Ustanovitev in registracija podjetja

Postopek ustanovitve družbe z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) na VEM točki, je enostaven, kljub temu pa mora tako pomembna odločitev temeljiti na znanju in poznavanju zakonodaje.

Pred registracijo podjetja priporočamo kratek posvetovalni sestanek, na katerem boste poleg zakonskih zahtev in postopka registracije podjetja, izvedeli tudi, kako boste obdavčeni, katere stroške lahko pričakujete ob ustanovitvi podjetja in kakšni so postopki po registraciji podjetja.

Postopek odprtja podjetja je danes enostavnejši in lažji kot kdajkoli.

Pogoji za ustanovitev d.o.o. na VEM točki
 1. Bodoči družbenik-i in bodoči zastopnik-i podjetja, mora-jo biti pri postopku registracije osebno prisotni;
 2. Za postopek potrebujejo veljavni osebni dokument
 3. Ustanovitveni kapital d.o.o. mora biti v denarju in najmanjšem znesku 7.500 EUR
Kdo oziroma kdaj se dokumentacija za d.o.o. ne more pripraviti na VEM točki?
 1. Kadar je družbenik v evidenci FURS-a kot davčni dolžnik ali neplačnik
 2. Ko družbenik za ustanovitveni kapital nameni osnovna opredmetena sredstva in ne 7.500 EUR
 3. Kadar zakonca ustanavljata podjetje in želita v njem oba biti družbenika

V zadnjih dveh primerih morajo podjetniki postopek registracije opraviti pri notarju.

Kaj je dobro vedeti še pred samo registracijo d.o.o.?

Pred registracijo podjetja si lahko pomagate z:

Kakšen je postopek ustanovitve d.o.o.?

Ustanovitev podjetja je enostavno in brez čakanja. Na naši VEM točki se opravi v 3 korakih:

 1. Izpolnite elektronsko spletno prijavo na registracijo podjetja.
 2. Registrirate podjetje na naši točki e-VEM.
 3. Na dom prejmete odločbo o registraciji podjetja.

Poleg same registracije in ustanovitve podjetja lahko pri nas opravite še:

Zaupajte ustanovitev podjetja strokovnjakom. Za vas opravimo vse potrebno, da bi vi lahko čim prej pričeli z opravljanjem poslovnih dejavnosti. Nudimo individualni pristop in svetovanje v postopku registracije podjetja.

Kako izbrati ime podjetja?

Vsako podjetje mora imeti svoje ime oziroma firmo. Obvezno je popolno ime, lahko pa registrirate tudi skrajšano ime. Ime ali firma mora biti v slovenskem jeziku.

Vsako podjetje mora imeti svoje ime oziroma firmo, katero je eden izmed najpomembnejših dejavnikov podjetja na trgu. Dolgo ime je obvezno, sestavljeno iz fantazijskega imena, vaše dejavnosti, d.o.o. Kratko ime je dolgo ime brez oznake dejavnosti: fantazijsko ime, d.o.o. in ni obvezno. Pomembno je, da se ime podjetja jasno razlikuje od imen drugih podjetij. Če temu ni tako, vas registrski organ ne bo hotel vpisati v register. Priporočamo, da pred registracijo podjetja preverite ime v poslovnem registru. Več o imenu podjetja si lahko preberete tukaj.

Kako določiti dejavnosti podjetja?

Ob ustanovitvi gospodarske družbe (d.o.o., d.n.o., d.d., itd.) izberete vašo glavno dejavnost (to je tista, ki bo predvidoma prinašala glavni del prihodkov) in druge dejavnosti, ki jih prav tako nameravate opravljati. Število dejavnosti, ki jih boste izbrali, ni omejeno. Dejavnosti lahko preprosto in brezplačno dodajate tudi pozneje, ko je podjetje že ustanovljeno.

Vse navedene dejavnosti se vpišejo v akt o ustanovitvi. V Poslovni register Slovenije (PRS) pa se vpišejo samo tiste dejavnosti, ki bodo vaš glavni del prihodkov.

Nekatere dejavnosti so neregulirane, kar pomeni, da jih lahko opravljate brez izpolnjevanja posebnih pogojev. Pri drugih dejavnostih morate pred začetkom njihovega opravljanja izpolniti vstopne pogoje – pridobiti dovoljenja ali zagotoviti sodelovanje z osebo, ki izpolnjuje zahtevane poklicne kvalifikacije.

Več o reguliranih, nereguliranih in obrtnih dejavnostih si lahko preberete tukaj.

Zastopnik podjetja

Ustanovitelji vseh oblik podjetij morajo v svojem podjetju določiti vsaj enega direktorja. Lahko določijo več direktorjev ali pa dodatno tudi prokuristaDirektor podjetja, ki ni nikjer zaposlen in ni študent ali upokojenec, se mora v podjetju zaposliti.

