Prijavo v zdravstveno zavarovanje za posledice poškodbe pri delu in poklicne bolezni delodajalec ureja z obrazcem M12, ki ga odda na portalu eVEM ali obišče VEM točko.

Tovrstno zavarovanje je potrebno urediti za osebe, ki stopijo v pravno razmerje, kot je na primer sklenitev:

  •  podjemne pogodbe,
  • avtorske pogodbe,
  • pogodbe o začasnem in občasnem delu,
  • pogodbe o kratkotrajnem delu,
  • pogodbe o obvezni ali prostovoljni praksi (dijaki in študentje),
  • se imenuje na funkcijo člana nadzornega sveta
  • ter za vse ostale osebe, naštete v 17. in 18. členu ZZVZZ, ki so (že) vključene v obvezno zdravstveno zavarovanje, bodisi kot zavarovanci po 15. členu ZZVZZ (denimo na podlagi delovnega razmerja) bodisi kot družinski člani po 20. členu ZZVZZ.

Če delodajalec že hkrati ob prijavi ve, kako dolgo bo pravno razmerje trajalo, lahko istočasno osebo odjavi iz zavarovanja.

In kako je s tujci?

Če oseba ni vključena v obvezno zdravstveno zavarovanje (denimo tujci), je delodajalec ne prijavi v zavarovanje za posledice poškodbe pri delu in poklicne bolezni.