Novela Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) z 8. 8. 2015 prinaša pomembne spremembe za samostojne podjetnike.

Podjetniki so tako končno dočakali tako želene spremembe glede firme, saj bodo po novem dodatne sestavine firme lahko vsebovale tuje besede in črke X, Y, W in Q. V slovenskem jeziku morata biti po novem tako le sestavine firme, ki nakazuje dejavnost in oznaka družbe. Po novem tudi ni potrebno soglasje Vlade Republike Slovenije, če firma vsebuje domeno, ki ima domensko končnico »si«.

Z novelo so se zmanjšali tudi stroški za podjetnike, saj lahko po novem izjavo lastnika objekta, da podjetniku dovoljuje poslovanje na svojem naslovu, overi tudi VEM točka in tako ni potrebno izjave predhodno overiti na upravni enoti ali pri notarju. Če se podjetnik odloči za registracijo podjetja ali spremembo poslovnega naslova opraviti na VEM točki, se po novem torej izogne stroškom overitve pri notarjih oziroma na upravnih enotah.

Zagotovo je dobrodošla tudi sprememba pri imenovanju prokurista ali zastopnika za primer smrti, saj bo podjetnik po novem potreboval njuno soglasje.

Novela je razširila tudi krog oseb, na katere lahko podjetnik za časa svojega življenja prenese svoj s.p., saj po novem podjetnik lahko prenese svoj s.p. na katero koli drugo fizično osebo.

V primeru prenehanja opravljanja dejavnosti pa bo podjetnik po novem moral vsaj 15 dni pred prenehanjem opravljanja dejavnosti, na spletni strani AJPES objaviti, da bo prenehal opravljati dejavnost. Poleg objave na spletni strani AJPES pa lahko podjetnik objavi prenehanje opravljanja dejavnosti tudi na druge načine.

Za več informacij ali pa termin registracije podjetja na naši VEM točki lahko pokličite na telefon: 040 974 403 pišite na elektronski naslov:info@vizaris.si.