V primeru, da zavezanec za dohodnino ugotovi, da so podatki v informativnem izračunu nepravilni ali nepopolni, ima čas 15 dni, da od vročitve informativnega izračuna vloži ugovor zoper izračun dohodnine.

Ugovor zoper izračun dohodnine s posebnim obrazcem

Zavezanec ugovor zoper izračun dohodnine vloži tako, da na obrazcu za Ugovor obkroži številko pred ugovornim razlogom in v skladu s tem izpolni ustrezne rubrike.  Podrobna navodila za vložitev ugovora so na voljo tukaj.

Na Finančni upravi RS pojasnjujejo, da v primeru, da zavezanec za dohodnino umre med tekom roka za ugovor zoper izračun dohodnine, lahko slednjega vložijo njegovi pravni nasledniki. To velja le v primeru, da zavezane za dohodnino ugovora še ni vložil. Rok za vložitev začne v tem primeru teči znova in sicer lahko pravni naslednik vloži ugovor v 15 dneh od pravnomočnosti sklepa o dedovanju.

Letos bo Furs prvi sveženj dohodninskih izračunov na pošto oddal konec marca, drugega pa konec maja.

Zavezanec v primeru vložitve ugovora ne prejme vračila

V kolikor zavezanec vloži ugovor zoper izračun dohodnine v zakonskem roku, ni dolžan poravnati obveznosti po informativnem izračunu oziroma ne prejme vračila na podlagi informativnega izračuna.

Informativni izračun dohodnine se vroča z navadno vročitvijo, zato se šteje, da je vročitev opravljena 15. dan od dneva odpreme informativnega izračuna, pri čemer je datum odpreme naveden na kuverti. Zavezanec za dohodnino pa ima po vročitvi informativnega izračuna dohodnine čas 15 dni, da vloži ugovor.

Če je informativnih izračun dohodnine napačen, vložite ugovor zoper izračunu!

Ugovor zoper izračun dohodnine zavezanec vloži, če:

  • želi spremeniti in dopolniti podatke o dohodkih,
  • želi spremeniti ali dopolniti podatke o dohodkih, prejetih oziroma doseženih v tujini in uveljavljanja odbitka davka, plačanega v tujini ter uveljavljanja oprostitve na podlagi mednarodne pogodbe,
  • želi spremeniti ali dopolniti podatke o vzdrževanih družinskih članih,
  • želi uveljavljati davčne olajšave,
  • so bili v informativnem izračunu upoštevani pravilni podatke, vendar je po njegovem mnenju napačen sam izračun dohodnine,
  • če obstajajo drugi ugovorni razlogi, ki niso bili zajeti v navedenih točkah.