Z dnem 2.11.2015 se je za samostojne podjetnike začela uporabljati spremenjena pravila v zvezi z izjavami lastnikov objektov.

Kako je bilo s pridobitvijo izjave lastnikov objekta do sedaj?

Samostojni podjetnik je moral pridobiti podpisane in overjene izjave vseh lastnikov objekta, s katerimi je na izbranem naslovu lahko registriral poslovni naslov za svojo dejavnost. Brez poslovnega naslova registracija ni bila mogoča.

V primeru vzpostavljene etažne lastnine (na primer: blok) je bilo jasno, da morajo podjetniku na izbranem naslovu registracijo dovoliti vsi lastniki določene etaže (na primer stanovanja). Enako je veljalo pri hiši. Postopek pridobitve izjave lastnika objekta je postal kompleksnejši, kadar je imela nepremičnina večje število lastnikov, saj je bilo potrebno pridobiti podpisane in overjene izjave od vseh.

Samostojni podjetnik je prav tako moral pridobiti podpisane in overjene izjavo lastnikov/solastnikov tudi v primeru, ko je sam bil prav tako lastnik/solastnik nepremičnine, vendar ne 100%.

Kako bo s pridobitvijo izjave lastnika objekta po 2.11.2015?

Veljalo bo sledeče: če podjetnik ni lastnik /solastnik objekta na poslovnem naslovu zadostuje dovoljenje (izjava) le enega izmed solastnikov.

Če je podjetnik sam solastnik, mu ni potrebno predložiti dovoljenj (izjav) drugih solastnikov.

Preklic izjave lastnika objekta

Kot zadosten izbrisni razlog, na podlagi katerega lahko AJPES začne postopek izbrisa samostojnega podjetnika iz Poslovnega registra Slovenije, če nima dovoljenja lastnika za poslovanje na tem naslovu, se upošteva nasprotovanje vseh solastnikov ali sodna odločba (sodba, sklep), iz katere izhaja, da podjetnik ali solastnik, ki mu je dal dovoljenje, ni upravičen poslovati na tem objektu na navedenem poslovnem naslovu!

Registrski postopek ni namenjen reševanju spornih razmerij med solastniki, zato za registracijo samostojnega podjetnika zadostuje predložena izjava (so)lastnika objekta, da mu dovoljuje poslovanje na tem naslovu. To izjavo lahko (so)lastnik objekta kadarkoli prekliče.

V primeru, da lastnik (vsi solastniki) ne dovoljujejo več poslovanja na naslovu, prav tako zadostuje njihova izjava. Lastnik oziroma solastniki morajo o preklicu izjave najprej obvestiti samostojnega podjetnika in ga pozvati, da spremeni poslovni naslov. Če samostojni podjetnik poslovnega naslova ne želi spremeniti, lahko lastnik oziroma vsi solastniki AJPES obvestijo, da samostojni podjetnik nima dovoljenja za poslovanje na tem naslovu, na podlagi katerega AJPES začne postopek izbrisa.