Oseba je davčni nerezident, če v Sloveniji nima uradno prijavljenega stalnega prebivališča, običajnega bivališča ali središča svojih osebnih in ekonomskih interesov, oziroma je v katerem koli času v davčnem letu prisotna v Sloveniji skupno manj kot 183 dni.

Pomembno pa je navesti, da ne glede na zgoraj zapisno velja, da je oseba nerezident, če izpolnjuje nekatere posebne pogoj:

  • opravlja delo kot oseba z diplomatskim ali konzularnim statusom v Sloveniji, je s tako osebo poročen ali je njen vzdrževani družinski član;
  • bi postal rezident samo zaradi opravljanja dela za mednarodno organizacijo, če ni slovenski državljan;
  • bi postal rezident zaradi zaposlitve v diplomatskem predstavništvu, v mednarodnih institucijah ali zato, ker je uslužbenec druge države pri nas;
  • bo bival v Sloveniji samo zaradi zaposlitve kot tuj strokovnjak za dela, za katera pri nas ni dovolj kadra; ni bil rezident vsaj pet let pred prihodom v Slovenijo, tukaj nima nepremičnine in bo tukaj bival manj kot 365 dni v dveh zaporednih letih
  • je tukaj le zaradi študija ali zdravljenja.

Nerezident je zavezan za plačilo dohodnine od vseh dohodkov, ki imajo vir v Sloveniji. Nerezident mora v ta namen pridobiti slovensko davčno številko za kar je potrebno izpolniti obrazec DR-02.

Davčne številke ni potrebno predložiti izplačevalcu dohodkov pred izplačilom dohodka nerezidentu, ki v Sloveniji dosega zgolj občasne dohodke in nima slovenske davčne številke. V takšnih primerih si mora slovenski izplačevalec od nerezidenta pridobiti vsaj njegovo osebno ime, naslov, identifikacijsko številko ter državo rezidentstva.

Akontacija dohodnine se zavezancu, nerezidentu, šteje kot dokončen davek in nerezident zato nima obveznosti poračuna dohodnine na letni ravni kot to velja za rezidente. Če nerezidentu dohodek izplačuje slovenska pravna oseba ali zasebnik, ta za prejemnika dohodka odtegne akontacijo dohodnine v obračunu davčnega odtegljaja na obrazcu REK. Če pa dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka v Sloveniji (npr. tuji izplačevalec), pa mora prejemnik tak dohodek sam napovedati zaradi odmere akontacije dohodnine v Sloveniji.

Katere ugodnosti ima davčni nerezident pri nas?

Ugodnosti, ki jih prinašajo mednarodne pogodbe tujim fizičnim osebam (nerezidentom), ki v Sloveniji dosegajo dohodke, so:

  • neobdavčevanje dohodka v državi vira (Sloveniji), ker je po mednarodni pogodbi dana pravica do obdavčitve le državi sedeža prejemnika dohodka,
  • obdavčevanje v državi vira (Sloveniji) po nižji stopnji, kar se običajno pojavi pri treh vrstah dohodkov – dividendah, obrestih in premoženjskih pravicah. Stopnja se giblje med 5 in 15 odstotki.

Nerezidenti imajo za uveljavljanje ugodnosti, ki jim jih dajejo mednarodna pogodba o izogibanju dvojnega obdavčevanja za dohodke, obdavčene na viru v Sloveniji, dve možnosti:

  • znižanje ali oprostitev plačila davka,
  • vračilo preveč plačanega davka.

Ugodnosti lahko nerezidenti uveljavljajo na podlagi predloženih KIDO obrazcev davčnemu organu.

Delavci v delovnem razmerju pri delodajalcu v Sloveniji plačujejo prispevke za socialno varnost v Sloveniji ne glede na njihov rezidentski status, če so se dolžni vključiti v sistem obveznega socialnega zavarovanja v Sloveniji.

Oseba, ki pride v Slovenijo zaradi dela in je tukaj manj kot šest mesecev, se praviloma šteje za nerezidenta in ostali rezident države, kjer ste živeli prej. Po preteku šestih mesecev pa si morate v Sloveniji urediti rezidentski status. To naredite tako, da se zglasite na pristojnem davčnem uradu ali pa iz spletnih strani natisnete, izpolnite in posredujete na Furs vprašalnik.

Potrebujete pomoč ali samo nasvet?

Pokličite na 040 974 403 ali pišite na info@vizaris.si