Gasilska društva ter ostala društva in nepridobitne organizacije, ki niso davčni zavezanci, niso več zavezana k izdaji računov za dobave blaga in storitev, če  vrednost obdavčljivih (obdavčenih in oproščenih) dobav v tekočem koledarskem letu ne bo presegla (oziroma verjetno ne bo presegla) 5.000 evrov in če so te dobave opravljene končnim potrošnikom. S tem se za gasilska društva, katerih izdaja računov na prireditvah je bil trn v peti od januarja letos, ter tudi za ostala društva in nepridobitne organizacije kot so npr. šole s svojimi šolskimi bazarji, ukinjajo davčne blagajne. Račun morajo še vedno izdati, kadar opravijo dobavo blaga ali storitev za davčnega zavezanca.

Gasilska društva za srečelov ne bodo več potrebovala davčne blagajne, a pod določenimi pogoji

Dobrodošle spremembe za mala društva in druge manjše občasne organizatorje prireditev pa bodo veljale pod nekaterimi pogoji. Finančna uprava RS (Furs) pri tem opozarja, da cilj društev in drugih oseb, ki niso osebe javnega prava, ne sme biti doseganje dobička, če pa dobiček vseeno dosežejo, pa ga ne smejo razdeliti, temveč ga morajo nameniti za nadaljnje opravljanje ali izboljšanje svojih storitev.

Nadalje je stopilo v veljavo, da društva in druge neprofitne organizacije upravljajo in vodijo večinoma prostovoljci, ki sami ali preko drugih oseb niso posredno ali neposredno udeleženi v rezultatih teh dejavnosti ter da zaračunavajo cene, ki jih odobrijo pristojni organi. Več podrobnosti najdete v  Pravilniku o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost. Izjema od obveznosti izdajanja računov velja tako v primeru občasnih dogodkov kot tudi v primeru kontinuiranih dobav (večkrat na leto) ali po vnaprej določenem programu (npr. vsak mesec, nekaj dni v mesecu, vsak določen dan/dneve v tednu ali pogosto v času sezone ipd.).

Kaj pa ko vrednost blaga in storitev preseže 5.000 evrov?

Nepridobitne organizacije oziroma društva, ki bodo s svojimi dobavami blaga in storitev presegla prag 5.000 evrov obdavčljivih dobav, pa bodo lahko pod določenimi pogoji upravičena do izjeme od obveznosti izdajanja računov za določene dobave – taka izjema je npr. dobava blaga in storitev v zvezi z dogodki za zbiranje denarnih sredstev, pod pogojem, da tako dobavo opravijo osebe, katerih dejavnosti so oproščene plačila DDV (bolnišnice, socialno varstveni zavodi, vključno z domovi za starejše, vrtci, šole, nepridobitne organizacije v zvezi s športom in kulturnimi storitvami). Tovrsten dogodek morajo organizirati zgolj priložnostno ter izključno v svojo lastno korist, pri tem pa ne sme iti za izkrivljanje konkurence.

Davčnih blagajn oproščeni tudi šolski bazarji

Navedeno pomeni, da izjema od obveznosti izdaje računov velja npr. za dobave blaga na šolskih bazarjih in dobave, ki jih prostovoljno gasilsko društvo opravi na gasilski veselici (npr. vstopnice in druge dobave), če z njimi zbirajo sredstva za svoje delovanje (npr. organizirajo srečelov, pri katerem za kupljeno »srečko« prejmeš določene izdelke, ki so jih društvu donirala podjetja ali posamezniki, zbran denar iz naslova prodanih srečk pa je namenjen društvu). V to novost niso pa zajete dobave blaga in storitev, ki jih na gasilskih veselicah opravlja gostinec v svojem imenu.

Izjema od obveznosti izdajanja računov predvideva le za namene DDV, ne pa tudi za druge namene. Še vedno morajo tudi društva in ostali, na katere se nanaša pravilnik, zagotoviti za te izdaje podatke v svojem knjigovodstvu, npr. tako, da popišejo zaloge pred in po prodaji. V kolikor je obveznost izdaje računa predpisana na podlagi druge zakonodaje, pa je treba izdati račun.