Splošni pogoji določajo in urejajo pogoje uporabe spletne strani na naslovu www.evem.si njenih podstrani in spletnih strani na poddomenah, katerega lastnik je VIZARIS, poslovne rešitve d.o.o. (v nadaljevanju lastnik).

Obveznosti in omejitve odgovornosti

Storitev se lahko uporablja le v skladu z veljavno zakonodajo. Pošiljanje ali distribucija vsebine, ki bi kršila veljavno slovensko zakonodajo ali zakonodajo drugih držav je prepovedana. Prepovedano je razpošiljanje žaljivih, sovražnih ali nelegalnih vsebin. Naročnik se zavezuje, da v celoti prevzema kakršnokoli odgovornost za vsebino, ki je prikazana preko spletnih strani VIZARIS WEB DESIGN.

Naročnik si z nakupom ne lasti programske opreme, ki poganja delovanje storitve. Prav tako ni dovoljeno deliti dostopnih podatkov s tretjimi osebami.

Ponudnik storitve ni odgovoren za dejanja, ki jih izvaja uporabnik s pomočjo spletne strani. Ponudnik prav tako ni odgovoren za točnost predstavljenih podatkov ter vsebine, posredovane prejemnikom preko spletne strani. Pod nobenim pogojem ponudnik storitve ali njegovi podizvajalci oz. ponudniki storitev, ki omogočajo delovanje spletne strani in zaposleni niso odgovorni za kakršnokoli nastalo finančno škodo.

Upravljanje spletne strani

Spletno stran lahko upravlja naročnik sam preko CMS sistema (sistem za urejanje vsebin), pod pogoji, ki jih določujejo splošni pogoji uporabe VIZARIS WEB DESIGN. Ponudnik ne prevzema odgovornosti za dejanja naročnika znotraj spletne strani. Ravno tako ponudnik ne prevzema odgovornosti za izgube podatkov, ki so bile posledice naročnikovega ravnanja.

Naročnik ima pravico do tehnične pomoči preko telefona 040 974 403 ali preko spletne pošte na elektronskem naslovu info@vizaris.si. Tehnično pomoč izvaja ponudnik v sklopu delovnega časa ponudnika.

Garancija

Ponudnik ne zagotavlja, da bo storitev delovala neprekinjeno ali brez morebitnih napak. Ponudnik ne daje nobenih zagotovil, da bo uporabnik s storitvijo dosegel želene rezultate. Naročnik soglaša, da bo ponudnik storitev s časom in, v kolikor bo to možno, nadgrajeval in odpravljal morebitne skrite napake. Ponudnik bo o posegih predhodno obvestil naročnika in kateri se bodo izvajali v času najmanjšega prometa. Zaradi operativnih posegov v storitev bo le-ta  takrat delovala moteno oz. bo začasno nedostopna.

Prekinitev sporazuma

Ta sporazum lahko naročnik prekine kadarkoli po časovnem poteku izbranega paketa tako, da pošlje elektronsko sporočilo na info@vizaris.si ali pisno na VIZARIS d.o.o., Doslovče 5b, SI-4274 Žirovnica. Sporočilo mora vsebovati vaše ime in priimek, ime podjetja, ter vaše uporabniško ime za uporabo storitve. Pri tovrstni prekinitvi sporazuma niste upravičeni do vračila že plačanih zneskov za uporabo storitve.

Ponudnik storitve lahko prekine ta sporazum ali storitev kadarkoli in brez posebnega razloga, s predhodnim obvestilom ali brez. Ponudnik zaradi takšne prekinitve nima nikakršne odgovornosti nasproti vam ali tretjim osebam, razen povračila že plačanih zneskov za uporabo storitve, razen v primeru, ko ponudnik prekine sporazum zaradi uporabnikove kršitve določil uporabe, v primeru katerega uporabniku ni dolžan povrniti že plačanih zneskov za uporabo storitve.

Ukinitev spletne strani

V primeru prekinitve razmerja med naročnikom in ponudnikom se po preteku 30-ih dni zbriše naročnikov račun in spletna stran. Zbrišejo se tudi vsi podatki, katere je naročnik vnašal v spletno stran (vsebine).

Stran se lahko tudi začasno ukine zaradi ne plačila storitve. Ponovni zagon je 10% od vrednosti pogodbe.

Glede na pisno željo naročnika se lahko vsi podatki izbrišejo takoj ob prekinitvi razmerja.

Varovanje zasebnosti

VIZARIS d.o.o. kot ponudnik izdelave spletnih strani VIZARIS WEB DESIGN zbira določene podatke o uporabnikih zgolj za namen zagotavljanja boljše storitve in komuniciranje s svojimi strankami, vezano na uporabo storitve oziroma podporo pri uporabi storitve, kot tudi za spremljanje statistike njihove uporabe.

Ponudnik zbira, obdeluje in hrani posredovane osebne podatke skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Ponudnik zbranih podatkov o svojih strankah in njihovih seznamih prejemnikov ne posreduje tretjim osebam, razen državnim organom za namen pregona storilcev prekrškov in kaznivih dejanj, kadar ti to izrecno zahtevajo.

Ponudnik shranjuje vse podatke na tehnično in programsko varovani računalniški opremi.

Druga določila

Če katerokoli od določil tega sporazuma ne bo možno uveljavljati, bodo ta določila omejena oziroma umaknjena iz sporazuma z namenom, da sporazum ostane pravnomočen.

Ponudnik in naročnik se strinjata, da ta sporazum predstavlja izjavo o medsebojnem razumevanju in sprejemanju pogojev in ukinja kakršenkoli drugačen pisni ali ustni dogovor.

Za vse dodatne informacije in pooblastila se obrnite na:

VIZARIS, poslovne rešitve d.o.o., Doslovče 5b, SI-4274 Žirovnica

Za vse morebitne spore je pristojno sodišče na Jesenicah. Za uporabo www.evem.si in za tolmačenje teh splošnih pogojev velja pravo Republike Slovenije.