poslovanju uporabljati firmo v obliki, v kakršni je vpisana v register, uporablja pa lahko tudi skrajšano firmo, ki vsebuje vsaj sestavino, po kateri se firma družbe razlikuje od firm drugih družb in oznako za kakšno družbo gre. Skrajšana firma se vpiše v register. Firma mora biti v slovenskem jeziku.

Prevod firme v tuj jezik se lahko uporablja samo skupaj s firmo v slovenskem jeziku. V firmi se lahko uporabljajo besede v tujem jeziku, če ustrezajo firmam, imenom ali priimkom družbenikov, ki so sestavni del firme, ustrezajo registriranim blagovnim ali storitvenim znamkam, gre za domišljijska poimenovanja, ki ne vsebujejo tujih črk, ali gre za mrtvi jezik.

Ime podjetja in vaša prepoznavnost

Eden izmed najpomembnejših dejavnikov podjetja na trgu, je ime podjetja. V imenu je vsa predstava o tržni znamki in o podjetju. Ime pomeni identiteto, individualnost, diferenciacijo in prepoznavnost na trgu.

Koledar

maj 2024
P T S Č P S N
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031