Na naši VEM točki VIZARIS so za prenekaterega podjetnika vstopna vrata v podjetništvo, hkrati bodočim in obstoječim podjetnikom pomagamo pri njihovih vsakodnevnih težavah in birokratskih zagatah. Postopek registracije podjetja ali samostojne dejavnosti podjetnikom predstavimo vnaprej, nato pa vse postopke izpeljemo hitro, pravilno in brez dodatnih stroškov.

Kaj o registraciji družbe z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) ali statusa samostojnega podjetnika (s.p.) verjetno že veste?

  1. Če se boste odločili za registracijo statusa s.p., ustanovnih stroškov ne boste imeli, za odprtje d.o.o. pa potrebujete 7.500 evrov ustanovnega kapitala.
  2. D.o.o. odgovarja za poslovanje podjetja z ustanovnim kapitalom podjetja, s.p. pa jamči za svoje poslovanje z vsem svojim premoženjem.
  3. Kratko ime podjetja lahko vsebuje tudi tuje besede in črke – X, Y, W in Q – ter je lahko v kateremkoli jeziku, glavna dejavnost v dolgem imenu pa mora biti še vedno v slovenščini.
  4. Vsako podjetje in s.p. potrebujeta poslovni naslov – da ga prijavite, morate biti (so)lastnik objekta ali imeti overjeno izjavo (so)lastnika objekta, da vam dovoljuje prijavo poslovnega naslova.
  5. Registracijo s.p. lahko naročite do tri mesece vnaprej, vpliva na datum vpisa d.o.o. v sodni register pa nimate.

Česa o registraciji d.o.o. ali s.p. morda še niste vedeli?

  1. Država od avgusta 2016 sankcionira vsak d.o.o., iz katerega je bil ustanovni kapital umaknjen s posojilom družbenikom, poslovodjem ali njihovim družinskim članom. S tem želi preprečiti nakupe »praznih podjetij« ter vrniti pomen ustanovnemu kapitalu.
  2. S.p. in popoldanski s.p. se razen v višini prispevkov pravno-formalno v ničemer ne razlikujeta, niti ni iz poslovnega registra razvidno, ali gre za popoldanski ali polni s.p.
  3. Ob prvi ustanovitvi s.p., torej ob prvem vpisu s.p. v poslovni register, lahko podjetnik v prvem letu poslovanja uveljavlja oprostitev 50%, v drugem letu pa 30% plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Če ste v preteklosti s. p. že odprli in zaprli, te pravice nimate več.
  4. Mladi starši lahko tudi kot s.p. uveljavljajo skrajšanje delovnega časa zaradi starševstva in tako plačujejo le polovico prispevkov za čas uveljavljanja te pravice. Največ do druge polovice prispevkov (tj. za 20 delovnih ur na teden) pa jih bo za podjetnika plače vala država od minimalne plače.

Na naši VEM točki vam pomagamo pri registraciji podjetja od samih začetkov, širitve dejavnosti na druga področja ali pa morebitnega izbrisa dejavnosti iz registra. V kolikor imate vprašanje, smo vam vedno pripravljeni pomagati. Povpraševanje lahko pošljete prek kontaktnega obrazca, preko e-pošte info@vizaris.si ali nas pokličete na 040 974 403.