21. januarja se začnejo uporabljati spremembe zakona o urejanju trga dela, ki prinašajo pomembne novosti, ena od teh je kazensko znižanje nadomestila za brezposelnost. To je mogoče v dveh primerih.

Kazen lahko doleti vse, ki se že v času odpovednega roka ne bi prijavili na zavod za zaposlovanje.

“V evidenco iskalcev zaposlitve se najkasneje v treh delovnih dneh po vročeni odpovedi osebno ali po elektronski poti prijavi delavec, ki mu je bila pogodba o zaposlitvi odpovedana iz poslovnega razloga ali iz razloga nesposobnosti, delodajalec pa mu ni ponudil sklenitve nove pogodbe o zaposlitvi po določbah zakona, ki ureja delovna razmerja,” določa 131. člen zakona o urejanju trga dela.

“Globa” kaj hitro nanese tudi 600 evrov.

Vse, ki tega ne bodo storili, čaka kazen v obliki nižjega nadomestila za brezposelnost. To se sicer prve tri mesece izplačuje v višini 80 odstotkov od osnove, kazensko pa se lahko prve tri mesece zniža na 60 odstotkov osnove, a ne sme biti manj kot 350 evrov. Pri osnovi tisoč evrov, bi nadomestilo prve tri mesece znašalo osemsto evrov, v primeru kazni zaradi neprijave na zavod pa 600 evrov, kar pomeni, da bi bila višina “globe” za neprijavo kar 600 evrov. Če ob odpovedi delodajalec delavca ne obvesti o obveznosti prijave na zavod, se nadomestilo ne zniža. Enaka kazen kot v primeru neprijave na zavod bo doletela tudi delavca, ki se bo prijavil, a ne bo izpolnjeval obveznosti iz zaposlitvenega načrta.

Za kršitev obveznosti 30-odsotkov nižje nadomestilo

Znižanje nadomestila bo možno tudi v primeru kršitev obveznosti. Doslej je bila namreč edina sankcija izbris iz evidence. Ker je to zelo huda sankcija, je zaposleni na zavodu za zaposlovanje po besedah ministrice za delo Anje Kopač Mrak pogosto niso izrekali. Kljub temu so lani iz evidence brezposelnih oseb zaradi kršitev obveznosti izbrisali skoraj deset tisoč oseb, natančno 9946 brezposelnih. Po novem bo tistim, ki bodo kršili obveznosti, lahko najprej za 30 odstotkov znižali nadomestilo.

Znižanje bo mogoče v primeru, če

  • oseba odkloni vključitev v program aktivne politike zaposlovanja ali krši obveznosti, sprejete s pogodbo o vključitvi v program APZ,
  • oseba odkloni ustrezno ali primerno zaposlitev ali si pri razgovoru za zaposlitev ne prizadeva za pridobitev zaposlitve in
  • oseba ni aktivni iskalec zaposlitve, razen če je te obveznosti oproščena z zaposlitvenim načrtom.

V primerih teh kršitev, bodo brezposelnemu najprej znižali nadomestilo in ga šele nato izbrisali iz evidence. Nadomestilo sicer tudi po znižanju ne sme biti nižje od 350 evrov.