Aktualne novice

Najnovejše in najpomembnejše novice, napotki ter usmeritve.

Letni dodatek za upokojence

Novela Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819-A) za leto 2019 določa tudi nove višine letnega dodatka. V letu 2019 se bo letni dodatek izplačal skupaj z izplačilom redne pokojnine za mesec julij, in sicer v naslednjih zneskih: uživalcem pokojnin, ki prejemajo pokojnino v znesku do 470 evrov, v višini 437 evrov; uživalcem pokojnin, ki prejemajo pokojnino v znesku od 470,01 evra do 570 evrov, višini 297 evrov; uživalcem pokojnin, ki prejemajo pokojnino v znesku od 570,01 evra do 670 evrov, višini 237 evrov; uživalcem pokojnin, ki prejemajo pokojnino v znesku od 670,01 evra do 810 evrov, višini 187 evrov; uživalcem pokojnin, ki prejemajo pokojnino v znesku, višjem od 810 evrov, v višini 127 evrov; uživalcem nadomestil iz drugega in tretjega odstavka 95. člena ZPIZ-2, ki prejemajo nadomestilo v znesku do 670 evrov, v višini 237 evrov; uživalcem nadomestil iz drugega in tretjega odstavka 95. člena ZPIZ-2, ki prejemajo nadomestilo v znesku od 670,01 evra do 810 evrov, v višini 187 evrov; uživalcem nadomestil iz drugega in tretjega odstavka 95. člena ZPIZ-2, ki prejemajo nadomestilo v znesku, višjem od 810 evrov, v višini 127 evrov. V znesku pokojnine se upoštevajo tudi znesek dela vdovske pokojnine oziroma družinske pokojnine po drugem roditelju, dodatki in razlike pokojnin k pokojnini po drugih predpisih ter znesek pokojnine, prejete od tujega nosilca pokojninskega oziroma invalidskega zavarovanja. Višina letnega dodatka se uživalcem, ki prejemajo pokojnino iz tujine, določi glede na skupen znesek pokojnin oziroma nadomestil iz slovenskega sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter pokojnin, prejetih iz tujine v mesecu januarju, preračunanih v evre po tečaju Banke Slovenije na dan izplačila rednih pokojnin za...

Novost pri davčnem potrjevanju negotovinsko plačanih računov

Ko želite uporabljati isto zaporedje številčenja računov za gotovinske račune, za katere obstaja obveznost izdaje po DDV zakonodaji, in račune za katere ne obstaja obveznost izdaje po DDV zakonodaji (izdajati tudi račune za dobave, za katere v skladu z DDV zakonodajo ni treba izdajati računov) se poraja vprašanje ali je potrebno v tem primeru v potrjevanje pošiljati tudi račune, ki jih v skladu z DDV zakonodajo ni treba izdajati? Potrebno je vedeti, da v skladu s petim odstavkom 5. člena ZDavPR si morajo zaporedne številke računov vsako poslovno leto slediti v neprekinjenem zaporedju po vsakem poslovnem prostoru zavezanca ali po elektronski napravi za izdajo računov v poslovnem prostoru zavezanca, pri čemer je račun v skladu s 3. točko prvega odstavka 2. člena ZDavPR račun, ki je delno ali v celoti plačan z gotovino. Navedena določba je predpisana z namenom odkrivanja nepravilnosti in neskladij v dinamiki izdajanja računov in ugotavljanja morebitnih vrzeli v številkah izdanih računov v bazi potrjenih računov na Finančni upravi. Za ustrezno zagotavljanje namena te zakonske določbe je torej bistveno, da si v neprekinjenem zaporedju sledijo številke potrjenih računov. V primeru, da želite v istem zaporedju kot gotovinske račune, za katere v skladu z DDV zakonodajo obstaja obveznost izdaje, številčiti tudi račune, za katere po DDV zakonodaji ne obstaja obveznost izdaje, je treba, glede na namen določbe petega odstavka 5. člena ZDavPR, v potrjevanje pošiljati tudi račune, za katere ne obstaja obveznost izdaje. Če računov, za katere po DDV zakonodaji ne obstaja obveznost izdaje, ne želite potrjevati, jih morate izdajati v zaporedju, ki je ločeno od zaporedja, v katerem se številčijo gotovinski računi, za katere velja obveznost...

