Ministrstvo za finance je poslalo v javno obravnavo spremembe petih davčnih zakonov. Davčne spremembe bodo, kot navajajo na ministrstvu, pripomogle k prestrukturiranju davčnih bremen, izboljšanju učinkovitosti pobiranja javnih dajatev ter zmanjševanju administrativnih bremen.

Spremembe so predvidene pri obdavčenju v sistemu normiranih odhodkov, davčni obravnavi napotenih delavcev in dodatni splošni olajšavi pri dohodnini ter pri davčnem potrjevanju računov in pomoči ladjarjem. Predlogi novel zakonov o dohodnini, o davku od dohodkov pravnih oseb, o davčnem postopku, o davčnem potrjevanju računov in o davku na tonažo bodo v javni obravnavi do 11. avgusta.

Kaj obsegajo predlagane davčne spremembe?

Spremenjen Zakon o dohodnini naj bi med drugim prinesel:

  • spremembe sistema normiranih odhodkov (Cilj je povečati učinkovitost in pravičnost sistema ter zmanjšati tveganja zlorab sistema in vplivov na obnašanje deležnikov na trgu dela.)
  • uvedbo posebne davčne sheme za dohodke, dosežene z napotitvijo na delo izven države (Cilj je ustvarjanje konkurenčnejših pogojev za slovensko gospodarstvo s privabljanjem novih znanj v slovenski gospodarski in raziskovalni prostor.)
  • odpravo nezveznosti dodatne splošne olajšave in s tem uvedbo pravičnejše obravnave zavezancev v podobnem položaju

Davčne spremembe, vezane na Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb, obsegajo spremembe sistema normiranih odhodkov. Predlagani pa so tudi ukrepi za vključitev vseh učinkov prevrednotenj in prerazvrstitev vseh finančnih instrumentov v davčno osnovo.

Davčne spremembe se dotikajo tudi Zakona o davčnem potrjevanju računov. Predlagana je uporaba vezane knjige računov za izdajanje računov tudi po izteku prehodnega obdobja (to je po 31. 12. 2017). Podaljšanj naj bi bil tudi rok za naknadno sporočanje podatkov o računih, izdanih z uporabo vezane knjige računov. In sicer do desetega dne v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem je bil račun izdan. Kot navajajo na ministrstvu, se s tem davčnim zavezancem omogoči enkratno sporočanje podatkov o tako izdanih računih za celotni pretekli mesec.

Kakšne so še druge davčne spremembe, lahko preverite na spletni strani finančnega ministrstva. Tam so namreč objavljeni predlogi novel vseh zakonov, ki jih sicer najdete tudi na portalu E-demokracija.