V današnjem času sodobne tehnologije, svetovnega spleta in odprtih meja, skoraj ni podjetnika, ki ne bi razmišljal o širitvi svojega poslovanja tudi v druge države.

Toga slovenska zakonodaja, ki je do 8. 8. 2015 urejala uporabo jezika in črk v nazivu podjetij in podjetnikov, pa je pogosto pomenila oviro, saj podjetniki v svojih firmah niso smeli uporabljati tujih besed in tujih črk. Tako so imeli pri izbiri naziva svojega podjetja nemalokrat težave, saj njihove želje niso bile skladne z veljavno zakonodajo.

Zadnja novela Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) je z 8.8.2015 prinesla težko pričakovano spremembo pri uporabi jezika in črk v firmi podjetja. Po novem ni več potrebno soglasje Vlade Republike Slovenije, če naziv vsebuje le domeno, ki ima domensko končnico »si«. Podjetniki pa se bodo gotovo najbolj razveselili novice, da morajo biti v slovenskem jeziku po novem le sestavine naziva, ki nakazuje dejavnost, in oznaka družbe. Dodatne sestavine naziva lahko po novem vsebujejo tudi črke X, Y, W in Q.

Obiščite našo VEM točko in skupaj z nami boste izbrali naziv za podjetje, ki bo v skladu z novo zakonodajo, hkrati pa privlačno in prepoznavno za vaše poslovne partnerje in kupce. Za termin nas pokličite na telefon: 040 974 403 ali pišite na elektronski naslov: info@vizaris.si.