Izbris samostojne dejavnosti

Brezplačna registracija, brezplačen izbris, brezplačne spremembe in do-registracije je samo nekaj od dejavnikov, ki naredijo status samostojnega podjetnika (s.p.) najbolj prilagodljivo in praktično pravno-organizacijsko obliko, ki jo lahko registrirate. Ostale oblike, kot so družba z omejeno odgovornostjo (d.o.o.), zavod, društvo ipd. imajo vse svojevrstne dodatne zahteve ali omejitve- od zahteve po ustanovitvenem kapitalu, omejitve pri dejavnostih. Ter tudi, kjer je izbris pri s.p. – ju brezplačen, je pri večino teh pravnih oblik le-ta plačljiv. Kaj potemtakem zahteva izbris s.p. –ja? Izbris s.p. – ja je celo možno urediti na AJPES-u ali katerikoli SPOT točki. Vse kar je potrebno je vsaj 15 dni pred željenim datumom, ko naj bi stekel izbris s.p. – ja, oddati na AJPES obvestilo o izbrisu (lahko preko e-maila). Navodila o tem so na AJPES-ovi spletni strani. Poleg najave za izbris s.p. – ja je potrebno vsaj 5 dni pred tem datumom na AJPES-u ali SPOT točki ali preko spletnega portala podpisati vlogo za izbris in ne pozabite odjave od prispevkov. Ta odjava od prispevkov je za polni s.p. izvedena s pomočjo M-2 obrazca. Za popoldanski s.p. boste potrebovali M-12 obrazec. Kar je potrebno za izbris s.p. – ja iz davčnega vidika je, da v roku 60 dni po izbrisu oddate tudi zaključno bilanco. Izbris s.p. – kdaj mu lahko sledi ponovno odprtje s.p.? Ko je izbris s.p. – ja izveden, lahko temu sledi tudi ponovno odprtje. Ni nobenega posebnega roka ali časa mirovanja pred ponovno registracijo samostojne dejavnosti (s.p.). V kolikor je šlo za prvo odprtje s.p. – ja, pazite na olajšave pri prispevkih Če se pri odprtju s.p. – ja koristili olajšavo pri prispevkih ob prvem vpisu,...

Pavšalni prispevki za zdravstveno zavarovanje v letu 2019

Obveznost plačevanja pavšalnih prispevkov za zdravstveno zavarovanje je določena z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Zneski so določeni v odstotku od povprečne plače za oktober preteklega koledarskega leta. Povprečna bruto plača za oktober 2018 je znašala 1.676,38 EUR, kar znaša približno 55,00 EUR več kot v preteklem letu (PP oktober 2017 – 1.621,46 EUR bruto), zato bodo pavšalni prispevki v letu 2019 nekoliko...

