Davčno potrjevanje računov: kako so sestavljeni računi?

Nekaj zavezancev za davčno potrjevanje računov se že sooča s prvimi vtisi, saj se je v torek, 2. 12. 2015 pričelo testno obdobje testno obdobje za davčno potrjevanje računov. Vsi zavezanci in potrošniki pa se bomo z novo obliko računov, izdanimi v skladu z Zakonom o davčnem potrjevanju računov, morali soočiti takoj po novem letu.

Kako so sestavljeni računi, ki so izdani z uporabo davčne blagajne?

Na računu so najprej zapisani podatki, ki so določeni z Zakonom o davku na dodano vrednost ter Zakonom o davčnih predpisih. Poleg tega pa bo moral imeti račun, ki bo izdan z uporabo davčne blagajne, še naslednje podatke:

  • čas izdaje računa (uro in minute),
  • oznako fizične osebe, ki izda račun z uporabo elektronske naprave za izdajo računa,
  • EOR,
  • ZOI.

Kaj je EOR?

Enkratna identifikacijska oznaka računa (EOR) ni številka računa, temveč gre oznako, ki se programsko ustvari v informacijskem sistemu Finančne uprave RS. EOR je koda, ki potrjuje, da je zavezanec izdal račun in je bil ta prijavljen davčnemu organu.

Oznaka je sestavljena iz 32 znakov, pri čemer so uporabljena števila od 0 do 9 in male črke od ‘a’ do ‘f’. Znaki, ki se pojavljajo pri  EOR, so razporejeni v pet skupin, ki so ločene z vezajem.

Primer: EOR: 34facd65-622b-745d-a541-30ab1f9d3ac1

Kaj je ZOI?

Tudi zaščitna oznaka izdajatelja računa (ZOI) ni številka računa, temveč je podatek, s katerim se ugotavlja pristnost izvora računa. Gre za oznako, ki nakazuje povezanost z zavezancem, ko je ta davčno potrdil račun. ZOI je izračunana po posebnem algoritmu, v katerega so vključeni nekateri podatki na računu in namensko digitalno potrdilo za davčne blagajne.

Zaščitna oznaka izdajatelja računa je podobno kot EOR sestavljena iz 32 znakov. Tudi tukaj se pojavljajo števila od 0 do 9 in od črke ‘a’ do ‘f’. V primerjavi z EPR pa se ZOI pojavlja v tekstovni obliki in v obliki ene od različnih kod: QR kode, kode PDF 417 ali več črtnih kod tipa Code 128.

Na primer: ZOI: 2048f0a369e37b4258e741fc8ae9ffc2

EOR in ZOI nista številki računa, ki ga je izdala elektronska naprava za davčne blagajne.

Če je zaščitna oznaka izdajatelja računa zapisana v obliki QR kode, kode PDF 417 ali več črtnih kod tipa COD 128, mora vsebovati podatke v dolžini 60 numeričnih mest, ki so sestavljene iz štirih delov:

  • ZOI iz šestnajstiškega zapisa mora biti pretvorjen v desetiški zapis, pri čemer je dolžina oznake dolga 39 mest,
  • Davčna številka zavezanca, ki je dolga 8 mest,
  • Datum in čas izdaje računa, ki je zapisan v obliki LLMMDDUUMMSS in tako šteje 12 mest,
  • Kontrolni znak, ki je izračunan kot vsota vseh številk po modulu 10.

Ostala tehnična navodila v povezavi s kodami na računu, si lahko preberete tukaj.

O številki računa, ki je izdana z uporabo elektronske naprave za davčno potrjevanje računov

Številka davčno potrjenega računa je sestavljena iz treh različnih delov, kjer prvi del prikazuje oznako poslovnega prostora zavezanca, drugi del oznako elektronske naprave za izdajo računa. Tretji del pa je zaporedna številka računa, izdanega z uporabo elektronske naprave.

Na primer: TRGOVINA1-BLAG2-1524

Za vsako poslovno leto velja, da si zaporedne številke sledijo v neprekinjenem zaporedju za vsak poslovni prostor zavezanca ali elektronsko napravo za izdajo računov v poslovnem prostoru zavezanca.

Če vas zanima, kako poteka postopek izdaje računa z uporabo elektronske naprave oziroma davčno potrjevanje računov ali pa se sprašujete, kakšni so postopki, če se elektronska povezava naprave prekine, si lahko podrobneje preberete tukaj.