Podjetnik se lahko že ob ustanovitvi podjetja ali pa kasneje odloči, da bo postal zavezanec za DDV. Najpogostejša razloga za to sta večinsko poslovanje s pravnimi osebami ali poslovanje s tujino.

Vsaka novoustanovljena družba že po vpisu v register podjetij pridobi svojo davčno številko, na katero se sklicujejo vsi računi novoustanovljenega podjetja, samostojni podjetnik pa obdrži svojo obstoječo številko fizične osebe. Številki se po tem, ko podjetnik postane zavezanec za DDV, ne spremenita.

Pri davku na dodano vrednost (v nadaljevanju DDV) vsak udeleženec v verigi obračuna davek na dodano vrednost v tej fazi, hkrati pa od tega zneska DDV odšteje DDV, ki je bil vsebovan v produkcijskih faktorjih v prejšnjih fazah. Tako dejansko plača v proračunsko blagajno le razliko med davkom, ki ga je zaračunal pri naslednji fazi ali končnemu potrošniku, ter davkom, ki mu je bil zaračunan pri nabavi.

Podjetnikova dolžnost, ki izhaja iz DDV, je torej plačati razliko med:

  • davkom, ki ga plača pri nakupu dobrin, s katerimi proizvaja (vstopni DDV),
  • davkom, ki ga pobere pri prodaji svojih izdelkov ali storitev (izstopni DDV).

V kolikor se zgodi, da podjetnik pri nakupu blaga, ki ga uporabi za produkcijo novih dobrin/storitev, plača več davka, kot ga pobere pri prodaji svojih izdelkov, dobi presežek na koncu obdobja vrnjen.

Časovno obdobje za obračun DDV je v začetku običajno en mesec, kasneje pa je obdobje odvisno od velikosti in odločitve podjetja.

Kaj predstavlja za posameznika dejstvo, da je zavezanec za DDV?

Ob odločitvi, da bo podjetje zavezanec za DDV, je podjetnik dolžan na ceno svojih izdelkov zaračunati še DDV glede na predpisano stopnjo. To pomeni, da je na cene svojih storitev primoran zaračunati dodaten znesek v obliki davka na dodano vrednost. Po preteku določenega obdobja (mesečno ali tromesečno) je podjetnik dolžan državi plačati pobrani DDV, od katerega si odšteje davek, ki ga je plačal ob nakupu svojih sredstev namenjenih za poslovanje.

Kdo je zavezanec za DDV?

V skladu z zakonom o gospodarskih družbah (ZGD) sta družba z omejeno odgovornostjo (d. o. o.) in delniška družba (d. d.) obvezani pristopiti k sistemu DDV, ko promet podjetja preseže 50.000 evrov v zadnjem letu dni, do tega zneska pa se podjetje samo odloči, ali bo pristopilo v sistem DDV ali ne. Enako velja za vse druge gospodarske družbe in samostojnega podjetnika.

Ob ustanovitvi podjetja se največkrat pojavlja vprašanje, ali naj podjetje vstopi v DDV ali ne. Ta dilema je še večja pri novoustanovljenih samostojnih podjetnikih, saj njihov promet redko dosega mejo, ki vstop predpisuje. Na splošno velja, da se v sistem ne splača vstopiti podjetjem, ki imajo pri svojem poslovanju majhne zneske stroškov (svetovanja…) oziroma ne investirajo veliko v nabavo različne opreme. V primeru, da nameravate večinoma poslovati s pravnimi osebami, pa je že modro razmisliti o tem, da postanete zavezanec za DDV.

Kako postati davčni zavezanec?

Ko se podjetnik odloči, da bo postal zavezanec za DDV oziroma, ko izpolni pogoje za to, je potrebno DURS na sedež ali prek e-davkov poslati izpolnjen obrazec DDV-P2.

V primeru, da vaše podjetje nima sedeža v Sloveniji in bo opravilo obdavčljivo dobavo blaga oziroma storitev na ozemlju Slovenije, je potrebno izpolniti obrazec DDV-P3.