Novost pri plačevanju davkov

Finančna uprava RS je pripravila mobilno aplikacijo eDavki, ki je zavezancem na voljo od 3. januarja dalje. S pomočjo aplikacije želijo poskrbeti za boljše informiranje in lažje poslovanje fizičnih oseb s FURS. Mobilna aplikacija z vsemi polnimi funkcionalnostmi je namenjena tako uporabnikom sistema Android kot iOS in je na voljo prek Google Play ali iOS App Store. V ta namen so poenostavili vstop v mobilno aplikacijo. Kdor se je v spletno različico eDavkov že prijavil z uporabniškim imenom in geslom, lahko isto geslo uporabi tudi v mobilni aplikaciji. V tem primeru ob vstopu izbere možnost, da je že uporabnik eDavkov. Uporabniško ime zavezanca je kar njegova davčna številka. Kdor se še nikoli ni prijavil v eDavke, mora opraviti registracijo. V tem primeru potrebuje številko informativnega izračuna, ki ga je prejel za leto 2017. Kdor številke informativnega izračuna nima, mora zaprositi, da mu finančna uprava po pošti pošlje kodo na dom. Kdor se v eDavke prijavlja s certifikatom, se bo prav tako moral v eDavke na novo registrirati. Novosti, ki jih prinašajo mobilni eDavki Med več kot tridesetimi funkcionalnostmi, ki jih imajo mobilni eDavki, se uvaja pomembna novost za zavezance. Tisti posamezniki, ki bodo imeli na svoje telefone naloženo mobilno aplikacijo in jim delodajalec za pretekli mesec ne bo plačal ali obračunal prispevkov za socialno varstvo, bodo na svoje telefone dobili potisno obvestilo (push notification). Z obvestilom bodo obveščeni o tem, da jim delodajalec ni plačal prispevkov. Obvestilo bo prejemnik prejel tudi v primeru, da bo aplikacija zaprta. Aplikacija vsebuje tudi personaliziran koledarček. Na njem bo označenih 22 splošnih rokov za izpolnitev obveznosti, poleg tega pa bo imel uporabnik označene tudi roke za...

Preoblikovanje s.p. v d.o.o.

Na začetku podjetniške poti posamezniki najpogosteje registrirajo s.p.. Povsem smiselno, saj za ustanovitev s.p. ni potreben uradni ustanovni kapital, temveč podjetnik vloži v svoje podjetje tisto osebno premoženje, ki ga lahko uporabi tudi za opravljanje svoje podjetniške dejavnosti. Ko pa podjetniki razvijejo svojo dejavnost in začnejo dosegati večje dobičke, je smiselno, da začnejo razmišljati o spremembi pravnoorganizacijske oblike. Najpogosteje se odločijo za preoblikovanje s.p. v d.o.o.. Pomemben razlog za preoblikovanje s.p. v d.o.o. je odgovornost. Kot s.p. je namreč podjetnik absolutno odgovoren in odgovarja z vsem svojim premoženjem. Medtem ko v gospodarski družbi odgovarja le z vloženim kapitalom oziroma z lastnino družbe. Poslovanje, pri katerem podjetnik jamči z vsem svojim premoženjem, je zelo tvegano, saj lahko morebitna prisilna izterjava pomembno ogrozi njegovo osnovno preživetje, kot tudi preživetje njegove družine. Večji obseg poslovanja Ena temeljnih prednosti pri družbi z omejeno odgovornostjo je predvsem manjša davčna obremenitev pri večjih dobičkih. Če se torej podjetnikova dejavnost širi, dobički večajo, zaposlenih je vse več, je smiselno da s.p. preoblikuje v d.o.o. Končna odločitev o preoblikovanju s.p. v d.o.o. seveda ni le stvar poslovnih in davčnih razlogov, ampak tudi osebnih. Analizirati je treba vse prednosti in slabosti ene in druge oblike. Kako poteka preoblikovanje s.p. v d.o.o.? Če se podjetnik odloči za statusno preoblikovanje svojega podjetja, mora postopke za to opraviti pri notarju. Samostojni podjetnik lahko prenese podjetje (s.p.) na novo kapitalsko družbo ali na prevzemno kapitalsko družbo. Vsaj tri mesece pred preoblikovanjem mora na primeren način (s pismi upnikom, v sredstvih javnega obveščanja, v poslovnih prostorih) objaviti, da bo svojo dejavnost nadaljeval v drugi organizacijski obliki. Pri vpisu v sodni register je potrebno razlikovati ali gre za prenos na...

Koledar

januar 2019
P T S Č P S N
« Dec    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Prijava na e-novice

Uspešno ste se vpisali na mailing listo!