Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju pravi, da lahko posameznik registrira popoldanski s. p. le v primeru, ko je zaposlen za polni delovni čas (40 ur na teden) in mu delodajalec plačuje prispevke za socialno zavarovanje. Vendar pa so situacije, v katerih se znajdejo posamezniki, ko želijo pravilno urediti svoje dodatno popoldansko delo, različne. Referenti VEM točke DATA tako dobimo veliko vprašanj, o tem, ali lahko posameznik v določeni situaciji registrira dopolnilno dejavnost oziroma popoldanski s.p.

Primeri:

  1. Če ima posameznik pogodbo o zaposlitvi za 20 ur (polovični delovnik) in želi registrirati s.p. to lahko stori, vendar pa v takem primeru ne govorimo o popoldanskem s.p. V tem primeru gre za dopolnitev do polnega delovnega časa; nosilec samostojne dejavnosti oziroma statusa samostojnega podjetnika pa postane kot samostojni podjetnik »zaposlen« za preostalih 20 ur, kolikor mu jih manjka do polnega zavarovanja in si tako iz naslova dejavnosti plačuje prispevke za socialna zavarovanja za razliko do 40 ur polnega delovnega časa.
  2. Če ima posameznik sklenjeno pogodbo za določen čas in je zaposlen za 40 ur na teden, lahko registrira status samostojnega podjetnika oziroma popoldanski s. p. A če mu ob izteku pogodbe o zaposlitvi za določen čas delodajalec te ne bo podaljšal, se bo moral tak podjetnik naslednji dan po izteku pogodbe o zaposlitvi za določen čas prijaviti v socialna zavarovanja kot samostojni podjetnik in pričeti plačevati prispevke iz naslova samozaposlitve.
  3. Tudi če je starš (mama ali oče) zaposlen, vendar uveljavlja pravico do dela za manjši delovni čas od polnega zaradi starševstva do otrokovega 3. leta oziroma do vstopa v šolo starejšega otroka pri dveh otrocih, lahko mama ali oče odpre popoldanski s. p. Oseba je pri svojem delodajalcu zavarovana za polni delovni čas, vendar pa ji v takem primeru polovico prispevkov za socialna zavarovanja plačuje delodajalec, polovico pa država z uveljavljanjem pravice na Centru za socialno delo.
  4. Če ima posameznik trenutno podpisano pogodbo o zaposlitvi z delodajalcem za določen čas s polnim delovnim časom, namerava pa podpisati pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas, ali lahko odpre popoldanski s. p.? Lahko. Izpolnjen je pogoj – zaposlitev za polni delovni čas.

Podjetnik, ki se v register podjetij AJPES vpiše kot popoldanski s. p., mesečno za en mesec nazaj plačuje pavšal za poklicne bolezni ali poškodbe pri delu v znesku 64,57 evra.

Pri postopku registracije popoldanskega s. p. na naši VEM, bodočemu podjetniku pripravimo 2 obrazca: obrazec Prijava podatkov v register podjetij Ajpes in obrazec Oddaja davčnih podatkov.

Obrazca prijave v zavarovanje (M1) popoldanski s. p. ne potrebuje, mora pa poskrbeti, da se po prejetem sklepu o vpisu v poslovni register, evidentira z obrazcem Prijava-odjava zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni (M12) na zavodu za zdravstveno zavarovanje kot plačnik pavšala.