Delodajalci pogosto sprašujejo ali morajo staršem omogočiti delo za krajši delovni čas od polnega, zaradi starševstva, če to želijo. Posledično se  zastavlja vprašanje  ali  je potrebno podpisati  novo pogodbo o zaposlitvi ali zadostuje aneks k pogodbi o zaposlitvi, kakšna plača pripada delavcu ter pravica do  regresa.

Pravica staršev do krajšega delovnega časa zaradi starševstva izhaja iz 50. člena Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Ur. list RS, štev. 26/2014).  Najpogosteje delodajalce zanima kako postopati v primeru, ko  eden od staršev, ki neguje in varuje otroka do tretjega leta starosti dela krajši delovni čas.

Na podlagi 2. odstavka 49. člena ZDR-1, ni potrebno skleniti nove pogodbe o zaposlitvi, (kamor sodi tudi delo s krajšim delovnim časom v skladu s predpisi o starševskem varstvu),  temveč samo aneks k pogodbi o zaposlitvi.

Delodajalec delavcu zagotavlja pravico do plače po dejanski delovni obveznosti, Republika Slovenija pa mu zagotavlja do polne delovne obveznosti plačilo prispevkov za socialno varnost od sorazmernega dela minimalne plače. Republika Slovenija plačuje prispevke zavarovanca in delodajalca za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zavarovanje za primer brezposelnosti, za starševsko varstvo, za zdravstveno zavarovanje pa prispevke za primer bolezni in poškodbe izven dela, za pravice do zdravstvenih storitev in povračila potnih stroškov. Republika Slovenija plačuje prispevke po stopnjah, določenih z zakonom, ki določa stopnje prispevkov za socialno varnost.

Krajši delovni čas mora obsegati najmanj polovično tedensko delovno obveznost. Delavec obvesti delodajalca o začetku dela s krajšim delovnim časom od polnega zaradi starševstva 30 dni pred nastopom.

Gre  za zakonsko pravico, ki jo delodajalec delavcu ne sme odreči. Delavcu mora zagotoviti pravico do plače po dejanski delovni obveznost, pri centru za socialno delo pa delavec uveljavlja pravico do plačila prispevkov za socialno varnost do polne delovne obveznosti. Osnova za plačilo prispevkov za socialno varnost je minimalna plača na dan plačila prispevkov.

Pravica do plačila sorazmernega dela prispevkov za socialno varnost do polne delovne obveznosti se uveljavlja najkasneje 30 dni po pridobitvi pravice do dela s krajšim delovnim časom, in sicer pri centru za socialno delo.

K vlogi je potrebno priložiti tudi aneks k pogodbi o zaposlitvi, iz katerega je razvidno obdobje, v katerem delavec dela  krajši delovni čas od polnega in število ur dela  na teden oziroma število ur dela na dan.

Če eden od staršev, ki  dela krajši delovni čas od polnega v skladu s predpisi o starševskem dopustu gredo pravice iz socialnega zavarovanja, kot bi delal polni delovni čas (tudi regres).