Aktualne novice

Najnovejše in najpomembnejše novice, napotki ter usmeritve.

Sprememba v načinu vročanja sklepov o registraciji s.p.

Po novem bo sklep o registraciji s.p. poslan z navadno poštno pošiljko. Na podlagi sprememb Zakona o Poslovnem registru Slovenije AJPES od 14. 10. 2017 dalje sklepov o vpisu samostojnega podjetnika in sklepov o vpisu spremembe pri samostojnem podjetniku, ki je bila vpisana na podlagi vložene prijave samostojnega podjetnika, ne bo več vročal z osebno vročitvijo, pač pa bo sklep poslal z navadno poštno pošiljko ali ga bo na željo samostojnega podjetnika izročil osebno na izpostavi AJPES. Šteje se, da je vročitev opravljena na dan objave sklepa na spletnem portalu AJPES. Samostojni podjetnik se lahko na sklep pritoži v roku 8 dni od vročitve, to je od objave sklepa na spletnem portalu AJPES. Način vročitve sklepov o spremembi po uradni dolžnosti, sklepov o zavrnitvi, zavrženju, ustavitvi postopka, sklepov o obstoju izbrisnega razloga in vseh sklepov o izbrisu samostojnega podjetnika (ne glede na to, ali je bil samostojni podjetnik izbrisan na podlagi njegove prijave ali po uradni dolžnosti) ostaja nespremenjen, zato se sklepi v teh primerih kot do sedaj vročajo z osebno...

Obvezna prijava na portal e-VEM prek SI-PASS in obvezna uporaba podpisne komponente druge generacije

Na portalu e-VEM so 15. 10. 2017 uvedli dve pomembni spremembi: 1.) Obvezna prijava prek SI-PASS 15. 10. 2017 je portal e-VEM prešel na obvezno prijavo prek SI-PASS. Priporočajo, da se začnete v portal e-VEM prijavljati preko te enotne prijave. Profil si lahko uredite tukaj. Na spletni strani portala e-Vem se lahko prek SI-PASS prijavite tako, da kliknete “Prijava SI-PASS”. Navodila za registracijo so na voljo tukaj. SI-PASS je enotna točka za preverjanje identitete različnih subjektov, med katere spadajo tudi državljani. SI-PASS povezuje e-identitete subjektov, ter identifikacijske in druge podatke, shranjene pri različnih ponudnikih e-identitet in atributov, ter elektronske storitve javne uprave. Je centralni sistem namenjen integraciji funkcionalnosti ugotavljanja identitete uporabnika v informacijske rešitve javnega sektorja. Zagotavlja visok nivo varnosti in zaupanja. Spletna prijava SI-PASS torej omogoča enotno prijavo uporabnika v različne portale javne uprave Republike Slovenije (e-Uprava, e-Vem) z enim samim uporabniškim računom. 2.) Obvezna uporaba podpisne komponente druge generacije Od 15. 10. 2017 je na portalu e-VEM elektronsko podpisovanje možno samo še s podpisno komponento druge generacije (Proxsign 2.0). Podpisno komponento ProXsign 2.0 namestite čim prej. Če niste prepričani, katero generacijo podpisne komponente imate nameščeno, lahko verzijo preverite v nadzorni plošči (programi in funkcije) oz. v samem programu podpisne komponente. Verzijo nato primerjajte z verzijami podpisne komponente prve generacije, ki so objavljene na tej spletni strani. Verzije druge generacije podpisne komponente pa so objavljene na tej spletni strani. Več informacij o namestitvi podpisne komponente druge generacije lahko najdete na tej spletni strani. Za pomoč pri namestitvi podpisne komponente oz. pri registraciji SI-PASS profila se lahko obrnete na Enotni kontaktni center: Telefon: 080 2002 (ponedeljek – petek: 8.00...

