Vzamete tisto, kar ima, za preostanek se dogovorita, da vam plača pozneje. A zdaj ste v zagati – kdaj in kako takšen račun davčno potrditi?

Davčne blagajne v poslovanje uvajajo novost, davčno potrjevanje podatkov z računa, kar pomeni, da ima finančna uprava v tistem trenutku, ko kupcu izdate račun, informacijo o vašem poslu. A včasih informacija, ki jo bo dobil Furs, ne bo odsevala tega, kar se bo pri vas dogajalo.

Konkreten primer: iz zasebne veterinarske ambulante so nas vprašali, kaj narediti, ko stranki zmanjka denarja. Delajo 24 ur na dan. Ko jih nekdo pokliče, da je žival zbolela, odhitijo k stranki domov ali pa stranka pride v ambulanto. Opravijo poseg, zaračunajo in potem stranka pove, da nima dovolj denarja. Denimo, da poseg stane 200 evrov, stranka pa ima pri sebi sto evrov. »Kaj naj naredimo? Naš interes je seveda, da poberemo vsaj tistih sto evrov.« Do zdaj so stvari delali tako, da so vzeli tisto, kar je stranka imela, za preostalo so se dogovorili za odloženo plačilo in se dogovorili, da stranka preostalo plača pozneje na sedežu podjetja ali prek obrazca UPN na transakcijski račun. »Ali sploh še lahko tako poslujemo? Kako naj torej izdamo in potrdimo račun, ali v dveh delih ali vse naenkrat?«

Potrdite takrat, ko dobite prvi del plačila v gotovini

Tudi z obveznim davčnim potrjevanjem računov se boste lahko s stranko dogovorili, da vam naknadno v celoti poravna račun. Na finančni upravi pojasnjujejo, da mora v takem položaju zavezanec, v tem primeru veterinar, po zakonu o davčnem potrjevanju računov izdati račun najpozneje, ko je storitev opravljena in prejeto plačilo z gotovino. Pri tem ni pomembno, ali je poravnan le del plačila in da je le del plačila v obliki gotovine. Kar pomeni: ko stranka na terenu opravljeno storitev delno plača z gotovino, veterinar stranki izda račun za celotno opravljeno storitev in ga tudi davčno potrdi. Torej v konkretnem primeru, veterinar izda in davčno potrdi račun za 200 evrov, čeprav mu stranka da le sto evrov. Pri pošiljanju podatkov o računu se pošlje celotna vrednost opravljene storitve. Ko bo veterinar pozneje prejel preostanek plačila, ne glede na to, ali bo dolg poravnan z gotovino ali pa bo plačilo nakazano neposredno na transakcijski račun veterinarja, ne bo izdal novega računa, kar pomeni, da tudi ni novega davčnega potrjevanja.

Enaka pravila pri obročnih plačilih

Enako račun izdate in ga davčno potrdite, ko se s kupcem dogovorite za obročno odplačevanje in je prvi obrok plačan z gotovino. Če bi obročno odplačevanje v celoti potekalo v obliki neposrednih nakazil na transakcijski račun, takega računa seveda ne boste davčno potrjevali. Če je torej prvi obrok plačan z gotovino, je treba račun davčno potrditi, plačilo poznejših obrokov računa, ne glede na to, ali so plačani z gotovino ali pa so negotovinski, pa se davčno ne potrjuje.

Ne pozabite na posebnosti

Tukaj je vnovič treba spomniti, da morate, če ob dogovoru o obročnih plačilih ne boste vedeli, kako bo stranka odplačevala obroke, če bo torej obstajala možnost, da kupec denimo zgolj en obrok plača z gotovino, račun izdati z vsemi elementi, ki jih zahteva davčno potrjevanje, ni pa ga še treba davčno potrditi. To pomeni, da mora denimo račun imeti številko z oznako poslovnega prostora, oznako blagajne in zaporedno številko, mora imeti zaščitno oznako izdajatelja računa tako v tekstovni obliki kot v obliki kode. Davčno ga boste morali potrditi, ko bo eden od obrokov plačan z gotovino.