Prehod iz rednega v popoldanski s.p. je mogoč. Postopek spreminjanja statusa je hiter, enostaven, opravite pa ga lahko na naši točki VEM in je povsem brezplačen.

Kdaj iz rednega v popoldanski s.p.?

V primerih ko samostojni podjetnik prejme ponudbo delodajalca za projektno delo za obdobje enega leta lahko razmišlja o treh možnosti:

  1. Lahko zapre s.p. in podpiše pogodbo o zaposlitvi z delodajalcem.
  2. Lahko se dogovori za zaposlitev z delodajalcem, podpiše pogodbo o zaposlitvi in ohrani popoldanski s. p.
  3. Lahko pa podpiše pogodbo o poslovnem sodelovanju kot samostojni podjetnik in sodeluje z naročnikom kot pogodbeni izvajalec – samostojni podjetnik.

Če se odloči, da bo obdržal popoldanski s.p., bo moral na točki Vem opraviti prehod iz rednega v popoldanski s.p. z odjavo iz zavarovanja na svojem polnem s.p. in prijavo v zavarovanje kot popoldanski s.p.

Kako poteka postopek prehoda iz rednega v popoldanski s.p.?

Na postopek odjave iz zavarovanja kot s. p. mora samostojni podjetnik s seboj na Vem točko prinesti obrazec M1 oziroma potrdilo o prijavi v socialna zavarovanja za s. p., ki ga je prejel od Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) po vpisu njegove samostojne dejavnosti v poslovni register Agencije RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES), in podpisano pogodbo o zaposlitvi, ki jo je sklenil z delodajalcem.

ZZZS namreč zahteva prilogo k obrazcu M2 – Odjava iz pokojninskega in invalidskega ter zdravstvenega zavarovanja, zavarovanja za starševsko varstvo in zavarovanje za primer brezposelnosti, to pa je v tem primeru pogodba o zaposlitvi. To je namreč razlog, zaradi katerega samostojni podjetnik spreminja svoj status.

Na podlagi teh dveh dokumentov bo nato svetovalec na točki Vem za podjetnika pripravil obrazec za odjavo M2 z dnem, ki bo en dan pred datumom, ko je podjetnik sklenil pogodbo o zaposlitvi. Podjetnik ga bo podpisal in svetovalec na točki Vem ga bo po elektronski poti poslal na ZZZS.

V nekaj dneh bo samostojni podjetnik dobil po pošti Potrdilo o odjavi iz zavarovanja. To potrdilo bo izročil svojemu računovodji, hkrati pa obvestil Finančno upravo RS (Furs), da ni več redni s.p., ampak popoldanski s.p. in da bo plačeval pavšalne prispevke za socialna zavarovanja namesto prispevkov za socialna zavarovanja v celoti.

Po novem lahko svetovalci na točki Vem preko portala e-Vem oddajajo tudi obrazce M12 za prijavo v zavarovanje popoldanskega s.p.j.Tako lahko svetovalec na točki Vem podjetniku, ki se je odločil za prehod iz rednega v popoldanski s. p., hkrati z odjavo iz zavarovanja (M2 obrazec) pripravi še M12 obrazec, s katerim bo imel podjetnik urejeno prijavo v zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni za popoldanski s.p.

Samostojni podjetnik bo nato od ZZZS prejel po pošti potrdilo o prijavi M12. Tudi to potrdilo mora podjetnik dostaviti svojemu računovodji, ki mu bo na njegovi podlagi obračunal pavšalne prispevke.

Kaj pa če se odloči za tretjo možnost?

Samostojni podjetnik, ki se bo odločil za sodelovanje s poslovnim partnerjem preko pogodbe o poslovnem sodelovanju, pa mora paziti, da njihovo sodelovanje s pogodbenim partnerjem ne bo imelo elementov delovnega razmerja. Če se bo sodelovanje med samostojnim podjetnikom in naročnikom storitve odvijalo na sedežu naročnika, na njegovih delovnih sredstvih in po navodilih naročnika (kot pri redno zaposlenih delavcih v podjetju naročnika), potem ima to poslovno sodelovanje elemente delovnega razmerja.