Kdo in kako lahko uveljavlja olajšavo za vzdrževane družinske člane (VDČ)?

Kdo je lahko vzdrževani družinski član (VDČ)?

VDČ so lahko brez omejitev otroci do 18. leta starosti. Vsi ostali (npr. starejši otroci od 18 let, zakonski partnerji in starši zavezanca) pa morajo izpolnjevati posebne pogoje, ki so predstavljeni v navodilih za izpolnjevanje Vloge za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane pri informativnem izračunu dohodnine. Imamo dva načina uveljavljanja olajšave. Vzdrževane družinske člane (VDČ) lahko zavezanci za dohodnino uveljavljajo pri izračunu akontacije dohodnine (na mesečni ravni) ali pri informativnem izračunu akontacije dohodnine (na letni ravni).

Zavezanec, ki ne prejme informativnega izračuna dohodnine, lahko olajšavo uveljavlja v napovedi za odmero dohodnine.

Uveljavljanja olajšave na mesečni ravni

Če se zavezanec odloči, da bo VDČ uveljavljal med letom pri izračunu akontacije dohodnine, mora svojemu delodajalcu dostaviti izpolnjen obrazec, ki se imenuje »Obvestilo o uveljavljanju olajšave za vzdrževane družinske člane pri izračunu akontacije dohodnine«. Zaradi medletnega načina uveljavljanja olajšave bo imel zavezanec višjo mesečno neto plačo, kot bi jo imel sicer.

Uveljavljanje olajšave na letni ravni

Zavezanec, ki med letom ni uveljavljal olajšave, in tisti, ki želi medletno olajšavo spremeniti, mora najpozneje do 6. februarja na svoj pristojni finančni urad vložiti obrazec, ki se imenuje »Vloga za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane pri informativnem izračunu dohodnine«.

Kakšne bodo posledice, če olajšave ne uveljavljam?

Če olajšave ne boste uveljavljali niti na mesečni niti na letni ravni, boste na dom prejeli informativni izračun dohodnine (IID), v katerem olajšava ne bo upoštevana. Zaradi tega boste imeli v svojem IID-ju večje doplačilo oz. manjše vračilo dohodnine, kot sicer.

Če jo boste želeli uveljavljati, boste morali podati ugovor zoper informativni izračun dohodnine. V ugovoru se olajšava še da uveljavljati, vendar boste morebitno vračilo dohodnine prejeli nekaj mesecev kasneje, kot sicer.

Kdo uveljavlja olajšavo?

Če otrok izpolnjuje pogoje za uveljavljanje olajšave za VDČ, ga lahko uveljavlja eden izmed staršev ali pa oba. V slednjem primeru si morata starša čas uveljavljanja razdeliti tako, da njuna vsota ne preseže 12 mesecev (npr. vsak po 6 mesecev). Če se ne moreta sporazumeti, kdo bo uveljavljal olajšavo za istega vzdrževanega družinskega člana, se prizna vsakemu sorazmerni del olajšave (vsakemu polovica).

Zgolj za ponazoritev:

Če posameznik pri povprečni plači uveljavlja otroka kot olajšavo na mesečni ravni, ima zaradi tega okoli 50 EUR višjo neto plačo, če pa otroka kot olajšavo uveljavlja na letnem nivoju, pa ima zaradi tega okoli 600 EUR višje vračilo dohodnine, kot sicer.

Uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane je PRAVICA in ne obveznost. Treba pa jo je izkoristiti. Možnosti za to je veliko . Tisti, ki pozabite, imate možnost uveljavljanja olajšave še v ugovoru zoper IID.

Vsak zavezanec si lahko izračuna, kako najugodneje uveljavlja VDČ s programom za testni izračun dohodnine, ki je dostopen na spletni strani eDavkov.

Običajno se najbolj izplača, če olajšavo za otroka uveljavlja starš, ki ima večjo plačo.