Reforma varstva podatkov je zakonodajni sveženj, katerega vzrok tiči v nenehnih spremembah tehnologije, digitalnem gospodarstvu, krepitvi boja proti terorizmu – na splošno povečani potrebi po varstvu osebnih podatkov. Digitalno gospodarstvo je potrebno spodbujati in omogočiti prost pretok osebnih podatkov znotraj Unije, po drugi strani pa je potrebno zagotoviti visoko stopnjo varnosti za omenjene podatke. V roku dveh let bo nadomestila slovenski Zakon o varstvu osebnih podatkov.

Evropska uredba, ki je ključni premik v smeri reforme varstva osebnih podatkov, je začela veljati 25.5.2016. Določbe se bodo morale uporabljati v vseh državah članicah EU, prav tako pa bo v dveh letih potrebno določbe prenesti v nacionalno zakonodajo. Na nacionalni ravni morajo države članice ustanoviti neodvisen nadzorni organ. Na evropski ravni se ustanovi Evropski odbor za varstvo podatkov.

Predlagane spremembe

V uredbi so navedene pravice posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo, torej obdelujejo. Pravila so konkretnejša za upravljavce baz osebnih podatkov in obdelovalce. Posameznikove pravice pri tem zajemajo več nadzora nad osebnimi podatki:

 • posameznik mora jasno privoliti v obdelavo osebnih podatkov,
 • lažji dostop posameznika do svojih osebnih podatkov,
 • pravica do popravka, izbrisa oziroma „pozabe“ osebnih podatkov,
 • pravica do ugovora obdelavi osebnih podatkov v povezavi z javnim interesom, tudi za namene „profiliranja“,
 • pravica do prenosljivosti podatkov od enega ponudnika storitev do drugega (na primer družbena omrežja),
 • če želi oseba, mlajša od 16 let, uporabljati spletne storitve, mora ponudnik spletnih storitev preveriti, ali so starši v to privolili – države članice lahko to starostno mejo znižajo na minimalno 13 let,
 • boljše obveščanje o tem, kaj se zgodi z osebnimi podatki, potem ko jih posameznik posreduje (politika varstva podatkov v jasnem in enostavnem jeziku),
 • skupni zaščitni ukrepi pri obdelavi osebnih podatkov za namene hranjenja podatkov.

Upravljavci osebnih podatkov naj bodo pazljivi predvsem na:

 • obveščanje o kršitvah osebnih podatkov,
 • določitev pooblaščene osebe za varstvo podatkov (javni sektor in večja podjetja, katerih primarna dejavnost je obdelava podatkov,
 • druge podrobnosti.

V kolikor potrebujete dodatne informacije, vam individualno svetujemo. Za termin pokličite na 040 974 403 ali pišite na naslov info@vizaris.si.