V Uradnem listu RS, št. 15/2017 je bila objavljena novela ZGD-1 (ZGD-1J), ki v postopkih registracije samostojnih podjetnikov prinaša določene spremembe v postopkih registracije.

Postopek registracije s.p. – čas prijave

Prijava za vpis v Poslovni register Slovenije lahko bodoči podjetnik po novem odda največ en mesec dni vnaprej. Do sedaj je veljalo, da od dne vložitve prijave do datuma vpisa lahko minejo trije meseci.

Novela zakona določa tudi, da način vodenja poslovnih knjig in sestavljanja računovodskih izkazov s.p. ureja poseben računovodski standard, ne glede na velikost podjetja. Prej je namreč to veljalo le za majhne s.p.

Izjava lastnika objekta  

Po novem novela izrecno določa, da je potrebno izjavo lastnika priložiti tudi kadar gre za registracijo podružnice s.p.  Sprememba je tudi v zvezi z overitvijo izjave lastnika objekta, in sicer izjave ni potrebno overiti, če lastnik poda izjavo na točki VEM ali če podjetnik pridobi dovoljenje za opravljanje dejavnosti od Republike Slovenije, samoupravne lokalne skupnosti ali pristojnega državnega ali občinskega sklada, pristojnega za stanovanjske zadeve, na podlagi zakona, ki ureja stanovanjske stavbe.  To pomeni, da izjave ni potrebno overjati, če je lastnik fizično prisoten na točki VEM in kadar je lastnik RS ali lokalna skupnost (poleg državnih in občinskih stanovanjskih skladov).Ne glede na to, da overitev v primeru fizične prisotnosti lastnika ni potrebna, je potrebno lastnika identificirati, da se prepričamo, da izjavo daje prava oseba, prav tako je potrebno na izjavo zabeležiti ali jo je lastnik podal osebno ali ne. Brez tega podatka namreč AJPES ne more ugotavljati kdaj je overitev potrebna in kdaj ne.

Podružnica in ime po novem  

Z novelo je tudi izrecno določeno, da mora firma podružnice s.p. vsebovati njegovo ime, priimek in oznako, da gre za podružnico.

Hkrati pa tudi s spremembo določa, da dovoljenje ministra in ministrice pri uporabi imena in priimka oziroma psevdonima zgodovinske ali druge znamenite osebe, ki je že umrla, v firmi ni potrebno, pač pa samo dovoljenje sorodnikov, če so še živi.

Registracija s.p. na naši VEM točki je hitra, brezplačna in enostavna! Rezervirajte si svoj termin na 040 974 403 ali nam pišite na info@vizaris.si