Podjetniki, ki širijo svoje poslovanje in zato že zaposlujejo delavce v svojem podjetju, zelo radi postopek prijave novega zaposlenega opravijo na VEM točki. Postopek je hiter, enostaven in brezplačen, dobro pa je, da se podjetnik nanj pripravi in ustrezno izvede postopek zaposlitve novega delavca.

Kaj mora storiti podjetnik, pred obiskom VEM točke?

Izbrali ste novega sodelavca za vaše podjetje. Pred njegovim dejanskim začetkom dela v vašem podjetju pa vas čaka še kar nekaj opravil, da boste postopek zaposlitve izpeljali tako kot to predvideva Zakon o delovnih razmerjih.

  1. Kandidatu morate vsaj 3 dni pred dogovorjenim začetkom dela v podjetju, izročiti osnutek Pogodbe o zaposlitvi. To lahko storite tako, da:
  • izpolnite Pogodbo o zaposlitvi – obrazec 5,9 – tiskovina
  • Pogodbo o zaposlitvi vam lahko pripravimo tudi mi

Če ima kandidat pripombe na pogodbo o zaposlitvi, se z njim pogajajte in dogovorite. Pripravite čistopis pogodbe o zaposlitvi, ki jo delodajalec in novo zaposleni delavec podpišeta ob prihodu na delovno mesto. 

  1. Pred nastopom dela, mora kandidat opraviti zdravniški pregled pri izbranem zdravniku medicine dela. Za pregled potrebuje napotnico za predhodni preventivni zdravstveni pregled (obrazec 8,204 – tiskovina). Delodajalec izpolni napotnico na tem obrazcu, zdravnik pa izpolni zdravniško spričevalo z oceno izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev, kjer je jasno razvidno ali je delavec sposoben opravljati delo za katero bo sklenil pogodbo o zaposlitvi.
  1. Z novim sodelavcem ste podpisali Pogodbo o zaposlitvi. Seznanili ste ga z oceno tveganja (dokument , ki ste ga izdelali po ustanovitvi podjetja in vsebuje podatke o načinu in organiziranju dela, o požarni varnosti…) vašega podjetja.
  1. Pošljete ga na usposabljanje iz varstva in zdravja pri delu. Usposabljanje mora izvajati varnostni inženir, ki ima koncesijo Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. Po opravljenem teoretičnem delu usposabljanja in praktičnem usposabljanju na delovnem mestu, novi sodelavec dobi potrdilo o uspešno opravljenem usposabljanju iz varstva in zdravja pri delu.
  1. Pred nastopom dela, morate prijaviti novega sodelavca v pokojninsko, invalidsko ter zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za starševsko varstvo, zavarovanje za primer brezposelnosti, na Zavod za zdravstveno zavarovanje z obrazcem M1. 

Postopek prijave v zavarovanje opravite na VEM točki

Na postopek prijave v zavarovanje novega sodelavca, prinesete podpisano pogodbo o zaposlitvi in vedeti morate, katero šolo je zaključil vaš novi sodelavec, saj je to podatek, ki ga potrebujemo pri postopku prijave delavca v zavarovanje.

  1. Po prijavi novega sodelavca v obvezno zavarovanje, morate izročiti sodelavcu kopijo M1 obrazca kot dokaz, da ste ga prijavili v zavarovanje. Original M1 obrazca shranite v kadrovski mapi sodelavca.

Podjetnik-delodajalec lahko na VEM točki tudi po zaposlitvi delavca v podjetju, opravlja postopke spremembe podatkov v zvezi z zaposlitvijo delavca.