Pri vstopanju na podjetniško pot in pri registraciji statusa s.p. ali ustanovitvee d.o.o., imate pred seboj enostaven postopek registracije, ki ga lahko brezplačno izvedete na naši VEM točki Vizaris.

Dovoljenje lastnika objekta za registracijo

Ena izmed kategorij, ki jo je potrebno ob registraciji določiti, je tudi poslovni naslov podjetja – torej naslov, kjer boste opravljali dejavnost. Če ste vi lastnik/solastnik nepremičnine, kjer bo izbrani poslovni naslov, bo zadostovala vaša izjava, ki jo bomo brezplačno overili na naši VEM točki. Če je lastnik/solastnik nepremičnine nekdo drug, boste potrebovali njegovo pisno soglasje, da lahko na izbranem naslovu opravljate dejavnost.

Pri sami registraciji podjetja je to edini postopek, ki ga državni organi zahtevajo ob vpisu v Sodni/poslovni register (skladno z ZGD-1). Tudi, če gre za stanovanje v večstanovanjskem objektu (etažna lastnina), pri sami ustanovitvi podjetja s takšnim postopkom ne bo težav.

Pridobite soglasje tudi od stanovalcev bloka

Pri opravljanju dejavnosti v večstanovanjskih objektih je dobro upoštevati tudi pogoje, ki jih opredeljuje Stanovanjski zakon – ta vam namreč dovoljuje opravljanje dejavnosti v lastnem stanovanju, če le-ta ne moti drugih stanovalcev pri mirni rabi stanovanj in če dejavnost ne povzroča čezmerne obremenitve skupnih delov večstanovanjskega objekta.

Stanovanjski zakon prav tako za opravljanje dejavnosti zahteva pisno soglasje solastnikov, ki imajo več kot tri četrtine solastniških deležev – pri tem pa morajo biti vključena soglasja etažnih lastnikov tistih stanovanj, katerih zidovi in stropovi mejijo na vaše stanovanje. O pričetku opravljanja dejavnosti v večstanovanjskem objektu je potrebno obvestiti tudi upravnika stavbe.

Kot rečeno, za sam postopek registracije podjetja soglasij stanovalcev ne boste potrebovali, v nadaljevanju pa vam vseeno priporočamo, da si soglasja pridobite – in jih shranite za primer, če vas obišče stanovanjski inšpektor.