Aktualne novice

Najnovejše in najpomembnejše novice, napotki ter usmeritve.

Z našo pomočjo je registracija podjetja hitra, enostavna in brezplačna

Registracija podjetja na VEM točki, prav tako pa prek portala e-VEM, je namreč popolnoma brezplačna. Z uvedbo VEM točk se je odpravil tudi velik del birokratskih ovir. Na naši VEM točki vam nudimo celoten postopek registracije podjetja in hkrati nudimo vso potrebno strokovno pomoč. Vam ni potrebno storiti nič, razen tega, da prinesete osebni dokument, saj bomo za vse potrebno poskrbeli mi. Tako vam bomo pomagali tako pri tem, katero dejavnost morate registrirati kot pri ustrezni izbiri imena podjetja oziroma firme, registraciji poslovnega naslova, odprtja transakcijskega računa in podobnih vprašanj, s katerimi se spopadajo osebe, ki se spogledujejo z (lastnim) poslom. Katero obliko podjetja ustanoviti? Pred samim odprtjem podjetja ali dejavnosti se najprej poraja vprašanje katero obliko podjetja ustanoviti. Pa poznate glavne razlike med s.p. in d.o.o. oziroma razlike med vsemi gospodarskimi subjekti? Kako registriram podjetje? Sam postopek registracije podjetja ali samostojne dejavnosti je enostaven. Fizična oseba, ki se odloči postati samostojni podjetnik, do svoje dejavnosti pride v roku treh dni, do družbe z omejeno odgovornostjo pa v roku enega tedna. Odkar obstajajo državne točke VEM – Vse na Enem Mestu, za katero imamo vsa potrebna pooblastila in znanja, so zadeve na poti do uspeha še mnogo lažje. Nekaj koristnih nasvetov ob vprašanju kako registriram podjetje Za ustanovitev s.p. ali enostavnega d.o.o. ni potrebno obiskati notarja, ki seveda ni brezplačen. Notarja je potrebno obiskati le v določenih primerih. Ste vedeli, da ime vašega podjetja lahko vključuje tuje črke? Da s.p. ne moremo zamrzniti, da pa lahko po 30. delovnem dnevu na »bolniški« uveljavijo refundacijo za čas, ko niso mogli delati?  Veste, da se s.p. obdavčuje po dohodninski lestvici, dobiček d.o.o. pa s 17 odstotki? Med fiksne stroške poslovanja vaše dejavnosti ali podjetja spadajo knjigovodstvo, vodenje poslovnega računa (TRR) in zaposlitev...

Razlike med vsemi gospodarskimi subjekti

Odpirate podjetje? Katero obliko podjetja ustanoviti? Poznate glavne razlike med s.p. in d.o.o. oziroma razlike med vsemi gospodarskimi subjekti? Če razmišljate o tem, da bi postali sam svoj šef s prilagodljivim delovnim časom ali želite ob redni službi še kaj zaslužiti, se je potrebno odpraviti na pot podjetništva. Mnogo ljudi zanima podjetništvo, prvega koraka pa ne znajo ali pa si ne upajo storiti pa naj gre za zaposlene ali tiste, ki so ravnokar končali študij oziroma poklicno šolanje. Nekateri se ne morejo odločiti med tem da bi »še malo potrpeli« in službo obdržali ali bi šli “na svoje”, spet drugi razmišljajo o tem da bi poleg službe še kaj zaslužili, marsikoga pa je največkrat strah vstopa na samostojno podjetniško pot. Pomembno vlogo pri omahovanju igra predvsem pomanjkanje osnovnih informacij in odgovorov na vprašanje: “Kaj naj sploh odprem? S.p. ali d.o.o., mogoče zavod, društvo ali celo socialno podjetje? Kakšne so sploh razlike?” Odgovori so povsem preprosti. KAKŠNE SO SPLOH RAZLIKE MED SAMOSTOJNIM PODJETNIKOM (S.P.) IN D. O. O.? S.p. je fizična oseba, ki opravlja dejavnost, medtem ko je d. o. o. pravna oseba. Ustanovitveni (osnovni) kapital: S.P.: Za odprtje s. p. ni potrebe po osnovnem kapitalu, kar je super, če razpoložljivega denarja nimamo. Slaba stran s.p. je, da odgovarjamo z vsem svojim premoženjem. D.O.O. : 7.500 EUR (lahko v denarju ali pa kot stvarni vložek, ali kombinacija med njima). Ustanovitveni stroški: S.P.: brezplačno na VEM-točki. D.O.O.: če je osnovni kapital v denarju – enostavno na VEM-točki, brezplačno. Če je osnovni kapital v sredstvih (kot stvarni vložek), pa pri notarju, po njihovi tarifi. Osebna odgovornost: S.P.: odgovarja z vsem svojim premoženjem D.O.O.: ni osebne...

