Zaradi sprememb na področju družinskih prejemkov in državnih štipendij, ki bodo začele veljati z novim letom, bo potrebno ponovno oddati vlogo.

Očetovsko in starševsko nadomestilo stoodstotno

Očetovsko in starševsko nadomestilo bo z novim letom znašalo 100 odstotkov osnove in ne več le 90 odstotkov kot doslej. Materinsko nadomestilo bo neomejeno, starševsko nadomestilo pa bo omejeno na 2,5-kratnik povprečne plače, ne več na dvakratnik. Dodatek za veliko družino bodo prejele vse velike družine ne glede na gmotni položaj družine, tako da ne bo cenzusa. Do državne štipendije pa bodo upravičeni dijaki in študenti iz družin z dohodki pod 659,30 evra neto povprečno na družinskega člana, medtem ko je bil do zdaj cenzus 576,89 evra.

Za nadomestila nove vloge niso potrebne

Upravičencem, ki bodo imeli z novim letom veljavno pravico do materinskega, očetovskega oziroma starševskega nadomestila v višini 90 odstotkov osnove oziroma z zgornjo omejitvijo, bo po uradni dolžnosti izdana nova odločba. V novi odločbi bo od 1. januarja 2019 odločeno o nadomestilu v višini 100 odstotkov osnove brez zgornje omejitve pri materinskem nadomestilu in z zgornjo omejitvijo na 2,5-kratnik povprečne plače pri očetovskem in starševskem nadomestilu. Posebne vloge ni treba vlagati. Prvo višje izplačilo nadomestila bo tako februarja 2019 za januar 2019.

Vloga za dodatek velikim družinam

Dodatek za veliko družino v novem letu ne bo več odvisen od gmotnega položaja družine in bodo do njega upravičene vse družine s tremi ali štirimi oziroma več otroki. Pogoj pa je, da imajo eden od staršev in otroci skupno stalno prebivališče v Sloveniji. Za vse upravičence do otroškega dodatka in za vse z oddano vlogo za uveljavljanje pravice do dodatka za veliko družino v letošnjem letu bo center za socialno delo odločil o pravici do dodatka za veliko družino po uradni dolžnosti. To pomeni, da jim ni treba vlagati posebne vloge. Vsi ostali morajo za uveljavljanje pravice vložiti vlogo. Predvidoma bo izplačilo dodatka za veliko družino za leto 2019 v aprilu 2019. Do dodatka za velike družine bo po novem upravičenih približno 4000 družin več.

Novi pogoji za državne štipendije

Do državne štipendije bodo od 1. januarja 2019 dalje upravičeni tudi tisti, pri katerih mesečni dohodek na družinskega člana ne presega 659,30 evra. Do sedaj je cenzus za pridobitev državne štipendije znašal 576,89 evra. Zaradi odprave varčevalnih ukrepov in posledično sprostitve celotnega zadnjega dohodkovnega razreda bodo do štipendije upravičeni tudi tisti, pri katerih mesečni dohodek na družinskega člana znaša od 576,90 do 659,30 evra. Državna štipendija v zadnjem dohodkovnem razredu znaša 35 evrov za mladoletne in 70 evrov za polnoletne upravičence. Do državne štipendije bo tako upravičenih približno 8500 dijakov oziroma študentov več. Odločali bodo samo na podlagi vloge Vlagatelji lahko oddajo vloge na pristojni center za socialno delo od 1. decembra. Vloge morajo vložiti tako tisti, ki jim je bila štipendija v preteklosti zavrnjena zaradi preseganja cenzusa, kot tudi tisti, ki jim državna štipendija v šolskem oz. študijskem letu 2018/2019 miruje zaradi preseganja cenzusa. Centri za socialno delo ne bodo odločali o upravičenosti do štipendije po uradni dolžnosti, ampak samo na podlagi vloge, so opozorili na ministrstvu.