Kdo je direktor (poslovodja)?

Direktorji so upravičeni voditi posle družbe. Družbo lahko zastopa en ali več direktorjev. Direktor je v imenu in za račun družbe upravičen opravljati vsa pravna dejanja, ki jih lahko družba opravlja. Direktorja se lahko omeji s skupnim zastopanjem. Za takšno zastopanje je značilno, da je pogodba veljavno sklenjena le takrat, ko jo podpišejo vsi direktorji. V kolikor se direktorja ne omeji na skupno zastopanje, govorimo o samostojnem zastopanju, ko je vsaka pogodba veljavna že, ko jo podpiše vsaj en direktor. Druge morebitne omejitve direktorja (notranje omejitve) ne učinkujejo v razmerju do tretjih oseb.

Kdo je prokurist?

Prokura je posebna oblika pooblastila, s katero pooblaščenec pridobi upravičenje za zastopanje podjetja.

Prokurist je poslovni pooblaščenec, njegova pooblastila so neomejena, razen glede odsvajanja in obremenjevanja nepremičnin, zaprtja podjetja in za opravljanje strukturnih sprememb v podjetju. Prokurist ni organ odločanja niti organ vodenja v podjetju, ampak ima funkcijo zastopanja proti tretjim osebam. V nasprotju z drugimi pooblaščenci, ki potrebujejo za določene posle posebna pooblastila z natančno opredelitvijo posla, tega prokurist ne potrebuje. Po navadi je prokurist tista oseba, ki sklepa prave posle s tretjimi osebami, za odločanje znotraj podjetja pa nima pooblastil.

Tudi prokuriste je mogoče omejiti s skupno prokuro. Omeji se jih lahko tudi na predmet poslovanja posamezne podružnice družbe. Drugačne omejitve prokure nimajo pravnega učinka v razmerju do tretjih oseb.

Registracija podjetja

Postopek registracije podjetja je brezplačen. Za registracijo podjetja potrebujete:

 • veljaven osebni dokument,
 • davčno številko
 • overjeno soglasje lastnika stanovanja oz. hiše, kjer bo vaš poslovni naslov, katerega overite na naši VEM točki.
Registracija podružnice

Registracija podružnice

Podružnico lahko ustanovi domača ali tuja pravna oseba. Osnovnega kapitala ni.

Slovensko podjetje jo navadno ustanovi takrat, kadar seli katero izmed svojih dejavnosti (npr. proizvodnjo) v nek drugi slovenski kraj. V omenjenem primeru podružnice ni OBVEZNO ustanoviti, je pa ena izmed možnosti.

Tuje podjetje lahko v Sloveniji opravlja pridobitno dejavnost, če ima tu registrirano podružnico (ali pa ustanovi povsem novo podjetje).

Podružnica nastopa v imenu in za račun tujega podjetja, pri tem uporablja firmo matičnega podjetja, njegov sedež in svojo firmo. Je del tujega podjetja.

Postopek registracije podružnice tujega podjetja se opravi pri notarju.

Kako registrirati podružnico?

Na točki VEM lahko podružnico registrira le slovensko podjetje. Tuje podjetje jo registrira pri notarju.

Korak 1 – Dogovor o terminu

Pokličite na telefonsko številko 040974403 in se dogovorite za svoj termin registracije podružnice.

Korak 2 – Registracija podružnice

POMEMBNO: Na točko VEM mora priti direktor matičnega podjetja, ki ustanavlja podružnico. Točka VEM formira naslednja dokumenta:

 • Sklep o ustanovitvi podružnice
 • Izjava zastopnika podružnice

Korak 3 – Sklep o registraciji

Sklep o registraciji boste prejeli po pošti.

Koliko časa traja registracija?

Pri nas bomo spletne obrazce izpolnjevali največ 30 min. Sklep boste prejeli v času enega tedna.

Sprememba podatkov podjetja

Sprememba podatkov podjetja

Podjetnik na VEM točki lahko spreminja sledeče podatke podjetja:

 • ime firme,
 • naziv dejavnosti firme v dolgem imenu podjetja,
 • naslov podjetja,
 • sedež podjetja,
 • zastopnika podjetja,
 • dejavnosti podjetja,
 • kontaktne podatke podjetja.

Postopki so BREZPLAČNI!

Če želite spremeniti v podjetju:

 • višino osnovnega kapitala,
 • družbenike (ustanovitelje),

to lahko opravite le pri notarju.

POMEMBNO!

