Kadar samostojni podjetnik ni več sposoben poslovati in se odloči za zaprtje podjetja, se lahko kot brezposelna oseba prijavi na zavod za zaposlovanje, a do denarnega nadomestila ni upravičen vsak.

Ko se samostojni podjetnik odloči za zaprtje s. p., mora kot nosilec dejavnosti skladno z zakonom o gospodarskih družbah najprej poskrbeti za:

 • izpis iz poslovnega registra (Ajpes),
 • oddajo davčnega obračuna akontacije dohodnine (Furs).

Lani je bilo iz poslovnega registra izpisanih 11.430 podjetnikov, od tega 1.557 podjetnikov, ki so bili vpisani leta 2014.

Po zaprtju dejavnosti se nekdanji podjetnik lahko prijavi v evidenco brezposelnih oseb na zavodu za zaposlovanje ter zaprosi za denarno nadomestilo za brezposelnost. To mora storiti najpozneje v 30 dneh po zaprtju s. p.

Kdo je upravičen do nadomestila

Vendar do nadomestila ni upravičen vsak propadli samostojni podjetnik. Po zakonu o urejanju trga dela ta pravica pripada le tistim, ki so s. p. zaprli iz objektivnih razlogov, kar morajo na zavodu tudi dokazati. To pa so:

 • dalj časa trajajoča bolezen zavarovanca,
 • insolventnost, stečaj,
 • elementarna nesreča,
 • večja materialna škoda na premoženju zavarovanca,
 • izguba poslovnega prostora,
 • izguba poslovnega partnerja, na katerega je bilo v pretežni meri vezano poslovanje,
 • drugi primerljivi razlogi.

Poleg tega je treba omeniti še, da ne glede na navedene objektivne razloge do nadomestila niso upravičeni, če odjava iz vseh socialnih zavarovanj ni bila posledica prenehanja pravnega razmerja, temveč posledica prostovoljnega izstopa.

Pravica do nadomestila po devetih mesecih opravljanja dejavnosti

Tako kot pri zaposlitvi tudi pri samozaposlitvi velja, da pravica do denarnega nadomestila posamezniku pripada šele po določenem času plačevanja prispevkov za socialno varnost.

Samostojni podjetnik, ki želi zaprositi za nadomestilo, je moral pred nastankom brezposelnosti dejavnost opravljati vsaj devet mesecev v zadnjih 24 mesecih oziroma vsaj šest mesecev, če je mlajši od 30 let.

Samostojni podjetnik, ki je plačeval minimalne prispevke za socialno varnost, lahko prejme dobrih 665 evrov bruto mesečnega nadomestila.

 Nadomestilo bo prejemal:

 • dva meseca, če je mlajši od 30 let in je bil (samo)zaposlen najmanj šest mesecev,
 • tri mesece, če je bil (samo)zaposlen od devet mesecev do pet let,
 • šest mesecev, če je bil (samo)zaposlen od pet do petnajst let,
 • devet mesecev, če je bil (samo)zaposlen od 15 do 25 let,
 • 12 mesecev, če je bil (samo)zaposlen več kot 25 let,
 • 19 mesecev, če je starejši od 50 let in je bil (samo)zaposlen več kot 25 let,
 • 25 mesecev, če je starejši od 55 let in je bil (samo)zaposlen več kot 25 let.

Koliko nadomestila lahko pričakuje brezposelni podjetnik

Višina denarnega nadomestila samozaposlenih je odvisna od povprečne osnove, od katere so v zadnjih osmih mesecih pred brezposelnostjo plačevali prispevke za socialno varnost. V primeru plačevanja minimalnih prispevkov je osnova 831,74 evrov.

Prve tri mesece prejema 80 odstotkov od osnove – torej 665,39 evrov bruto, nadaljnje mesece pa 60 odstotkov od osnove – torej 499,04 evrov bruto, po enem letu pa 50 odstotkov od osnove – torej 415,87 evrov bruto.

Mesečno izplačano nadomestilo sicer ne sme biti nižje od 350 evrov in ne višje od 892,50 evra.