Za opravljanje nekaterih dejavnosti potrebujete obrtno dovoljenje, za pridobitev obrtnega dovoljenja pa glede na dejavnost specifično izobrazbo. Obrtne dejavnosti določa Uredba o obrtnih dejavnostih, ki je bila nazadnje spremenjena leta 2013.

Med v zadnjih letih zelo popularne dejavnosti, za katere je med drugimi potrebno imeti obrtno dovoljenje, sodi proizvodnja kruha, svežega peciva, slaščic ter piškotov, frizerska, kozmetična in pedikerska dejavnost ter nega telesa s tetoviranjem. Na seznamu dejavnosti, za katere se zahteva pridobitev obrtnega dovoljenja, je tudi gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb, izdelovanje fasad, betoniranje, gradnja temeljev in nenazadnje tudi specializirano čiščenje stavb. Za te in druge dejavnosti iz uredbe mora posameznik, ki želi to dejavnost opravljati, pri Obrtni zbornici Slovenije zaprositi za obrtno dovoljenje. Dobi ga lahko samo, če ima ustrezno srednjo poklicno ali srednjo strokovno izobrazbo ustrezne smeri ali opravljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo.

Vlogo za pridobitev obrtnega dovoljenja lahko zastopnik družbe vloži šele po tem, ko že odpre podjetje ali registrira opravljanje dejavnosti. Strošek pridobitve dovoljenja je 111 evrov.

Pleskarji in fotografi ne rabijo zaprositi za obrtno dovoljenje

V nasprotju z naštetimi pa za nekatere mnoge dejavnosti, čeprav so uvrščene na listo dejavnosti, ki se v skladu z Obrtnim zakonom opravljajo na obrtni način, pridobitev obrtnega dovoljenja ni potrebna. Med temi so med mnogimi drugimi mlekarstvo, sirarstvo in proizvodnja sladoleda ter testenin, proizvodnja piva, proizvodnja oblačil, dodelava tekstilij, izdelovanje nakita, izdelovanje keramičnih izdelkov, proizvodnja pohištva, priprava za tisk in objavo ter grafično oblikovanje in fotografska dejavnost. Na to listo, za katero posebna izobrazba za opravljanje dejavnosti, ni pogoj, se je uvrstilo tudi manikiranje in ličenje.

Na njej je tudi rušenje objektov, vgrajevanje stavbnega pohištva, oblaganje tal in sten (sem sodi tudi izdelovanje sten iz mavčnokartonskih plošč), pleskanje ter druga zaključna gradbena dela.