Ugotovitev rezidentskega statusa pri prihodu ali odhodu iz Slovenije

Za formalno ureditev rezidentskega statusa v Sloveniji (tj. vpis ustreznega rezidentskega statusa v davčni register) je treba pri pristojnem davčnem organu vložiti vlogo za ugotovitev rezidentskega statusa z ustreznimi dokazili. Za formalno ureditev rezidentskega statusa v Sloveniji (tj. vpis ustreznega rezidentskega statusa v davčni register) je treba pri pristojnem davčnem organu vložiti vlogo za ugotovitev rezidentskega statusa z ustreznimi dokazili. Z namenom, da davčni organ v postopku ugotavljanja rezidentskega statusa presodi vsa dejstva in okoliščine, ki so odločujoče za posameznikov rezidentski status, sta davčnim zavezancem na voljo vprašalnika “Ugotovitev rezidentskega statusa (prihod v / odhod iz Republike Slovenije)”. Izpolnitev vprašalnika ni pogoj za začetek postopka in ne predstavlja obveznega sestavnega dela vloge za ugotavljanje davčnega statusa. Če zavezanec ne želi izpolniti vprašalnika, lahko na drug način dokazuje dejstva in okoliščine, ki vplivajo na njegov rezidentski status. Davčni organ na podlagi vlog za ugotavljanje rezidentskega statusa oziroma po uradni dolžnosti presoja izpolnjevanje pogojev za rezidentski status fizičnih oseb ter o rezidentskem statusu odloči z odločbo. Sprememba statusa zavezanca se označi v davčnem registru. Posameznik mora izplačevalce dohodkov v Sloveniji obvestiti o ugotovljenem davčnem statusu. Izplačevalci dohodkov, ki se štejejo za plačnika davka, so namreč dolžni v oddanem obračunu davčnega odtegljaja (obrazci REK) upoštevati enak podatek o rezidentstvu, kot je zaveden v davčnem registru. Če se dejstva in okoliščine, ki vplivajo na ugotovljeni status spremenijo, mora zavezanec davčnemu organu v roku 8 dni po nastanku spremembe, predložiti novo vlogo za ugotovitev rezidentskega statusa z ustreznimi dokazili. Na podlagi predloženih dokazil davčni organ o statusu zavezanca ponovno presoja. V primeru, da zavezanec tega ne stori, davčni organ pa izve za nova dejstva in...

Register dejanskih lastnikov (eRDL)

AJPES na podlagi določb Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1) skupaj z Uradom RS za preprečevanje pranja denarja vzpostavlja Register dejanskih lastnikov. AJPES na podlagi določb Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1) skupaj z Uradom RS za preprečevanje pranja denarja vzpostavlja Register dejanskih lastnikov. Spletna aplikacija za vpis podatkov o dejanskih lastnikih poslovnih subjektov v RDL (eRDL) bo uporabnikom na voljo od 19. 11. 2017 dalje. Podatki iz registra bodo dostopni prek spletnega portala AJPES od 19. 1. 2018 dalje. Aplikacija za vpis podatkov v Register dejanskih lastnikov (eRDL) Poslovni subjekti, navedeni v 44. členu ZPPDFT-1, bodo morali svoje dejanske lastnike vpisati v RDL do 19. 1. 2018. Svoje dejanske lastnike so v register dolžni vpisati vsi subjekti, ki jih določajo 35., 36. in 37. člen ZPPDFT-1, in sicer: gospodarski subjekti (gospodarske družbe, zadruge), subjekti, ki nimajo poslovnih deležev (ustanove, društva, zavodi, politične stranke, sindikati, verske skupnosti …), tuji skladi, tuje ustanove in podobni pravni subjekti tujega prava, kadar iz njihovega poslovanja nastanejo davčne obveznosti v Republiki Sloveniji. Vpogled v podatke Registra dejanskih lastnikov (eRDL) Podatki o dejanskih lastnikih bodo dostopni prek iskalnika na spletnem portalu AJPES (eRDL) od 19. 1. 2018 dalje. Javni podatki o dejanskih lastnikih (ime, naslov prebivališča in višina lastniškega deleža ali drug način nadzora nad poslovnim subjektom) bodo brezplačno dostopni vsem uporabnikom portala AJPES. Zavezancem iz 4. člena ZPPDFT-1, organom odkrivanja in pregona kaznivih dejanj, sodiščem in nadzornim organom iz 139. člena zakona ter državnim organom, kadar bodo odločali o pravicah subjektov, ki imajo finančne posledice za državni proračun, bo omogočen neposredni elektronski dostop do vseh podatkov o dejanskih...

