Kratkotrajno delo ureja Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (Uradni list RS, št. 32/14) v 17. členu. Kratkotrajno delo je definirano kot brezplačno delo, ki ga lahko opravljajo izključno določeni družinski člani podjetnika, in sicer:

  • zakonec ali zunajzakonski partner samozaposlenega (s.p.) ali lastnika družbe oziroma zavoda,
  • zakonec ali zunajzakonski partner enega od staršev  lastnika družbe oziroma samozaposlenega,
  • oseba, s katero je lastnik oziroma samozaposleni v sorodu do prvega kolena ter
  • starši in otroci zakonca ali zunajzakonskega partnerja lastnika oziroma samozaposlenega.

Povedano na kratko, se kratkotrajno delo obravnava kot družinska pomoč, ki jo lahko opravljajo sorodniki do prvega kolena. Tovrstna pomoč se ob pravilni prijavi posledično ne obravnava kot delo na črno.

Kratkotrajno delo in njegove omejitve

LKratkotrajno delo brezplačno delo, torej za tovrstno delo ne sme biti izvedeno plačilo. Prav tako je za kratkotrajno delo zakonsko predpisana omejitev, in sicer 40 ur mesečno. Delodajalec mora za opravljeno kratkotrajno delo voditi evidenco, ki vsebuje :

  • osebne podatke osebe, ki opravlja kratkotrajno delo,
  • uro začetka in konca opravljanja dela, ki jo mora potrditi oseba ki delo opravlja (podpis),
  • skupno število ur opravljenega kratkotrajnega dela na mesečni ravni.

V skladu z zakonom morate evidenco hraniti še dve leti po prenehanju opravljanja kratkotrajnega dela. Kratkotrajno delo se lahko opravlja v družbi ali zavodu z najmanj enim in največ desetimi zaposlenimi, pri samozaposleni osebi pa se tovrstno delo lahko opravlja le, če ima samozaposleni največ deset zaposlenih.

Kako se lotimo prijave kratkotrajnega dela?

Če izpolnjujete vse zgoraj navedene pogoje, je potrebno vašega družinskega člana le še prijaviti na ZZZS, ter ga posledično zavarovati za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni.  Prijava se opravi na obrazcu M12, razlog za zavarovanje pa je 12. V vsakem primeru to prijavo za vas opravi vaš računovodja, lahko pa to opravite na naši VEM Točki. Posledično je vaš edini strošek s kratkotrajnim delom mesečno plačevanje zgoraj omenjenega prispevka. Dokler se kratkotrajno delo seveda ne preneha. V primeru inšpekcije, prijavo kratkotrajnega dela dokazujete s potrdilom o prijavi vašega družinskega člana v zavarovanje za primer poškodbe pri delu.

Kratkotrajno delo – zakaj?

Kratkotrajno delo pride prav za občasna dela, oziroma če ima vaše podjetje finančne težave. Če pa vaše podjetje posluje uspešno, pa morate na ta koncept pogledati iz drugega vidika; že res, da tovrstno delo za vas ne predstavlja stroška, ampak, a je to zares dobra stvar? Manjši stroški, pomenijo večji dobiček. Tako da je potrebno vedno dobro premisliti kaj je za vas optimalna rešitev.

Če še niste vedeli; kratkotrajno delo lahko opravljajo tudi upokojenci in brezposelne osebe. Ker je kratkotrajno delo brezplačno delo, seveda tudi ne vpliva na višino in izplačilo pokojnine.

Več informacij in pomoč pri prijavi dobite na: 040 974 403 ali info@vizaris.si