Poslovno svetovanje

Vsako podjetje/podjetnik mora biti edinstven na trgu, da bi živel in ustvarjal dolgoročno. Njegov razvoj in dinamika delovanja so značilne samo zanj. Zato je krojenje rešitev po meri osrednji način delovanja s poslovnimi subjekti, ki si želijo preboja v svojem razvoju in razlikovanja na trgu.

Z dobrim in strokovnim poslovnim nasvetom lahko sežete še višje. Zagotovite si podporo vašemu poslovanju še danes!

V poslu nismo nikoli zadovoljni, če smo zgolj povprečni. Naši cilji so vedno višji, doseči želimo več, včasih skoraj nemogoče. Zdi se nam, da so cilji pogosto neuresničljivi. Nimamo časa za razvoj in korak naprej.

Potrebno je biti korak pred drugimi in slediti trendom, ki jih narekujejo naše stranke in konkurenca.

Zavedamo se, da je poslovno svetovanje širok sveženj aktivnosti za pomoč podjetjem in podjetnikom, ki ob splošnem in specialističnem podjetniškem svetovanju nudi še informiranje, usposabljanje, usmerjanje pri uresničevanju poslovnih projektov in reševanju poslovnih težav.

Poslovni načrt

Mnogi mali podjetniki, še posebej začetniki, podcenjujejo pomen in koristi poslovnega načrta. Menijo, da samostojni podjetniki zaradi majhnega obsega posla poslovnega načrta sploh ne potrebujejo, ali pa da koristi poslovnega načrta ne odtehtajo časa, ki je potreben za izdelavo poslovnega načrta. To se mnogim podjetnikom maščuje, vsekakor pa poslovanje podjetnika brez poslovnega načrta ni optimalno.

S poslovnim načrtom podjetje določi ciljne trge in načrtuje kako na teh trgih pridobiti želen tržni delež. Predvsem pa s poslovnim načrtom želimo doseči optimalno uporabo razpoložljivih finančnih sredstev in prispevati k stalni likvidnosti podjetja. Poudariti je potrebno, da izdelava poslovnega načrta podjetniku prinese še vrsto drugih, manj očitnih koristi. Priprava poslovnega načrta je proces, med katerim se podjetnik temeljito seznani s poslom, v katerega vstopa in zmanjša možna tveganja, se bolje pripravi na potrebne korake in izzive, pri podjetjih, ki jih ustanavlja več družbenikov, pa se družbeniki tekom priprave poslovnega načrta uskladijo in medsebojno bolje spoznajo.

Izdelamo poslovni načrt, prilagojen vašim potrebam.

Načrt morate imeti:

 • ko potrebujete posojilo,
 •  ko odpirate novo podjetje,
 •  ko širite svoj posel ali pa se lotevate novega posla,
 •  ko se prijavljate na razpise za nepovratna sredstva,
 •  ko iščete investitorja ali kak drug vir kapitala,
 •  če želite bolje voditi podjetje.

S poslovnim načrtom se podjetje predstavlja navzven. Kvaliteten poslovni načrt odpira vrata, tako pri posojilodajalcih, pri investitorjih, kot tudi pri pridobivanju evropskih sredstev. Po drugi strani pa vam poslovni načrt pomaga pravilno zgrabiti poslovno priložnost in zmanjšati poslovna tveganja.

Prestrukturiranje podjetja

Naše podjetje nudi storitve s področja kriznega in nekriznega prestrukturiranja podjetja. Temeljni in končni cilj prestrukturiranja podjetja je, ne samo omogočiti dolgoročno preživetje podjetja, temveč omogočiti dolgoročno preživetje podjetja s ciljem povečevanja njegove vrednosti za lastnike:

 •  diagnostični pregled in analiza obstoječega stanja,
 •  analizo možnosti dolgoročnega preživetja podjetja,
 •  racionalizacijo stroškov poslovanja,
 •  redefiniranje korporativne, poslovnih in funkcijskih strategij,
 •  odprodaje poslovno nepotrebnih sredstev,
 •  vsebinsko prestrukturiranje,
 •  reinženiring,
 •  reorganizacijo poslovnih procesov,
 •  povečevanje vrednosti podjetja.
Prodaja in nakup podjetja

Prodaja ali nakup podjetja predstavljata prelomno točko v življenjskem ciklu vsakega podjetja in imata dolgoročne posledice tako za njegove lastnike kot za podjetje samo. Zato je bistvenega pomena, da je postopek prodaje oziroma nakupa podjetja izpeljan učinkovito in strokovno. Slabo vodenje teh postopkov ima namreč praviloma za posledico manjši izkupiček lastnikov pri prodaji oziroma preplačilo lastniškega deleža pri nakupu podjetja.

