Ureditev osebnega dopolnilnega dela se je v letu 2015 nekoliko spremenila. Uvedlo se je izdajanje vrednotnic. Spremenjena pa je bila tudi letna omejitev dohodka, ki ga lahko posameznik zasluži na podlagi tovrstne vrste opravljanja dela. Kakšna je ta omejitev?

V letu 2015 se je sistem osebnega dopolnilnega dela v kar veliki meri spremenil, kar pa velja še danes, v letu 2016. Uvedene so vrednotnice, še vedno velja v letu 2015 spremenjena višina letnega zaslužka, ki ga lahko posameznik prisluži z opravljanjem dela.

Kaj je osebno dopolnilno delo?

Osebno dopolnilno delo je izjema od opravljanja dela na črno, ki je urejeno v Zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno. Slednji v povezavi s Pravilnikom o delih, ki se štejejo za osebno dopolnilno delo določa, da se za osebno dopolnilno delo šteje, kadar posameznik sam opravlja naslednja dela:

A) Dela pomoči v gospodinjstvu in njim podobna dela, nabiranje in prodaja gozdnih sadežev in zelišč ter druga manjša dela:

1. občasna pomoč v gospodinjstvu in pomoč pri vzdrževanju stanovanja, hiše, počitniške hiše in podobno ter vzdrževanje pripadajočih zunanjih površin ter delo na kmetiji;

2. občasno varstvo otrok in pomoč starejšim, bolnim in invalidom na domu;

3. izdelovanje različnih izdelkov, ki jih je možno izdelovati na domu pretežno ročno ali po pretežno tradicionalnih postopkih (spominki, dekorativni predmeti, tradicionalna orodja, posoda, glasbila, sveče, razni drugi galanterijski predmeti in izdelki, predmeti za osebno uporabo ipd.) ter prodaja teh izdelkov;

4. nabiranje in prodaja gozdnih sadežev in zelišč;

5. mletje žita ter žganje apna in oglja na tradicionalen način;

6. občasno lokalno vodenje skupin in posameznikov ter prevozi na tradicionalen način.

B) Izdelovanje izdelkov domače in umetne obrti ter prodaja izdelkov domače in umetne obrti, ki so izdelani iz naslednjih materialov: glina in keramika, steklo, volna, bombaž, lan, konoplja in druga naravna vlakna, šibje, ličje, trsje, slama, les, živila, vosek, naravno usnje, kovina, kamen.

Pravilnik trenutno še ni dokončen, zato se lahko zgoraj opisani seznam še spremeni. Pomembno je vedeti tudi, da naročnik teh del ne sme biti pravna oseba, tuji pravni subjekt ali samozaposlena oseba, torej lahko osebno dopolnilo delo opravljate samo za fizično osebo.

Opravljanje osebnega dopolnilnega dela morate priglasiti pri AJPESU. Slednje lahko storite preko interneta, v kolikor imate digitalno kvalificirano potrdilo ali pa se zglasite na upravni enoti, kjer za vas opravijo takšen vpis.

Za opravljanje osebnega dopolnilnega dela pa potrebujete tudi vrednotnico. Če delo opravljate za naročnika, mora ta posedovati vrednotnico, ki se glasi na vaše ime, če pa delo opravljate samostojno, pa morate imeti za čas opravljanja dela vrednotnico pri sebi.

Vrednotnico se pridobi na podlagi vložitve zahtevka za pridobitev vrednotnice prek spletnega portala e-uprava ali osebno na upravni enoti, ki za posameznika vloži zahtevek prek spletnega portala e-uprava.

Vrednotnica stane 9,06 evrov in velja za koledarski mesec. 7,05 evrov iz vrednotnice se steče v pokojninsko blagajno, 2,01 evra pa v zdravstveno.

Prihodki, ki jih lahko dosežete iz osebnega dopolnilnega dela, pa so omejeni. Tako lahko v koledarskem polletju zaslužite le do vsote 3 mesečnih povprečnih plač iz prejšnjega leta (cca. 3.000 evrov).

Na vsake pol leta je potrebno FURS-u poročati o doseženem zaslužku. Prvi rok za pošiljanje poročila je 10. julij, naslednji pa 10. januarja 2017. Sproti, za vsak oddelani mesec preko vrednotnic, je potrebno predložiti tudi odmero akontacije za dohodnino (25 %). To storite tako, da vseh prihodkov odštejete 10 % normiranih stroškov, četrtino te razlike pa plačate državi v obliki akontacije dohodnine. S predložitvijo dokazil pa lahko tudi uveljavljate stroške prevoza in prenočitve, ki so nastali pri opravljanju osebnega dopolnilnega dela.