Oddaja letnega poročila

Bliža se rok oddaje letnega poročila za podjetnike – ste se morda kdaj čisto potiho vprašali, kaj pa se zgodi v primeru, če letnega poročila ne oddate? Bilanca stanja je računovodsko poročilo, ki izkazuje premoženje poslovnega subjekta (sredstva) na eni strani ter vire financiranja tega premoženja (obveznosti) na drugi strani na presečni datum, običajno na zadnji dan poslovnega leta za katerega se sestavlja. 1. del: računovodski izkazi V večini primerov morajo gospodarske družbe, zadruge, samostojni podjetniki in društva in politične stranke oddati letna poročila – računovodske izkaze s pojasnili – konca marca, torej do petka, 31. marca 2017. Ta del zaključne bilance oddaja elektronsko preko portala Ajpes. 2. del: davčni obračun Drugi del zaključne bilance, obračun davka, je treba oddati, prav tako do 31. marca 2017, preko portala eDavki Finančne uprave RS (Furs). Za d.o.o. pri tem velja pravna podlaga Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2), za samostojni podjetniki pa morajo oddati davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti. Podjetniki in podjetja morajo letna poročila Ajpesu oddati najkasneje tri mesece po zaključku poslovnega leta, v večini podjetij, kjer je poslovno leto enako koledarskemu. Zavezanec lahko izbere, da bo njegovo davčno obdobje enako njegovemu poslovnemu letu, ki se razlikuje od koledarskega leta, pri čemer davčno obdobje ne sme presegati obdobja 12 mesecev. V primeru, da letnega poročila Ajpesu ne oddate? 688. člen Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) določa, da se z globo od 2.000 do 5.000 eurov se za prekršek kaznuje podjetnik, ki ustreza merilom za velike družbe, z globo od 1.300 do 3.500 evrov podjetnik, ki ustreza merilom za srednje družbe, z globo od 600 do 2.000 evrov...

Mladoletni ustanovitelj podjetja

Ali lahko mladoletna oseba ustanovi podjetje, gre za vprašanje poslovne sposobnosti. Popolno poslovno sposobnost posameznik pridobi, ko dopolni 18 let. Poslovna sposobnost pomeni, da je oseba sposobna vstopati in sklepati pravne posle v svojem imenu in na svoj račun. Pri tem je potrebno razlikovati med poslovno in pravno sposobnostjo, ki je sposobnost biti subjekt pravic in dolžnosti in je pridobljena z rojstvom. Popolna poslovna sposobnost pripade posamezniku z dopolnjenimi 18 leti, torej s polnoletnostjo. Do tega trenutka je oseba mladoletnik, ki načeloma ni poslovno sposobna oseba, a pri tem poznamo razlike. Do 14. leta je oseba popolnoma poslovno nesposobna in zato potrebuje zakonitega zastopnika za vsako sklenitev pravnega posla. Od 14. rojstnega dne pa do 18. rojstnega dne je oseba omejeno poslovno sposobna in lahko sama sklepa le enostavne pravne posle. Na primer, omejeno poslovna oseba lahko nakupuje v trgovini, ne more pa kupiti nepremičnine. Mlajšim od 18. let je lahko izjemoma podeljena popolna poslovna sposobnost, če postanejo roditelji. Kaj to pomeni za ustanovitev podjetja? Mladoletnik, ki je dopolnil vsaj 14. let lahko sicer v omejnem obsegu sklepa posle, a ustanovitev podjetja je pravni posel, ki lahko korenito vpliva na njegovo življenje. Za začetek je potrebno razlikovanje med ustanovitvijo s.p. in ustanovitvijo d.o.o., saj le prva neposredno vpliva na premoženje posameznika in zato predstavlja znaten vpliv na posameznikovo življenje. Prav zato mladoletnik ne mora ustanoviti s.p.-ja. Pri ustanovitvi d.o.o gre za drugačno situacijo, saj poslovanje podjetja ne bo neposredno vplivalo na (izgubo) premoženja mladoletnika. Poleg tega ni ustanovitelj/lastnik d.o.o. nujno tisti, ki vodi vsakodnevne posle (poslovodja). Sposobnost biti lastnik d.o.o., torej biti družbenik je vezana na sposobnost biti lastnik poslovnega...

