V poletnem času je pogosta oblika dela mladih delo preko študentske napotnice, velikokrat pa se ob tem tako delodajalci kot študentje vprašate, kaj lahko od delodajalca študent zahteva. Eno najpogostejših vprašanj je predvsem to, če lahko študent zahteva povračilo stroškov za prevoz na in iz dela ter za prehrano med delom.

Če bi delodajalec študentu omogočal plačilo malice in prevoza, bi to lahko nakazovalo na elemente delovnega razmerja.

V tem primeru bi lahko študent, pa tudi vsak delavec, ki dela preko katere druge civilnopravne pogodbe, od delodajalca zahteval pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas, kar določa 13. člen Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1): “Če obstajajo elementi delovnega razmerja, se delo ne sme opravljati na podlagi pogodb civilnega prava.”

Študentsko delo in dohodnina

Študentsko delo je pogodbeno razmerje med študentskim servisom, pri katerem je dijak oziroma študent prijavljen, ter delodajalcem. Dohodki iz naslova študentskega dela sodijo med dohodke iz drugega pogodbenega razmerja, kamor se uvrščajo tudi dohodki iz naslova avtorske in podjemne pogodbe, osebnega dopolnilnega dela, občasnega dela upokojencev in podobno. Študentski dohodki se štejejo za dohodke za opravljeno delo ali storitev in so dohodki, od katerega se plačuje dohodnina, če posamezni dohodek presega 400 evrov.

Od 1. februarja 2015 za študente velja nižji neto zaslužek, vendar jim teče delovna doba. Minimalna urna postavka je 3,8 evra neto in 4,5 evra bruto. Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v višini 15,5 odstotka bodo od študentskega dela morali plačati študentje, prispevek za delodajalca pa bo odmerjen po stopnji 8,85 odstotka.

Študent zahteva: prevoz in malica!

Študentsko delo opredeljuje je začasno oziroma občasno delo, ki ga dijak oziroma študent ne opravlja nepretrgoma. Ker oseba s študentskim delom nima zaposlitvenega statusa, ji tudi povračilo stroškov za prevoz in malico ne pripadata. Za razliko od tega pa se ti v primeru dela prek avtorske in podjemne pogodbe, denimo, upoštevajo, in sicer v višini 10 odstotkov normiranih odhodkov, osebe, ki to delo opravljajo, pa prav tako ne pridobijo zaposlitvenega statusa.