Samostojni podjetniki, razmišljate o preoblikovanju v d.o.o.? Če se odločite, da ne bi imeli več espeja, ampak d.o.o., imate več možnosti. Je pa postopek preoblikovanja s.p. v d.o.o. preprostejši kot denimo zaprtje s.p.  in odprtje novega d.o.o.-ja.

Nova družba, ki nastane s preoblikovanjem starega espeja, je univerzalni pravni naslednik vseh razmerij, v katerih je že bil podjetnik, in je torej preprosteje posel kar nadaljevati.

Več podjetnikov se bolj kot za prenos odloča za hkratno odprtje d.o.o.-ja in zelo počasen prenos poslovanja iz espeja, in sicer tako, da obe podjetji poslujeta hkrati, obseg poslovanja pa počasi preusmerjajo z espeja na d.o.o. Z davčnega vidika je zadeva lahko bolj zahtevna ravno zaradi poračunov DDV, vračanja olajšav. Pri ‘pravem’ prenosu naj bi se temu izognili.

Kakšne so možnosti preoblikovanja?

1. Če torej nočete zapreti espeja in odpreti novega d.o.o.-ja, lahko prenos opravite po dveh poteh: espe lahko prenesete na novo kapitalsko družbo ali pa na prevzemno kapitalsko družbo (pripojitev). Družba prevzame vse pravice in obveznosti espeja ter vstopa v vsa pravna razmerja podjetnika kot univerzalni pravni naslednik.

Preden pa se lotite prenosa, se o tem posvetujte z računovodjo, davčnim svetovalcem, odvetnikom. Skrbno preglejte računovodske izkaze, o preoblikovanju obvestite poslovne partnerje, če gre za večji prenos, pa potrebujete tudi revizijsko oceno.

Kako poteka prenos?

2. Ko se podjetnik odloči za preoblikovanje podjetja, mora izbrati obračunski (presečni) dan, na katerega se bo preoblikoval. Najbolje je, da si izberete 31. december, saj imate takrat že pripravljene bilance. V nasprotnem primeru morate še enkrat pripraviti vse bilance (bilanca stanja, izkaz poslovnega izida). Če pa ni možno, da se preoblikujete konec leta, si izberite vsaj zadnji dan v mesecu.

Na presečni dan podjetnik neha delovati tudi davčno gledano in pripravi končni obračun davka od dohodka iz dejavnosti na ta dan. Naslednji dan, denimo 1. januar, pa je prvi dan davčnega obdobja za DDPO (davek od dohodkov pravnih oseb). Zadnji davčni obračun za espe je treba predložiti v 30 dneh od vpisa preoblikovanja v sodni register. Tega datuma pa ne moremo izbirati, odvisen je od delovanja sodišča.

Kaj po tem, ko smo izbrali presečni dan?

3. Ko ste enkrat izbrali presečni dan, morate pri registrskem organu vložiti prijavo za vpis prenosa. Če se odločite za prenos na novo kapitalsko družbo, mora biti k sklepu o prenosu podjetja dodan še akt o ustanovitvi družbe, kjer je treba navesti, da je družba ustanovljena s prenosom podjetja podjetnika.

Davčno nevtralen prenos – kaj je to?

4. Postopek davčno nevtralnega prenosa pomeni, da se postopek prenosa na d.o.o. opravi brez plačila davkov. V tem primeru velja univerzalno pravno nasledstvo podjetja espeja, kar pomeni, da se vsa sredstva in vse obveznosti prenesejo na novo podjetje, ki nadaljuje poslovanje v novi statusni obliki. Pravna oseba tako prevzame vse rezervacije, z njimi povezane pogoje in tudi vse obveznosti, denimo koriščene davčne olajšave.

Fizična oseba se mora tudi zavezati, da bo svoj delež v pravni osebi, ki ga je pridobila s preoblikovanjem, obdržala vsaj 36 mesecev, torej tri leta. Sicer se poračunajo vse dajatve, ki se jim je izognila pri davč­no nevtralnem prenosu.

Davčni vidik preoblikovanja – kaj se spremeni?

5. Glavne razlike med espejem in d.o.o.-jem v tem, da je d.o.o. pravna oseba, ločena od družbenikov (lastnikov). D.o.o. plačuje davek na dobiček po stopnji 17 odstotkov, podjetnik pa ima dve možnosti: prva je, da je obdavčen na dobiček, po dohodninski lestvici, ali da je obdavčen kot normiranec, po stopnji štiri odstotke od prihodkov (upoštevajo se normirani stroški v višini 80 odstotkov, na 20-odstotno razliko pa se plača davek po stopnji 20 odstotkov).

Je vaš espe zavezanec za DDV? Če se odločite za d.o.o., morate pridobiti novo številko za DDV, saj je prejšnja (torej espejeva) vezana na fizično osebo.

Je preoblikovanje podjetja brezplačno?

6. Ne, nekaj stroškov se vam bo nabralo. Stroški so odvisni od zahtevnosti prenosa. Računati morate na stroške odvetnika, notarja, računovodje in seveda tudi na stroške revizorja, če ga boste morda potrebovali.