Zavezanec za DDV obvezno postanete, ko vaši prihodki presežejo 50 tisoč evrov na leto. Lahko pa v sistem DDV vstopite prostovoljno tudi, če so vaši prihodki manjši, a ne morete kar tako izstopiti.

Če se prostovoljno odločite postati zavezanec za DDV, je namreč pravilo, da morate v sistemu DDV ostati pet let. Če pa zavezanec za DDV postanete, ker so vaši prihodki presegli 50 tisoč evrov na leto, potem lahko iz sistema izstopite, ko vam prihodki upadejo pod 50 tisoč evrov. Tu se vedno gleda seštevek prometa zadnjih 12 mesecev (denimo od julija do julija), ne nujno koledarsko leto.

Komu se splača postati zavezanec za DDV?

Zavezanec za DDV se vam splača postati, če imate visoke vhodne stroške z DDV oziroma veliko poslujete s podjetji davčnimi zavezanci za DDV, ki lahko vstopni DDV upoštevajo kot odbitek.

Vključitev v sistem DDV je smiselna tudi, ko so že v samem začetku predvideni prihodnji prihodki večji od 50 tisoč evrov in ima podjetje v začetni fazi več naložb.

Katere obveznosti imate kot zavezanec za DDV?

Zavezanci za DDV imate nekaj več obveznosti kot tisti, ki niso zavezanci. Tako morate poleg evidence izdanih računov voditi tudi evidenco prejetih računov, oddajati pa morate tudi obračun DDV. Prvo leto morate enkrat na mesec oddati obrazec DDV-O (torej obrazec za obračun DDV). Za junijski obračun ga morate oddati do konca julija. Po prvem letu pa morate DDV-O oddati enkrat na tri mesece, če so vaši prihodki manjši od 210 tisoč evrov.

Če pa znotraj EU izdate račun brez DDV, morate oddati tudi rekapitulacijsko poročilo. Oddate le v tistih mesecih, ko ste izdali račun brez DDV. Torej, če ste junija izdali tak račun, morate oddati poročilo. Tega oddate do 20. v mesecu, torej za junij morate poročilo oddati do 20. julija. Ob tem pa še opozorilo: če boste julija oddali rekapitulacijsko poročilo, morate sočasno oddati tudi obrazec DDV-O. Torej morate oboje oddati najpozneje do 20. julija. Če pa rekapitulacijskega poročila ne boste izdali, imate za DDV-O čas do konca meseca.

Poslujete s tujino?

Čeprav poslujete s tujino, ni nujno, da postanete zavezanec za DDV. Če niste zavezanci za DDV in izvajate storitve podjetjem znotraj EU ali prejemate storitve znotraj EU, se morate registrirati kot atipični zavezanec za DDV.

To pomeni, da dobite številko za DDV (ta je sestavljena iz davčne številke in predpone SI), a nimate pravice do odbitka vstopnega DDV, morate pa tak promet poročati v rekapitulacijskem poročilu. V primeru prejemanja storitev pa se obračuna DDV (po sistemu samoobdavčitve), vendar kot atipični zavezanec za DDV nimate pravice do odbitka vstopnega DDV.