Družbeniki ali ustanovitelji družbe z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) morajo najprej priti na VEM točko na postopek registracije podjetja, šele po prejemu ožigosane dokumentacije, ki jo pripravi svetovalec na VEM točki, pa se družbenik ali ustanovitelj odpravi na banko, kjer odpre začasni račun za nakazilo ustanovnega kapitala podjetja.

Na naši VEM točki vam bomo brezplačno in hitro pripravili vse dokumente, ki jih potrebujete. Pripravljene dokumente družbeniki in zastopniki oziroma družbenik in zastopnik podpiše, svetovalec pa vam nato izroči:

  1. Izvod Akta o ustanovitvi/družbene pogodbe
  2. Sklep o imenovanju zastopnikov,
  3. Sklep o določitvi poslovnega naslova.

To je dokumentacija, s katero ustanovitelj oziroma zastopnik podjetja (ali več njih) najprej odpre začasni račun na izbrani banki, na katerega nato izvedejo polog ali nakazilo ustanovnega kapitala podjetja v najmanjšem znesku, ki je dovoljen, to je 7.500 evrov.

V kolikor je družbenikov več in vstopa v podjetje vsak s svojim deležem (skupaj mora nakazilo ustanovnega kapitala podjetja znašati najmanj 7.500 evrov) morajo biti na potrdilu o vplačilu kapitala, ki ga izda banka podjetnikom po vplačilu zneska na račun, navedeni natančni zneski pri vsakem družbeniku posebej.

To potrdilo o vplačilu kapitala družbenik vrne nazaj na VEM točko k našemu svetovalcu. Šele po prejemu potrdila o vplačilu kapitala, lahko svetovalec VEM točke odda vlogo za registracijo d.o.o. na registrsko sodišče. V kolikor podjetnik potrdila o vplačilu kapitala ne vrne na VEM točko v roku 14 dni, se vsa dokumentacija za registracijo podjetja na portalu e-Vem izbriše.

Najprej nakazilo ustanovnega kapitala podjetja, šele nato sklep sodišča

Ko sodišče prejme vlogo, potrebuje do teden dni časa za pregled in v kolikor je vse v redu z vlogo, izda Sklep o vpisu poslovnega subjekta v register podjetij. Sklep sodišča dobi podjetnik na naslov, ki ga je navedel pri postopku registracije podjetja na VEM točki.

S tem sklepom gre podjetnik nazaj na banko in začasni račun spremeni v poslovni račun. Podjetje lahko začne nemudoma poslovati, to pomeni, da lahko odda vlogo za pridobitev DDV številke, v podjetju zaposli osebo ali prične s prejemanjem in izdajanjem računov.

Kapital za ustanovitev podjetja, postane z registracijo družbe last podjetja. Podjetje ga lahko nameni za tekoče poslovanje, vendar pa ga ne sme izplačati podjetniku kot posojilo lastniku ali njegovim sorodnikom.

Postopek registracije podjetja je na VEM točki brezplačen.

Rezervirajte termin ali pokličite na: 040 974 403 oziroma pišite na: info@vizaris.si