Že od avgusta 2015 velja, da morajo vsi družbeniki svoji družbi zagotoviti premoženje, potrebno za ohranjanje minimalnega kapitala, v višini vsaj 7.500 EUR. Podjetje mora ta minimalni znesek zagotavljati ves čas, bodisi v obliki gotovine v blagajni, denarju na TRR, terjatev do kupcev, bodisi v obliki vrednosti osnovnih sredstev itd. Znesek, namenjen osnovnemu kapitalu, pa ne sme biti v obliki terjatev do lastnikov (posojilo lastniku), če se je zaradi te terjatve poseglo v osnovni kapital podjetja.

Prehodno obdobje, ki zahteva ureditev ohranjanja osnovnega kapitala, bo zaključeno avgusta 2016.

Vračilo sredstev do avgusta 2016

Najkasneje do 23. avgusta 2016 (eno leto po uveljavitvi zakona) bodo morali vsi tisti družbeniki, ki so s posojilno pogodbo pogodbo posegli v osnovni kapital družbe, družbi vrniti sredstva. Enako velja za poslovodje in za družinske člane in pa pravne osebe, v kateri imajo družbenik, poslovodja ali njegov družinski član (ali vsi skupaj) najmanj 10% upravljavskih pravic.

Z dodatkom v 495.členu ZGD-1 je želela država predvsem zajeziti ustanavljanje podjetij na zalogo, pri čemer si je družbenik s posojilno pogodbo izplačal vložek, namenjen zagotavljanju osnovnega kapitala. Osnovni kapital je namreč v prvi vrsti namenjen poslovanju podjetja in zaščiti upnikov.

Ničnost posojilne pogodbe in globa

Posojilna pogodba med družbo in povezanimi osebami je nična, v kolikor se s posojilom poseže v osnovni kapital družbe. Po datumu 23. avgust 2016 se lahko takšen prekršek kaznuje tudi z globo.

Globe, ki pretijo tistim, ki za ustrezno višino osnovnega kapitala ne bodo poskrbeli, so sledeče:

  • od 15.000 do 45.000 EUR: velika družba,
  • od 10.000 do 30.000 EUR: srednja družba,
  • od 2.500 do 15.000 EUR: majhna družba,
  • od 1.000 do 6.000 EUR: mikro družba.

Za več vprašanj v zvezi z osnovnim kapitalom pokličite na številko 040 974 403 ali pišite na info@vizaris.si.