Vloga se odda elektronsko na portalu za delodajalce. Pred prvo uporabo portala se je potrebno registrirati. Za datum prejema vloge se šteje datum, ko jo prejme Zavodov informacijski sistem.

O vlogi odločajo na Zavodu z odločbo po Zakonu o splošnem upravnem postopku (ZUP). O popolni vlogi odločijo v 30 dneh.

Postopek:

 1. Izpolnitev Excelove tabele: Seznam delavcev na začasnem čakanju na delo iz poslovnih razlogov
 2. Priprava podatkov, ki se jih vnese v elektronsko vlogo.
 • Podatki o vlagatelju / Delodajalcu:
 • Naziv,
 • Naslov,
 • Matična številka (MŠO),
 • TRR poslovnega subjekta,
 • Ime in priimek zakonitega zastopnika oziroma pooblaščenca,
 • Ime in priimek kontaktne osebe, zadolžene za ukrep,
 • Telefonska številka kontaktne osebe,
 • eNaslov, na katerega želimo prejemati pošto s programom,
 • Za obračun plač delavcem uporabljamo … (fond delovnih ur po sistemu dejansko opravljenih ur / fond delovnih ur po sistemu fiksno opravljenih ur),
 • Število vseh zaposlenih,
 • Število zaposlenih na začasnem čakanju na delo iz poslovnih razlogov,
 • Zaradi poslovnih razlogov začasno ne moremo zagotavljati dela delavcem in smo delavce napotili na začasno čakanje na delo ter jim izdali ustrezne odredbe o napotitvi na čakanje na delo.
 • Nismo neposredni ali posredni proračunski uporabnik, katerih delež prihodkov iz javnih virov je bil v letu 2019 višji od 70 %.
 • Ocenjujem, da bodo prihodki v prvem polletju 2020 upadli za več kot 20 % in v drugem polletju ne bodo dosegli več kot 20 % rast glede na isto obdobje leta 2019.
 • Sprejemamo vse pogoje in določila, ki so navedena in zahtevana v zakonodaji.
 • Pod kazensko in materialno odgovornostjo potrjujemo, da so vse navedbe v vlogi in prilogah, ki so sestavni del vloge, resnične in ustrezajo dejanskemu stanju.
 • Zakoniti zastopnik ali pooblaščenec delodajalca (ime in priimek):
 1. Navodila oziroma pomoč o postopku elektronske oddaje vloge.

Priročnik za vnos in oddajo vloge – zaposleni na začasnem čakanju na delo iz poslovnih razlogov

Priročnik za vnos in oddajo vloge – zaposleni z odrejeno karanteno

 1. Oddajte vlogo na portalu

Če želite, da to naredi vaš računovodja in za vas ureja vloge na portalu za delodajalce Zavoda RS za zaposlovanje,potem ga že ob registraciji svojega podjetja navedete kot uporabnika (registracija z eNaslovom).

Registracija novega delodajalca na portalu

Lahko pa podjetje registrirate na portalu in nato pošljete pooblastilo Zavodovemu Kontaktnemu centru. To pomeni, da natisnjeno, izpolnjeno, podpisano in skenirano vlogo pošljete po elektronski pošti na naslov: kontaktni.center@ess.gov.si.

Obrazec vloge: Pooblastilo za uporabo Portala za delodajalce

Vir: ZRSZ