Dodana vrednost profesionalno vodenega in koordiniranega postopka prodaje oziroma nakupa podjetja pa ni zgolj v končnem finančnem izkupičku oziroma prihranku, temveč se pogosto kaže tudi v uspešnem zaključku transakcije, ki bi sicer obstala na mrtvi točki. Naši strokovnjaki s številnimi izkušnjami s področja vodenja prevzemnih in nakupnih postopkov prevzamejo vodenje celotnega postopka, vključno s koordinacijo izvajalcev posameznih storitev (pravnimi in davčnimi svetovalci, ocenjevalci vrednosti) ter lastnikom ali investitorjem ves čas postopka svetujejo in jih usmerjajo k čim bolj učinkoviti izbiri pristopov in sredstev za dosego končnega cilja.

Prodaja podjetja

 •  preliminarna analiza podjetja,
 •  preliminarna analiza potencialnih kupcev,
 •  analiza ključnih dejavnikov vrednosti podjetja in z njimi povezana tveganja,
 •  oblikovanje prodajne strategije,
 •  priprava predstavitvenih materialov za prodajo, ki privabijo investitorje,
 •  iskanje in kontaktiranje investitorjev,
 •  koordinacija postopkov, ki jih opravijo posamezni potencialni investitorji (koordinacija skrbnih pregledov),
 •  vodenje pogajanj,
 •  analiziranje prejetih ponudb,
 •  izpeljava transakcije in zaključitev postopka.

 Nakup podjetja

 •  seznanitev s potrebami in željami investitorja ter določitev ciljev postopka,
 •  sistematična analiza in identifikacija potencialnih ciljnih podjetij glede na strateške potrebe in zahteve investitorja,
 •  vzpostavitev stika z izbranimi ciljnimi podjetji in pridobitev ustreznih informacij,
 •  izvedba skrbnega pregleda ter analiza ključnih tveganj,
 •  vrednotenje ciljnega podjetja,
 •  oblikovanje ponudbe za transakcijo,
 •  pogajanja in strukturiranje transakcije,
 •  izpeljava transakcije in zaključitev postopka.
Kadrovsko področje

Svetovanje s področja delovnega prava (kako ravnati v primerih redne ali izredne odpovedi delovnega razmerja z vaše strani ali strani delavca, kako ravnati v primeru delavčeve kršitve pogodbenih obveznosti, pomoč pri vodenju disciplinskih postopkov, pomoč pri odmeri letnega dopusta in regresa, jubilejne nagrade in drugi aktualni nasveti z delovno pravnega področja…),

Izdelava internih aktov in pravilnikov družbe (Pravilnik o delovnih razmerjih delavcev družbe, Pravilnik o disciplinski in odškodninski odgovornosti delavcev, Pravilnik o organizaciji, sistemizaciji in plačah ter drugih prejemkih družbe, Pravilnik o razporeditvi delovnega časa, Pravilnik o notranji organizaciji dela, Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov, Pravilnik o zagotavljanju varstva delavcem pred mobingom…),

Pripravimo vam evidence s področja dela, v skladu z Zakonom o evidencah na področju dela in socialne varnosti: evidenca o zaposlenih delavcih, evidenca o stroških dela, evidenca o izrabi delovnega časa, letni plan dela-letni koledar

Pripravimo vam celotno dokumentacijo na področju varstva pri delu in izdelamo vse potrebne dokumente s področja.

Kontaktirajte nas in si rezervirajte svoj termin

 • Pokličite nas na telefon: +386 (0)40 974 403
 •  E-pošta: info@vizaris.si

Koledar

junij 2024
P T S Č P S N
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930