V Uradnem listu Republike Slovenije, št. 63/2016, z dne 7. 10. 2016, je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona dohodnini (novela ZDoh-2R), ki začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu in se uporablja za davčna leta, ki se začnejo od vključno 1. januarja 2017.

V nadaljevanju so informacije o novostih, ki jih prinaša novela ZDoh-2R v zvezi z lestvico za odmero dohodnine in splošno olajšavo.

Povišanje dohodkovnega praga za upravičenost do višje dodatne splošne olajšave za 300 eurov

Z davčnim letom 2017 se spreminja dohodkovni prag za upravičenost do višje dodatne splošne olajšave, tako da se povečuje za 300 eurov, s sedanjih 10.866,37 eura skupnih aktivnih dohodkov zavezanca na 11.166,37 eura skupnih aktivnih dohodkov zavezanca. Višina dodatne splošne olajšave in višina dohodkovnega praga za upravičenost do nižje dodatne splošne olajšave se ne spreminjata.

Zneski splošne olajšave v skladu s spremenjenim 111. členom ZDoh-2:

brez-naslova1

1. Splošna olajšava 3.302,70 eura

  • dodatna splošna olajšava za zavezance s skupnimi dohodki do 11.166,37 eura 3.217,12 eura
  • dodatna splošna olajšava za zavezance s skupnimi dohodki nad 11.166,37 eura do 12.570,89 eura 1.115,94 eura

 2. osebna olajšava: invalidu s 100 % telesno okvaro 17.658,84 eura

3. posebna osebna olajšava za rezidenta, ki se izobražuje in ima status dijaka ali študenta 2.477,03 eura

4. posebna olajšava za prvega vzdrževanega otroka 2.436,92 eura

5. posebna olajšava za vzdrževanega otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo 8.830,00 eura

6. za vsakega nadaljnjega vzdrževanega otroka se olajšava za prvega vzdrževanega otroka oziroma olajšava za otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo poveča za:

  • drugega vzdrževanega otroka za 212,32 eura
  • tretjega vzdrževanega otroka za 1.981,62 eura
  • četrtega vzdrževanega otroka za 3.750,93 eura
  • petega vzdrževanega otroka za 5.520,22 eura
  • vse nadaljnje vzdrževane otroke za 1.769,30 eura
  • glede na višino olajšave za predhodnega vzdrževanega otroka

7. posebna olajšava za vsakega drugega vzdrževanega družinskega člana 2.436,92 eura

8. olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje 2.819,09 eura.

Sprememba lestvice za odmero dohodnine

Lestvica za odmero dohodnine se spreminja tako, da se med sedanja 2. in 3. razred uvaja nov davčni razred, pri meji neto davčne osnove v višini 48.000 eurov in s stopnjo 34%. Hkrati se stopnja dohodnine v četrtem davčnem razredu zniža z 41% na 39%.

Lestvica za odmero dohodnine, ki v skladu s spremenjenim 122. členom ZDoh-2 velja za davčna leta od 1. januarja 2017 dalje:

brez-naslova2