Pri izbiri banke morate posvetiti vsaj toliko skrbne pozornosti, kot je namenite izbiri najtesnejših sodelavcev.

Prava odločitev pri izbiri poslovne banke je seveda tista, ki prinaša podjetju največ koristi. Za nekatere je to najcenejša, drugi prednost dajo tisti, ki jih bo dobro podprla pri rasti poslovanja, čeprav niso najcenejši. Pri izbiri je zato treba tehtati med stroški storitev in ponudbo ter koristmi, ki vam jih banka zagotavlja.

Od tega je namreč odvisno, kakšne prihranke časa in denarja boste imeli pri svojih plačilnih storitvah, kakšne prednosti boste imeli zaradi pozicije banke na trgu ter s kakšno dinamiko boste lahko večali obseg poslovanja.

V bančništvu je predvsem pomemben odnos. Časi zbirokratizirane prodaje storitev so namreč mimo – ključno je, da vas bančni svetovalec dobro pozna in da si zgradite medsebojno poslovno zaupanje. Ko vas bo poznal po imenu, se bo hitro odzival na povpraševanja ter vam ustrezno in strokovno svetoval po telefonu, e-pošti ali v živo. Tak bančnik se bo lahko zavzel za vas in hitreje uresničil vaše zahtevke.

Pred iskanjem svoje prve ali nove poslovne banke si lahko zastavite sledeča pomembna vprašanja.

1. Kakšen je vaš sedanji ali bodoči poslovni model?

Najprej premislite, kako in v kakšnem obsegu nameravate poslovati. V velikih podjetjih take informacije obvladuje finančni direktor, v manjših pa podjetniki sami ali njihovi računovodje. Če tega ne veste, se z banko morda ne boste znali ustrezno dogovoriti o optimalnem obsegu pogodbe ter zahtevati storitev, ki bodo najbolje podprle vaše poslovanje. Pri tem ne pozabite razmišljati tudi za naprej – katere storitve boste želeli uporabljati čez leto, dve ali več.

Če boste prodajali predvsem končnim uporabnikom, je pomembno, da banka zagotavlja mrežo podpore kartičnega in gotovinskega poslovanja, storitve financiranja za vaše kupce, instrumente financiranja tekočega poslovanja in učinkovito elektronsko banko za spremljanje denarnega toka.

Če prodajate predvsem podjetjem, je pomemben hiter, varen in stroškovno učinkovit nabor plačilnih storitev ter storitve trgovinskega bančništva za zavarovanje in financiranje poslovanja.

Če boste poslovni model širili na nove trge ali posle, je pomemben pristop banke k financiranju razvoja in rasti. Banka mora znati slediti prehodom podjetja v življenjskem ciklu od mikro in malega do srednje velikega in velikega podjetja. Ima posebej usposobljene skrbnike za servisiranje različno velikih podjetij? Lahko podjetje podpre pri poslovanju s tujino?

2. Preverite poti do banke

Z banko boste poslovali pogosto, zato je pomembno, da je poslovalnica banke fizično dovolj blizu – to še posebej velja za majhna podjetja in podjetnike, ki jih zanima tudi, kje ima banka svoje bankomate. Še bolj pomembno je, da banka prek elektronskih poti omogoča sprotno poslovanje, a tudi oddajanje zahtevkov, upravljanje premoženja in komunikacijo s svetovalcem.

3. Kako odzivna je vaša banka?

Pri bančnih storitvah je ključno, da se banka hitro odzove na vaša povpraševanja in vam tudi storitve zagotavlja hitro in učinkovito. Pred podpisom pogodbe preverite, kakšni so predvideni odzivni časi na prošnje za financiranje poslovanja in investicije. Še posebno je to pomembno, če vaše podjetje hitro raste.

4. Kako strokovno je osebje

Za podjetja je izjemno pomembno, da imajo v banki učinkovitega sogovornika – predstavnika, ki bo razumel in tudi poznal njihovo poslovanje ter predlagal učinkovite rešitve ter pravočasno opozoril na novosti in možnosti optimizacije. Za marsikatero podjetje je ključno, da lahko njihov svetovalec v banki strokovno svetuje in ima dovolj široko znanje, da zazna potrebe podjetja in se, po potrebi, poveže z drugimi strokovnjaki v banki.

5. Prihranek časa: Kaj vse lahko banka naredi namesto vas?

Pri večanju obsega poslovanja je zelo pomembno, da vam banka ni v napoto, pač pa v pomoč pri hitrem izvajanju poslovnih procesov.

Med takšne storitve sodi možnost prejemanja in izdajanja e-računov ter upravljanja soglasij za direktne obremenitve.

Banke že dolgo ponujajo tudi druge, s finančnim poslovanjem povezane storitve, ki pa niso nujno bančne storitve. Nekaterim podjetjem koristi, če ima banka v svoji poslovni skupini tudi podjetja, ki zagotavljajo lizing voznih parkov, faktoring, naložbe v sklade in tudi življenjska zavarovanja. Preverite, kaj lahko od banke iztržite na tem področju pri vašem načrtovanem obsegu poslovanja.

6. Koliko denarja lahko z banko prihranite?

Prihranki so lahko relativna stvar, a banke znajo marsikaj narediti tudi na tem področju. Podjetje lahko prihrani že s tem, če mesečne plače in druge osebne prejemke nakazuje prek množičnih plačil SEPA, dodatno pa lahko prihranite tudi, če ima banka izjemno razvejano mrežo poslovalnic in zato tudi veliko komitentov – več, kot jih je, nižji so stroški pri nakazilih med temi komitenti.

Ko se dogovarjate z banko o pogodbi, ne pozabite vprašati, kakšne popuste lahko dosežete pri paketni ponudbi in ali vam na obseg in lojalnost poslovanja lahko zagotovijo dodatne ugodnosti.

Preverite tudi, ali vas lahko banka strokovno spremlja tudi pri poslovanju v tujini – z izbiro pravih instrumentov zavarovanja in financiranja vam lahko prihrani čas, denar in slabe izkušnje.

Ne nazadnje – pridobite lahko tudi, če banka ustrezno servisira vaše stranke. Denimo, če jim omogoči nakupe na obroke, zagotovi boljšo obrestno mero ter zmanjša komplikacije z upravljanjem soglasij za direktne bremenitve SDD.

7. Kakšne varnostne mehanizme vam zagotavlja banka?

Včasih ne zadostuje, da le občasno pregledate stanje na računu. Prepričajte se, ali vam lahko banka poleg standardnih varnostnih elementov za prijavo v elektronsko banko omogoči tudi samodejno poročanje o stanju na računih prek SMS-sporočil, sporočil ob oddaji plačilnih nalogov v izvršitev v elektronsko banko in obvestil o prilivih na račun.

Če ima banka velik in dovolj odziven telefonski kontaktni center za pomoč uporabnikom, je to lahko dodaten argument za izbiro določene banke.