Prijava v socialna zavarovanja v najpogostejših situacijah bo kljub možnosti, da to opravite preko portala e-VEM, tudi na naši VEM točki, ki je še naprej brezplačna in pri njej pa vam bo pomagal in vas vodil referent.

Kako pomagamo podjetnikom, ki se odločijo za odprtje s.p.?

Ob odprtju s.p. pripravimo samostojnemu podjetniku tudi obrazec Prijava podatkov v obvezno socialno zavarovanje (obrazec M1) in podjetnik po vpisu v poslovni register po pošti prejme potrdilo o prijavi v zavarovanje.

Podjetnik, ki registrira dopolnilno dejavnost (popoldanski s. p.), prijave v zavarovanje z obrazcem M1 ne potrebuje. Podjetnik, ki registrira popoldanski s. p., se mora po registraciji evidentirati sam na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije z obrazcem M12.

Kako pomagamo podjetnikom, ki se odločijo za odprtje d.o.o.?

Podjetnikom, ki na naši VEM točki odprejo d.o.o. in se želijo po registraciji podjetja samozaposliti v svojem podjetju, naročimo, da se po prejemu sklepa o vpisu v poslovni register, ponovno zglasijo na naši VEM točki s pogodbo o zaposlitvi oziroma vam jo pripravimo mi. Pogodbo o zaposlitvi mora sam s sabo skleniti tudi edini lastnik oziroma direktor v doo. – pri tem vam prav tako lahko pomagamo mi.

Podjetniku nato izpolnimo obrazec M1 in z dnem, ko je bilo ustanovljeno podjetje, so tudi zastopniki podjetja prijavljeni v socialna zavarovanja in se torej samozaposlijo.

Kako pomagamo podjetnikom pri zaposlitvi novih sodelavcev?

Vsi podjetniki lahko na VEM točki brezplačno uredijo tudi spremembe podatkov podjetja in prijave novih zaposlenih v njihovem podjetju v socialna zavarovanja.

Za prijavo delavca v zavarovanje na VEM točki mora podjetnik-delodajalec s sabo prinesti pogodbo o zaposlitvi, ki sta jo morala že podpisati oba, podjetnikdelodajalec in delavec. Podjetniki lahko na VEM točki opravi tudi odjave zaposlenih iz zavarovanje z obrazcem M2 in tudi spremembe podatkov v zavarovanjih za svoje zaposlene z obrazcem M3.

Kaj je bolj enostavno – prebijanje čez portal e-VEM ali obisk na VEM točki?

Od oktobra 2015 dalje omogoča spletni portal e-VEM urejanje obveznih socialnih zavarovanj delodajalcem, ki so gospodarske družbe, zavodom, organom državne uprave, društvom, samostojnim podjetnikom posameznikom ter osebam, ki samostojno opravljajo poklicno dejavnost.

Po 1. januarju 2016 bo mogoče nekatera socialna zavarovanja urejati samo še preko portala e-VEM, še vedno pa bomo podjetnikom v najpogostejših postopkih prijave v socialna zavarovanja to so postopki za osebe pod šifro 005, 001 in 013 urejali na naši VEM točki.

Sami bodo lahko preko portala e-VEM urejali naslednja zavarovanja po šifrah za zavarovanje (postopke označene odebeljeno pa bodo lahko še naprej urejali pri nas):

 • 001 – osebe, ki so v delovnem razmerju v Sloveniji pri podjetju, zavodu, drugi organizaciji ali delodajalcu, pri podružnicah tujih poslovnih subjektov, izvoljeni ali imenovani nosilci javne ali druge funkcije,
 • 002 – detaširani delavci v delovnem razmerju pri delodajalcu s sedežem v Sloveniji, poslani na delo ali strokovno izpopolnjevanje v tujino, če niso obvezni zavarovani v državi, v katero so bili poslani,
 • 005 – samostojni podjetniki posamezniki, ki na območju Slovenije samostojno opravljajo pridobitno ali gospodarsko dejavnost,
 • 013 – osebe, ki so v delovnem razmerju v Sloveniji pri osebah, ki samostojno opravljajo pridobitno ali gospodarsko dejavnost,
 •  019 – osebe, ki na območju Slovenije samostojno opravljajo poklicno dejavnost,
 •  029 – osebe, ki so v delovnem razmerju v Sloveniji pri osebah, ki samostojno opravljajo poklicno dejavnost,
 • 034 – udeleženci javnih del,
 • 036 – osebe, ki opravljajo dopolnilno delo po 147. členu Zakona o delovnih razmerjih,
 • 084 – osebe na poklicni rehabilitaciji med delovnim razmerjem,
 • 085 – mati z otrokom, ki dela s krajšim delovnim časom po posebnih predpisih,
 • 101 – osebe, ki na območju Slovenije opravljajo pridobitno ali poklicno dejavnost po nastanku invalidnosti I. kategorije,
 • 104 – osebe, ki na območju Slovenije opravljajo samostojno gospodarsko ali poklicno dejavnost in niso obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovane.

Družbeniki in ustanovitelji zavodov, ki so poslovodne osebe, lahko prek portala e-VEM urejajo obvezna socialna zavarovanja zase po naslednjih šifrah podlag za zavarovanje:

 • 040 – družbeniki družb in ustanovitelji zavodov, ki so poslovodne osebe,
 • 102 – družbeniki družb in ustanovitelji zavodov, ki so poslovodne osebe po nastanku invalidnosti I. kategorije,
 • 103 – družbeniki družb in ustanovitelji zavodov, ki so poslovodne osebe in niso obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovane
 • 112 – obvezno zavarovanje za primer brezposelnosti za poslovodne osebe v osebni družbi in enoosebni družbi z omejeno odgovornostjo ter zavodu

Za uporabo portala e-VEM potrebuje uporabnik  osebni računalnik z dostopom do interneta in kvalificirano digitalno potrdilo.

Pooblastilo za procesna dejanja v postopkih VEM

Portal e-VEM lahko uporabljajo podjetja in podjetniki, ki pooblastijo osebe v podjetju za procesna dejanja v postopkih VEM. Pooblastilo lahko zakoniti zastopnik elektronsko odda prek portala e-VEM ali pa se pooblastilo odda na točki VEM. Če se pooblastilo odda na točki VEM, se za podelitev pooblastila uporabi obrazec Podelitev pooblastila za procesna dejanja v postopkih VEM, ki je objavljen na portalu e-VEM. Pooblastilo se lahko tudi časovno omeji, spremeni ali odvzame.

Na naši VEM točki nudimo podjetnikom poleg postopkov priprave obrazcev za zavarovanje tudi svetovanja z že omenjenega pravnega področja pri pripravi pogodb o zaposlitvi, s kadrovskega in podjetniškega področja, kar podjetnikom-delodajalcem omogoča lažjo in hitrejšo izpeljavo postopka zaposlitve delavca v podjetju.