Z novim letom se spreminja višina najnižje zavarovalne osnove za plačevanje prispevkov za socialno varnost za samozaposlene. Osnova se skladno z zakonom določa na podlagi doseženega dobička v preteklem letu. Od leta 2015 se prispevki plačujejo v odstotkih od povprečne plače, s tem da se vsako leto dvignejo za 2 odstotka. Prihodnje leto se bo tako plačevalo 60 odstotkov povprečne plače. Finančna uprava Republike Slovenije bo upoštevala podatek Statističnega urada RS, po katerem je znesek višine povprečne bruto plače za oktober 1.621,46 evra. Kar pomeni, da bo osnova za prispevke znašala 972,88 evra.

To pomeni, da bodo prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje po novem znašal 236,90 evra (v 2017 223,80 evra), prispevki za zdravstveno zavarovanje 130,85 evra (v 2017 127,88 evra) ter prispevki za starševsko varstvo in zaposlovanje skupaj 3,89 evra (v 2017 3,68 evra). Skupni znesek plačanih obveznosti iz naslova prispevkov za socialno varnost se bo tako zvišal za 16,28 evra v primerjavi z zneskom za leto 2017.

Spreminja se tudi dohodninska lestvica Finančna uprava RS je sredi decembra objavila dohodninsko lestvico za leto 2018. Spreminja se obračun višine skupne splošne olajšave, ki je odvisna od dohodka, zvišala se bo tudi olajšava za dijake in študente, ki bo 3.302,70 evra. Ta bo v primerjavi z letom 2017 za 825,67 evra višja.

Višina skupne splošne olajšave

ČE ZNAŠA SKUPNI DOHODEK V EVRIH
ZNAŠA SPLOŠNA OLAJŠAVA V EVRIH
1 Nad Do
2 11.166,37 6.519,82
3 11.166,37 13.316,83 3.302,70 + (19.922,15 – 1,49601 x skupni dohodek)
4 13.316,83 3302,7

Po novem se bo splošna olajšava za tiste, ki zaslužijo med 11.166.37 in 13.316,83 evra zaračunavala po posebni formuli. Izračunalo se jo bo tako, da bodo znesku 3.302,70 evra prišteli znesek, ki ga bodo dobili z naslednjo enačbo 19.922,15 – 1,49601 x skupni dohodek.

Stopnje dohodnine

ČE ZNAŠA NETO LETNA DAVČNA OSNOVA V EVRIH
ZNAŠA DOHODNINA V EVRIH
X.2
1 Nad Do
2 8.021,34 16,00 %
3 8.021,34 20.400,00 1.283,41 + 27 % nad 8.021,34
4 20.400,00 48.000,00 4.625,65 + 34 % nad 20.400,00
5 48.000,00 70.907,20 14.009,65 + 39 % nad 48.000
6 70.907,20 22.943,46 + 50 % nad 70.907,20