Obrazec lahko pošljete prek e-davkov ali ga posredujete na DURS. To lahko storite prek pošte ali osebno. DURS včasih zahteva tudi nekaj izdanih ter prejetih računov ali kako pogodbo, ki je povezana s poslovanjem podjetja. Razlog za to je, da se na DURSu želijo prepričati, da vaše podjetje res obstaja in posluje legitimno ter da tega ne počnete samo zaradi tega, ker bi radi utajevali davke.

DDV zavezanec bo podjetje postalo šele takrat, ko boste prejeli odločbo s strani DURS, do takrat pa ne smete:

  • obračunavati v svojih cenah DDV,
  • prikazovati DDV na izdanih računih,
  • si odbijati vstopni DDV (nakupa opreme ali drugih večjih produktov se lotite šele po prejetju odločbe DURS).

V odločbi je zapisan datum, ko podjetje postane zavezanec. Od tega datuma naprej je potrebno svojim cenam prišteti DDV, hkrati pa to pomeni, da si konec meseca oziroma kasneje vsake tri mesece lahko odbijate vstopni DDV. Predlagamo, da to opravilo prepustite pooblaščenemu računovodskemu servisu.

Potrebno je še opozoriti na konkretno situacijo povezano z zapisom davčne številke.

Dokler podjetje ni davčni zavezanec, nima identifikacijske številke za DDV (ID za DDV), pač pa le davčno številko. Uporablja se naslednji zapis:

  • davčna številka: 11111111,

ko pa podjetje postane zavezanec za DDV, se poimenovanje davčna številka preimenuje v identifikacijsko številko za DDV, davčni številki pa se doda oznako SI:

  • identifikacijska številka za DDV: SI11111111.

Kako preveriti, če je podjetje davčni zavezanec?

Tovrstno poizvedbo lahko brezplačno opravite na tem spletnem mestu:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do

Še nasvet – ko postanete zavezanec, ne pozabite iz računov odstraniti oznako “nismo zavezanci za DDV” ter ceni prištejte DDV. Hkrati ne pozabite o spremembi pravočasno obvestiti svojih poslovnih partnerjev.

Kaj je bolje?

V splošnem velja da je, če podjetje več računov izdaja fizičnim osebam, bolje opustiti vključitev v sistem DDV, saj davek podraži ceno vaših izdelkov, ki bodo zato cenovno manj konkurenčni. Tipični s.p.-ji, ki naj bi se izogibali statusu zavezanca za DDV, so frizerji, ličarji, šivilje idr., saj imajo majhne stroške nabave (torej je malo možnosti za povračilo DDV) in večinoma prodajajo fizičnim osebam.

Podjetjem, ki prodajajo večinoma pravnim osebam oziroma zavezancem za DDV in imajo pri svojem delovanju veliko stroškov, pa se splača biti v sistemu DDV, saj plačani znesek za vstopni davek pogosto presega zaračunani davek. Prav tako tudi podjetjem, ki kupujejo naše storitve, ni težko plačati davka na kupljene izdelke, saj plačani davek uveljavljajo kot vstopni v svojih obračunih DDV.

Tudi za boniteto podjetja oziroma kreditno sposobnost je pomembno dejstvo, ali je podjetnik zavezanec ali ne. Velja, da je za kreditno sposobnost bolje izbrati tisto varianto, ki nam na koncu prinese več čistega dobička.

Kdaj lahko izstopim iz sistema DDV?

Če ste se v sistem DDV vključili prostovoljno, lahko iz njega izstopite šele po 60 mesecih.Če pa ste postali zavezanec za DDV zaradi prekoračitve višine letnega prometa (50.000 eurov),  pa lahko zahtevo za izstop iz sistema DDV podate šele po tem, ko leto dni niste presegli zgoraj omenjenega letnega praga prometa, kot to določa 27/III ZDDV-1.