Po novem letu veljajo nova pravila za prijavo v sistem obveznih zavarovanj zaposlenih. Vsi delodajalci morajo namreč prijavljati zaposlene – pa naj gre za nove ali za spremembe zavarovanj – prek portala e-VEM, torej digitalno ali osebno na eni izmed VEM točk po Sloveniji.

Kakšna prijava je pravilna

Po zakonu o matični evidenci in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja morajo od začetka leta naprej vsi zavezanci, ki so poslovni subjekti (torej od samostojnih podjetnikov naprej do velikih gospodarskih družb) vlagati prijave, odjave in spremembe za vsa obvezna socialna zavarovanja prek portala e-VEM. Torej da – urediti si morate digitalno potrdilo na eni od točk e-VEM. Kako in kje dobite digitalno potrdilo, je opisano tu (evem.gov.si). Drži pa, da morate prvi korak res opraviti “peš”. Overitelji so ministrstvo za javno upravo (upravne enote), Pošta Slovenije, Halcom in Nova ljubljanska banka.

Za zaposlene delavce, samostojne podjetnike, zasebnike in družbenike so prijave v pokojninsko in invalidsko zavarovanje hkrati tudi prijave v zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za primer brezposelnosti in starševsko varstvo.

Kot pravijo na Zpizu, morajo zavezanci svoje prijave oddati prek sistema e-VEM, katerega skrbnik je ministrstvo za javno upravo. V ta sistem (s kvalificiranimi digitalnimi potrdili) vstopajo sami ali pa za to pooblastijo referenta a vstopni točki e-VEM. Potrjene prijave potem dobijo vsi nosilci socialnega zavarovanja. Torej – prijave urejate prek sistema e-VEM in ne neposredno pri nosilcih zavarovanj, denimo na zavodu za pokojninsko zavarovanje ali na zavodu za zdravstveno zavarovanje. Spletna stran je dostopna na povezavi.

Kakšne so globe

Globe, če v sistem zavarovanja zaposlenih ne prijavite pravočasno (pred pričetkom opravljanja dela; odjavite ga lahko v osmih dneh), znašajo od pet do deset tisoč evrov, če podjetje zaposluje več kot 500 ljudi. Če jih zaposluje med 200 in 500, znaša globa med 2.500 in 5.000 evri, če jih zaposluje med 10 in 200, pa je globa med 1.500 in 2.500 evri. Za manjša podjetja in podjetnike je globa 1.200 evrov.

Seveda, če zaposlenih nikoli ne prijavite, pomeni, da pri vas delajo na črno. Globe so v tem primeru še višje, običajno morate takšne “zaposlene” tudi zaposliti in plačati prispevke in davke za nazaj.

Vse prijave lahko tudi uredite na naši VEM točki ali pokličete na 040 974 403 oziroma pišete info@vizaris.si.