Upravno svetovanje

Upravno pravo ureja razmerja med posameznikom in javno oblastjo. Posamezniki uresničujejo svoje pravice pred upravnimi organi (na občinah, upravnih enotah, ministrstvih) v upravnem postopku; pred sodišči pa v upravnem sporu.

Upravno področje je, kadar pristojni organi javne uprave organi državne uprave, občine, zavodi, društva, zbornice, posamezniki) odločajo (izdajajo odločbe) o pravicah, obveznostih ali pravnih koristih posameznika v konkretni upravni zadevi na določenem upravnem področju (npr. na področju zdravstva, šolstva, kmetijstva, notranjih zadev, okolja in prostora, kulture, gospodarstva ipd).

Ti organi morajo pri postopanju uporabljati postopkovna pravila, ki jih ureja upravni postopek.

Upravni postopek je tudi podlaga za ustanovitev oz. ugotovitev pravnega razmerja v konkretni upravni zadevi. Kadar postopek ni voden pravilno, je končni upravni akt zaradi formalne nezakonitosti izpodbojen.

Upravni postopek pa se uporablja tudi v neupravnih zadevah, kot je na primer prekrškovni postopek.

Po procesnih pravilih upravnega postopka pa moramo ravnati tudi posamezniki, kadar pred omenjenimi organi uveljavljamo pravice ali pravne koristi oziroma se branimo v postopkih, ki so po uradni dolžnosti uvedeni zoper nas.

Svetovanje fizičnim osebam

Za fizične osebe nudimo pomoč pri naslednjih postopkih:

 • izdaja gradbenih in uporabnih dovoljenj,
 • legalizacija zgrajenih objektov,
 • denacionalizacija,
 • svetovanje in zastopanje v inšpekcijskih postopkih,
 • svetovanje in zastopanje v geodetskih postopkih,
 • svetovanje in zastopanje v razlastitvenih postopkih,
 • sestavo vlog, dopisov, pritožb,
 • izpolnjevanje različnih formularjev,
 • pridobitev dokumentov iz javnih evidenc (e-zemljiška knjiga, e-kataster, prostorski informacijski sistem itd.)
 • sestavo enostavnih pogodb,
 • pregled in popravek dokumentov, ki ste jih pripravili naročniki sami,
 • svetovanje v upravnih postopkih po področjih,
 • svetovanje v postopkih pred Upravnim sodiščem RS,
 • pripravo strokovnih upravnih mnenj.
Svetovanje pravnim osebam

Za pravne osebe nudimo pomoč pri naslednjih postopkih:

 • izdaja gradbenih in uporabnih dovoljenj,
 • legalizacija zgrajenih objektov,
 • denacionalizacija,
 • pridobitev soglasij v zvezi z vodami, dovoljenji za ravnanje z odpadki,
 • pripravo potrebnih aktov za ustanovitev društva ali zavoda,
 • svetovanje in zastopanje v inšpekcijskih postopkih,
 • svetovanje in zastopanje v geodetskih postopkih,
 • svetovanje in zastopanje v razlastitvenih postopkih,
 • izdelavo osnutkov splošnih in posamičnih aktov,
 • izdelavo potrebnih popravkov, sprememb oziroma dopolnitev aktov,
 • pridobitev dokumentov iz javnih evidenc (e-zemljiška knjiga, e-kataster, prostorski informacijski sistem itd.),
 • svetovanje v postopkih pred Upravnim sodiščem RS,
 • izvedbo seminarjev ali predavanj na temo upravni postopek, graditev objektov in e-poslovanje,
 • izdelavo upravno – pravnih mnenj.

Kontaktirajte nas in si rezervirajte svoj termin

Koledar

junij 2024
P T S Č P S N
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930