Odločba o odmeri dohodnine 2015 bo letos poslana tudi študentom, upokojencem in vsem, ki so zaslužili manj od splošne olajšave, ne glede na višino zaslužka. Na Finančni upravi RS so potrdili, da bo odločba o odmeri dohodnine 2015 pripravljena za vse, tudi če so zaslužili le en evro. Zaradi tega bodo na Fursu sestavili za okoli 600 tisoč več odločb kot lani.

Kdor ni vložil, ni dobil vrnjene akontacije dohodnine

Še lani so morali študenti, ki so ob posameznem izplačilu prejeli več kot 400 evrov dohodkov in zato od tega dohodka plačali akontacijo dohodnine, a zaslužili manj od študentske olajšave, sami vložiti napoved za odmero dohodnine.

Enako so morali sami vložili napoved za odmero dohodnine upokojenci, ki so zaslužili več kot 80 evrov ali prejemali pokojnino, višjo od 1.095,1 evra, od katere se plačuje akontacija dodhodnine. Prav tako so morali sami vložiti napoved za odmero dohodnine posamezniki, ki so zaslužili manj od splošne olajšave, če so želeli dobiti akontacijo vrnjeno in jim je vračilo pripadalo. Pri zaslužkih, ki niso presegali višine splošne olajšave 3.302,7 evra oziroma posebne osebne olajšave za dijake in študente v višini 2.477,03 evra, k oddaji napovedi zavezanci niso bili obvezani. »V kolikor so želeli vračilo plačane akontacije dohodnine, so morali sami vložiti napoved za odmero dohodnine,« so pojasnili na Fursu.

Napoved za odmero dohodnine je vložilo okoli 15.900 zavezancev, od tega jih je 7.200 vložilo, čeprav so zaslužili manj od splošne olajšave. Ti so si verjetno izračunali – če je bila za njihove dohodke vplačana akontacija, niso bili uveljavljeni kot vzdrževani družinski člani in če niso presegli olajšav, da bodo na boljšem oziroma da lahko pričakujejo vračilo akontacije dohodnine. V primeru, da jih je kdo uveljavljal kot vzdrževanega družinskega člana pa jih je lahko morebiti doletelo celo doplačilo.

Odločba za odmero dohodnine 2015 “za vsak slučaj” kar vsem

Da bi se izognili tem dilemam in vprašanjem, kaj se bolj izplača, bo v letošnjem leto odločba za odmero dohodnine 2015 sestavljena za vse dohodninske zavezance, pojasnjujejo na Fursu. Iz spremenjenega Zakona o davčnem postopku (ZDoh-2) je bila namreč črtana določba, da naštetim ni potrebno vlagati napovedi za odmero dohodnine – po novem jo bodo prejeli avtomatično.

Če bo kdorkoli ugotovil, da bi mu za minulo leto pravzaprav pripadalo vračilo akontacije dohodnine, pa je že prepozno. »Prekluzivni rok za vložitev napovedi je bil 31. julij tekočega leta za preteklo leto. Torej za odmerno leto 2014, je rok potekel 31. julija 2015,« pojasnjujejo na Fursu. Kdor je ta rok zamudil, je izgubil tudi pravico do vračilo plačane akontacije dohodnine.