V kolikor ste podjetje registrirali pred februarjem 2008 in ste enoosebna d.o.o., si morate pri notarju urediti e-knjigo sklepov (ki jo imate sedaj v papirju), da boste lahko kasneje delali spremembe na naši VEM točki brezplačno.

V kolikor ste več-osebna družba d.o.o. in ste podjetje registrirali pred februarjem 2008, ter bi želeli spremembe d.o.o. opravljati na VEM točki, morate pri notarju opraviti prvo spremembo družbene pogodbe. Svetujemo vam, da vam družbeno pogodbo s spremembo pripravi notar v standardni VEM obliki, da boste kasneje delali spremembe na naši VEM točki brezplačno.

V kolikor ne veste v kakšni obliki je vaš sklep, se lahko obrnete na naše podjetniške svetovalce ter preverite ali imate e-knjigo sklepov.

Kje odpreti podjetje – Registracija podjetja?

Najhitrejši način za registracijo podjetja je ustanovitev podjetja na VEM točki (VEM – Vse na Enem Mestu). Na naši VEM točki vam uredimo vse potrebno za registracijo podjetja.

Ustanovitev d.o.o. lahko opravite na naši VEM točki na naslovu Doslovče 5b 4274 Žirovnica.

Pokličite nas na tel.: +386 (0)40 974 403 ali pa nas kontaktirajte preko kontaktnega obrazca oziroma nam pišite na info@vizaris.si ter si rezervirajte svoj termin za registracijo podjetja.

Odprtje d.o.o. še nikoli ni bilo tako preprosto in predvsem hitro. Na enem mestu vam ponujamo vse informacije – od registracije d.o.o. do računovodskih storitev in podjetniških pa tudi pravnih, davčnih ter upravnih svetovanj.

Po registraciji d.o.o.

Celovita podpora podjetnikom začetnikom se ne konča z registracijo podjetja. Po ustanovitvi podjetja vam pomagamo z različnimi svetovanji in storitvami, da je vaš začetek čim lažji.

Odprtje poslovnega računa za d.o.o.

Po tem, ko ste od Sodišča prejeli Sklep o registraciji, se odpravite na tisto banko, kjer ste odprli začasni / ustanovni / depozitni račun (račun, na katerega ste položili osnovni kapital) in ga pretvorite v navadni poslovni račun.

Pri odprtju poslovnega računa vam lahko pomagamo tudi mi!

Kako vam pomagamo pri banki:

 • ustreznemu referentu na banki pošljemo vašo vlogo za odprtje poslovnega računa,
 • povemo vam podatke, katera oseba vas pričakuje in kje jo najti,
 • referent iz banke vas pokliče po telefonu, da se dogovorita za termin obiska (če bo to vaša želja).

Varstvo pri delu

V skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) je delodajalec dolžan zagotoviti vsem svojim delavcem, tudi študentom in dijakom, usposabljanje iz varstva in zdravja pri delu. Določene obveznosti po ZVZD-1 pa imajo tudi samozaposlene osebe.

Varstvo in zdravje pri delu je usposabljanje, ki  je zakonska obveznost!

V skladu z ZVZD-1 je delodajalec dolžan zagotoviti vsem svojim delavcem, tudi študentom in dijakom, ter delavcem, ki občasno izvajajo delo pri njemu na podlagi podjemne pogodbe ali drugačne pravno formalne oblike delovnega razmerja, teoretično in praktično usposabljanje in preverjanje usposobljenosti za varno opravljanje dela.

Računovodski servis VIZARIS

V računovodskem servisu VIZARIS opravljamo računovodske storitve pravnim in fizičnim osebam. Sodelovanje temelji na poštenem, odprtem in zaupnem odnosu med našim partnerjem in nami. Naš pristop temelji na individualni obravnavi posameznega partnerja. Naš razvoj je usmerjen v strokovno poslovanje, ki ga uspešno gradimo na znanju in izkušnjah, ki smo jih pridobili z dosedanjim delom. Storitve knjigovodstva in računovodstva podpira ekipa strokovnjakov, ki si prizadeva uresničiti podjetnikove cilje, načrtovati investicije, optimizirati davek od dohodkov pravnih oseb, davek na dodano vrednost, dohodnino in podobno.

Podjetniško svetovanje

Podjetniški svetovalci vam individualno svetujejo na področju podjetništva. Podjetniško svetovanje je širok sveženj aktivnosti za pomoč podjetjem in podjetnikom, ki ob splošnem in specialističnem podjetniškem svetovanju nudi še informiranje, usposabljanje, usmerjanje pri uresničevanju poslovnih projektov in reševanju poslovnih težav.

Kontaktirajte nas in si rezervirajte svoj termin

Koledar

julij 2024
P T S Č P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031