Rok za oddajo vloge za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane je 6.2.2017

Zavezanec, ki med letom ni uveljavljal olajšave, in tisti, ki želi medletno olajšavo spremeniti, mora najpozneje do 6. februarja 2017 vložiti »Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane pri informativnem izračunu dohodnine«. Vlogo je mogoče oddati elektronsko prek sistema eDavki. Kratka navodila z učnim videom o pridobitvi in prevzemu digitalnega potrdila, prijavi in vstopu v eDavke so objavljena na spletni strani Finančne uprave RS. Obrazec vloge je mogoče na svoj pristojni finančni urad (osebno ali po pošti) vložiti tudi v pisni obliki. Obrazca sta v pdf in wordovi obliki objavljena na spletni strani Finančne uprave RS. Pri optimiziranju davčne obveznosti z vidika uveljavljanja posebne olajšave za vzdrževane družinske člane si lahko zavezanci pomagajo s programom za testni izračun dohodnine, ki je objavljen na portalu eDavki. Splošne in kratke informacije v zvezi z vzdrževanimi družinskimi člani so objavljene v posebni brošuri Davki na 1,2,3. Podrobnejše informacije so objavljene na spletni strani Finančne uprave RS. Glede uveljavljanja posebne olajšave za vzdrževane družinske člane še posebej izpostavljamo pravico do povišane posebne olajšave zavezanca za otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo, če: ima pravico do dodatka za nego otroka v skladu z zakonom o starševskem varstvu in družinskih prejemkih ali pravico do dodatka za pomoč in postrežbo v skladu z zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (oznaka sorodstvenega razmerja A5) ali je v skladu s predpisi o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, nezmožen za delo, ne glede na starost (oznaka sorodstvenega razmerja...

Vinjeta v letu 2017

Vinjeta je v Sloveniji obvezna za vse avtoceste in hitre ceste v upravljanju DARS. Vinjeta za leto 2017 je že naprodaj in bo v prihodnjem letu obarvana kovinsko-oranžno. Vinjeta spada v kategorijo davčno priznanega odhodka cestnine na službeni poti, zato jo lahko podjetniki uveljavljate v stroške. Vinjeta za leto 2017 velja že od 1. decembra 2016, ter kar do konca janurja 2018, torej skupno 14 mesecev. Poleg letne vinjete je še naprej možen nakup polletne, mesečne in tedenske vinjete, ki nimajo ‘bonus’ trajanja kot letna vinjeta, ampak trajajo točno toliko kolikor izhaja iz imena. Cenik za cestninski razred 2A, ki obsega osebna vozila in bivalna vozila (avtodomi), bo v prihajajočem letu 2017 vseboval naslednje cene: 110 evrov za letno vinjeto, 30 evrov za mesečno in 15 evrov za tedensko vinjeto. Kadar se vinjeta poškoduje, lahko zahtevate nadomestno vinjeto. Predpogoj za zahtevo je, da ob tem priložite originalen račun, zato vam svetujemo, da ga ob nakupu shranite. Pri nakupu vinjete, ki jo želi podjetje uveljavljati kot davčno priznan odhodek, je nujno, da se račun glasi na ime podjetja. To pomeni, da mora podjetnik že ob nakupu povedati, da bo vinjeto uveljavljal na stroške podjetja. Poleg računa, ki se mora glasiti na podjetje, mora biti strošek nakupa dokumentiran s potnim nalogom. Čeprav je vinjeta veljavna že s 1. decembrom 2016, jo je mogoče uveljavljati v stroške podjetja šele v letu 2017. Vinjeto je izjemoma mogoče uveljavljati dvakrat ob nakupu dveh polletnih vinjet. Povračilo stroškov v zvezi z delom, med katere spade tudi vinjeta, ureja 5. člen Uredbe o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov. Omenjena Uredba omogoča,...

Koledar

februar 2017
P T S Č P S N
« Jan    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728  

Prijava na e-novice

Uspešno ste se vpisali na mailing listo!