Samostojni podjetniki imajo zaradi spremembe Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), če se odločijo za  prenehanje opravljanja dejavnosti, nove obveznosti.

Ne glede na to, ali jim dejavnost preneha zaradi zaprtja ali postopkov zaradi insolventnosti (stečaja), morajo po novem tudi Agenciji RS za javnopravne evidence in storitve (Ajpes) v rokih, določenih z Zakonom o davčnem postopku (ZDavP-2), poslati zaključno poročilo za namen državne statistike in brezplačne javne objave, ki vsebuje podatke iz bilance stanja in izkaza poslovnega izida na dan pred začetkom postopka oziroma na dan pred prenehanjem.

Za prenehanje opravljanja dejavnosti za s. p. le en datum poročanja – dan pred prenehanjem

Kot je že veljalo do sedaj, morajo prav tako na dan pred začetkom postopka pripraviti tudi davčni obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti, pa so pojasnili na Finančni upravi RS. Čeprav ZDavP-2 nalaga obveznost sestave in predložitve davčnega obračuna tudi tekom stečajnega postopka, pa tega člena, ki temelji na stari zakonodaji, v primeru stečaja samostojnega podjetnika ni mogoče uporabiti.

»Določb, ki urejajo predlaganje davčnih obračunov tekom stečajnega postopka v primeru stečaja nad podjetnikom ni mogoče uporabiti, saj mu z začetkom postopka osebnega stečaja status podjetnika preneha, kar se odrazi v izbrisu iz Poslovnega registra Slovenije. S prenehanjem statusa za opravljanje dejavnosti, nove obveznosti, ki so vezane na ta status, ne morejo več nastati. Zato je podjetnik (zanj stečajni upravitelj) v primeru osebnega stečaja zavezan sestaviti in davčnemu organu predložiti le davčni obračun po stanju na dan pred začetkom stečajnega postopka, ne pa tudi obračunov tekmo postopka osebnega stečaja,« še bolj natančno pojasnjujejo na Fursu.

Glede na vse navedeno, samostojnemu podjetniku po ZGD-1 in ZDavP-2 kljub vsemu ni potrebno pripravljati zaključnega poročila in davčnega obračuna na različne datume (pred in med stečajnim postopkom ali prenehanjem), ampak pripravijo zaključno poročilo za Ajpes in davčni obračun za Furs na dan, preden so se odločili za prenehanje opravljanja dejavnosti oz. na dan pred začetkom postopka stečaja.

Potrebujete pomoč ali samo nasvet?

Pokličite na 040 974 403 ali pišite na info@vizaris.si