Ko se znajdete v situaciji, ko vam grozi izguba zaposlitve ali ste prejeli odpoved pogodbe o zaposlitvi, in imate že odprt popoldanski s.p., morate pričeti razmišljati kako naprej.

Ker že imate utečen posel, morate najprej razmislite, ali bi ga lahko nadgradili in dalje poslovali kot samozaposlena oseba za polni delovni čas. Bi lahko pridobili nove stranke in nove posle? Bi lahko poglobili sodelovanje z obstoječimi? Je morda izguba zaposlitve za vas pravzaprav priložnost?

Izguba zaposlitve in prehod v samozaposlitev

Če se odločite za polno samozaposlitev, boste svoj popoldanski s.p. spremenili v polni s.p. To boste storili naslednji dan po tem, ko vam bo potekla pogodba o zaposlitvi pri trenutnem delodajalcu. Postopek ni nič drugega kot sprememba osnove, na podlagi katere ste socialno zavarovani. 

  1. Izguba zaposlitve najprej pomeni, da vas bo zdaj že bivši delodajalec z obrazcem M2 odjavil iz zavarovanja. To bo storil z dnem prenehanja delovnega razmerja.
  2. Zato se morate takoj naslednji dan z obrazcem M1 prijaviti v socialna zavarovanja (v pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje).
  3. Velikokrat boste ob prehodu iz popoldanskega v polni s.p. potrebovali dostopen računovodski servis.
  4. Spremembo v statusu morate nato sporočiti tudi Finančni upravi RS, saj boste morali namesto pavšalnih pričeti plačevati polne prispevke za socialna zavarovanja.

Izguba zaposlitve in zaprtje popoldanskega s.p.

Če pa presodite, da vašega popoldanskega s.p. ne morete nadgraditi v polno samozaposlitev, pa boste morali za koriščenje pravic, ki vam pripadajo ob brezposelnosti, popoldanski s.p. zapreti.

Popoldanskega s.p. namreč ne morete imeti, če se želite vpisati v razvid iskalcev zaposlitve ter prejemati nadomestilo plače.

  1. V tem primeru morate vsaj 15 dni pred predvidenim zaprtjem popoldanskega s.p. na spletni strani Agencije za javnopravne evidence in storitve (Ajpes) objaviti obvestilo, da boste dejavnost prenehali opravljati.
  2. Nato morate vsaj tri dni pred datumom izbrisa pripraviti vlogo za izbris s. p. iz registra podjetij.
  3. Hkrati morate v obdobju 8 dni do datuma, ko bo nastopil izbris vašega popoldanskega s.p. iz registra, opraviti tudi odjavo iz zdravstvenega in pokojninskega zavarovanja, za katerega kot popoldanski s.p. plačujete pavšalne prispevke. Če tega ne storite v tem obdobju, boste morali kasneje odjavo osebno urejati na Zavodu za zdravstveno zavarovanje RS.