Napoved za dohodke iz oddaje stanovanja v najem tudi, če ste dedič

Obveznosti za napoved za dohodke iz oddaje hiše ali stanovanja v najem imate tudi dediči oziroma krog zakonitih dedičev, v primeru, da je nepremično ali premično premoženje oddal v najem umrli zavezanec.

V napoved dohodnine iz oddajanja hiše ali stanovanja v najem, morate vpisati tudi najemnike. Čeprav je teh več, se v napoved vpiše le celoten znesek prejete najemnine v davčnem letu za določeno premoženje, dosežene na podlagi ene najemne pogodbe.

Do 15. januarja 2016 imate sicer čas, da vsi, ki ste se odločili za oddajo hiše ali stanovanja v najem ali pa ste najem podedovali, dohodke iz oddajanja premoženja v najemu prijavite Finančni upravi RS.

Kaj storiti v primeru smrti najemodajalca?

Napoved za odmero dohodnine od oddajanja hiše ali stanovanja v najem morajo oddati tudi dediči  ali pravni nasledniki najemodajalca.

»V primeru, da zavezanec umre pred vložitvijo napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem, je na podlagi 333. člena Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2) napoved dolžan vložiti pooblaščenec za zastopanje, pravni naslednik davčnega zavezanca oziroma skrbnik njegovega premoženja,« so pojasnili na Finančni upravi RS.

Pravni nasledniki imajo namreč dolžnost, da za umrlega izvedejo vse davčne postopke in tudi prevzamejo davčne terjatve. Če umrli najemodajalec še ni oddal napovedi, mora napoved tako oddati skrbnik za davčne zadeve, ki sodi v krog zakonitih dedičev. Če zastopnika ne določijo dediči s skupno izjavo, ga lahko določi tudi davčni organ. »Ta oseba vloži napoved v imenu umrlega zavezanca in za račun vseh dedičev,« pojasnjujejo na Fursu.

V trenutku vložitve napovedi namreč dediči še niso znani, saj so znani šele z izdajo sklepa o dedovanju, s katerim se določi dediče, ki so pridobili dedno pravico. Šele nato se lahko, dodajajo na Fursu, »postopek odmere davka nadaljuje le zoper osebe, katere so bile že razglašene za dediče s pravnomočnim sklepom o dedovanju«.