Otroci nič več zavarovani po starših

Kaj prinaša nova zdravstvena reforma? Predlog zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki ga je pripravilo ministrstvo za zdravje, predvideva, da otroci ne bi bili več zavarovani po svojih starših, ampak bi bili samostojna kategorija zavarovancev do 18. leta starosti ali pa do konca študija oz. 26. leta starosti. Tako bi se vsem otrokom zagotavljal enak dostop do obveznega zdravstvenega zavarovanja ne glede na pravni položaj njihovih staršev. V predlogu zakona se tako ohranja določba, da je lahko po zavarovancu kot družinski član obvezno zavarovan zakonec oziroma zunajzakonski partner, ne more pa biti več tako zavarovan otrok ali starš zavarovanca. Se pa ohranja status družinskega člana tistim staršem, ki bodo na dan uveljavitve tega zakona vključeni v zavarovanje kot družinski člani. Novi pogoji za zavarovanje družinskega člana Zaostrujejo se tudi pogoji za zavarovanje družinskega člana. Če bo zakon sprejet, se po novem kot družinski član ne bo mogel zavarovati zakonec oziroma partner, ki ne dela, a je sposoben za delo. Lahko pa se bodo zavaroval, če aktivno išče zaposlitev in je vpisan v evidenco brezposelnih oseb, ali pa vzgaja otroke do vstopa v prvi razred osnove šole oziroma je nezmožen za delo. Po zakonu se šteje, da je oseba nezmožna za delo, če tako z odločbo določi Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ali če je starejša od 65 let. 11 zavarovalnih stopenj ne bo več V predlogu zakona se uvaja enoten sistem urejanja socialnega zavarovanja, ki je usklajen s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Medtem ko je v današnjem sistemu 11 različnih zavarovalnih stopenj, pa bi bili po novem zavarovanci razvrščeni v kategorije in s tem zavarovalne osnove, od...

Obdavčitev normirancev brez sprememb

Ministrstvo za finance je čez poletje pripravljalo predlog sprememb davčnih zakonov, ki urejajo obdavčitev t. i. normirancev (normiranci so davčni zavezanci, ki svojo davčno osnovo za izračun davka od dejavnosti oz. od dohodkov pravnih oseb ugotavljajo z upoštevanjem normiranih odhodkov). Če bo predlog zakonskih sprememb sprejet, bodo te začele veljati z novim koledarskim letom, kot je to značilno za davčne zakone in njihove spremembe. V sistem obdavčitve normirancev se vnašajo nova pravila glede obveznega izstopa zaradi prekoračitve prihodkovnega pragu, kar naj bi preprečevalo zlorabo tega instituta predvsem pri prelivanju dobička iz d.o.o.-ja na družbenikov normirani s.p.. Kaj ostaja isto? Višina normiranih odhodkov OSTAJA ISTA Trenutno znaša višina normiranih odhodkov 80 % prihodkov. Zakonodajalec je preko zakonske norme ustvaril fikcijo, da ima podjetnik s tem, ko ustvari 1.000 EUR prihodkov, 800 EUR stroškov. Po formuli »prihodki – odhodki = davčna osnova« zaključimo, da znaša davčna osnova pri normirancu 20 % prihodkov. Ministrstvo je v prvem predlogu predlagalo, da se trenutna višina normiranih odhodkov zniža na 60%, v naslednjem predlogu je bila ta 70%, sedaj pa so se odločili, da ostane ista, torej 80%. Obdavčitev OSTAJA DOKONČNA (CEDULARNA) – normiranci ne bodo umeščeni v dohodninsko lestvico Prvotni predlog je bil, da naj bi bili normiranci obdavčeni po dohodninski lestvici. Vendar pa je ministrstvo odstopilo od tega predloga. Tako bodo normiranci še vedno obdavčeni po cedularni (dokončni) stopnji v višini 20%, kar pomeni, da je njihov prihodek obdavčen z efektivno davčno stopnjo 4%. Za normirance tako tudi odpade možnost uveljavljanja davčnih olajšav, kar zaradi cedularne obdavčitve ni mogoče. Uveljavljanje olajšav pa bi bilo za normirance možno v primeru sintetične obdavčitve, tj. če bi...

Koledar

oktober 2017
P T S Č P S N
« Sep    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Prijava na e-novice

Uspešno ste se vpisali na mailing listo!